Підприємництво, господарство і право №8 2019

  • Печать

Підприємництво, господарство і право №8 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Василина
Механізм урегулювання цивільно-правового спору

Марія Гудима-Підвербецька
Правова природа субсидіарних зобов’язань в цивільному праві України

Людмила Корнілова
Правове регулювання іпотечних правовідносин в контексті банкрутства фізичних осіб

Наталія Навальнєва
Конфіскаційні санкції в цивільному праві за вчинення недійсного правочину

Олена Старченко
Проблемні питання процесуального статусу експерта з питань права

Володимир Шемонаєв
Правове значення загальної аварії при страхуванні вантажу

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Квіт
Правовий статус управителя біобанку: поняттєвий апарат і класифікація

Ганна Сандюк
Систематизація правових норм, які регулюють арешт морських суден

Ірина Феофанова
Трансформація інституту державної допомоги суб’єктам господарювання в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

ПРАВО СОЦIАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Леся Малюга
Контроль за відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавства України праву Європейського Союзу

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Олександр Панасюк
Визнання права як спосіб захисту у земельних орендних відносинах

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Світлана Бевз
Правосвідомість у правовому регулюванні державного управління у сфері господарської діяльності

Артур Замрига
«Економіка країни» та «господарство країни»: адміністративно-правові аспекти співвідношення понять

Лілія Золотухіна
Захист публічного інтересу в адміністративному порядку

Олена Калашник
Пріоритет сталості сімейних зв’язків та возз’єднання сім’ї у справах про визнання шукача захисту та членів його родини біженцями або особами, які потребують додаткового захисту

Олександр Константий
До питання поняття, предмета, методу і системи адміністративного судочинства України

Олена Коротун, Олександр Світличний
Поняття та структура адміністративно-правового забезпечення охорони прав cуб’єктів інтелектуальної власності

Алла Половченя
Забезпечення принципу автономії закладів вищої освіти: адміністративно-правовий аспект

Михайло Соф’їн
Нерівномірність податкового навантаження в умовах євроінтеграційного курсу України

В’ячеслав Тильчик
Онтологічний вимір правопорушення як предмета спору у сфері публічно-правових відносин

Андрій Федорчук
Імплементація зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання правового статусу суддів

Генадій Шевчук
Правовий статус Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації в структурі МВС України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Андрій Деркач
Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини та їх відображення в Конституції України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Анастасія Косенкова
Розвиток концепції бенефіціарного власника при імплементації плану BEPS в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олена Грезіна
Зарубіжний досвід упровадження інституту освітнього омбудсмена: компаративний аналіз

Наталя Гунько
Техніка внесення змін та доповнень до законів України

Олександр Дудченко
Сутність правоохоронної системи

Тетяна Міхайліна
Правосвідомість у правовій системі: кібернетичний та синергетичний аспекти

Людмила Міхневич
Викладання торгового права в українських вишах раннього радянського періоду

Юлія Назарук
Чинність правозастосовних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування у просторі

Олег Олійник
Характеристика негативного впливу на демократію в Україні

Денис Тихомиров
Теоретичні аспекти правового забезпечення безпеки

Тетяна Фулей
Застосування принципу гендерної рівності у практиці Європейського суду з прав людини

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олександр Берило
Кримінальне законодавство зарубіжних країн про відповідальність за ненадання допомоги хворому медичним працівником

Андрій Боровик
Елементи загально соціального запобігання окремим видам кримінальних правопорушень в Україні

Олена Олійник
Порівняльно-правове дослідження принципів кримінального права романо-германської та мусульманської правових сімей

КРИМIНОЛОГIЯ

Сергій Рощупкін
Співвідношення понять «одержання подарунку» та «неправомірна вигода»

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Тимур Лоскутов
Відповідність окремих норм Кримінального процесуального кодексу України європейським стандартам забезпечення прав людини

Сергій Шульгін
Види процесуальних рішень слідчого та прокурора

КРИМIНАЛIСТИКА

Михайло Балан, Юрій Літвін
Особливості криміналістичного забезпечення огляду місця події під час розслідування порушень державного кордону України

Олена Самойленко
Відкриття кримінального провадження щодо злочинів, вчинених у кіберпросторі

СУДОУСТРIЙ

Яна Шевцова
Організаційно-правові засади системи суддівської освіти

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Вікторія Демчишина
Роль інституційного механізму європейського союзу у міграційній сфері

Вадим Попко
Суспільні передумови та роль глобалізації у формуванні транснаціонального кримінального права

РЕЦЕНЗIЇ

Олена Бусол
Рецензія на монографію М. І. Карпенка «Військові злочини: питання теорії, законодавства і практики»

Оксана Васильченко
Рецензія на монографію кандидата юридичних наук, здобувача кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету К. В. Головко «Cистематизація муніципального законодавства: український досвід»