Підприємництво, господарство і право №4 2021

  • Печать

Підприємництво, господарство і право №4 2021

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Вікторія Борівська, Тетяна Міхайліна
Правовий режим вебсайту та його складників як об’єктів інтелектуальної власності

Жанна Васильєва-Шаламова, Марія Бабішена
Принцип конфіденційності в медіації: теоретичні проблеми забезпечення

Андрій Жук
Відновлення становища, яке існувало до порушення, як спосіб захисту корпоративних прав

Юрій Заіка, Олена Менделя
Страховий випадок як елемент механізму цивільно-правового регулювання страхових відносин

Ірина Коваль, Наталія Щербакова
Теоретико-правові аспекти захисту прав та інтересів позикодавців у кредитних зобов’язаннях

Володимир Кондратюк
Правовий статус суб’єктів споживчих банківських правовідносин

Олексій Кучеренко
Особливості визначення місця проживання дитини в разі розірвання шлюбу

Костянтин Пільков
Способи захисту права власності на землю та інше нерухоме майно: критика «книжного володіння»

Роман Пожоджук
Місце споживчих відносин у системі цивільного права

Яна Садикова
Кваліфікація позовної вимоги у цивільному процесі

Ліліана Сіщук
Підприємницькі юридичні особи в умовах рекодифікації цивільного законодавства України

Юлія Сусь
До питання про спадкування майна подружжя за наявності шлюбного договору

Володимир Шемонаєв
Загальна аварія як система правових стандартів у забезпеченні безпеки міжнародного мореплавства

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Діна Зятіна
Удосконалення правового статусу відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб

Оксана Орлова
Правові засади функціонування суб’єктів природних монополій

Віталій Юдін
Регулювання господарських відносин в умовах цифровізації економіки

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ніна Гетьманцева, Ганна Митрицька
Природа та сутність індивідуально-договірного регулювання суспільних відносин у сфері найманої праці

Ірина Козуб
Трудовий договір про дистанційну роботу в системі трудових договорів

АГРАРНЕ ПРАВО

Наталія Карпінська
Правова характеристика застосування ветеринарно-санітарних заходів у тваринництві

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олексій Дніпров
Взаємодія органів виконавчої влади та громадських інституцій: адміністративно-правовий аспект

Руслан Капран
Історіографія досліджень проблематики джерел адміністративного права

Ігор Ковбас, Іван Торончук, Павло Крайній
Особливості взаємодії органів публічного врядування з консультативно-дорадчими органами

Ірина Корчова
Доцільність запровадження особливого порядку провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки

Віктор Ладиченко, Ірина Кравцова
Теоретичні аспекти співвідношення вертикальних обмежень та принципу свободи договору

Ярослава Лакійчук
Адміністративно-правові гарантії реалізації прав учасників дорожнього руху

Віктор Лещинський
Ефективність здійснення судового контролю за законністю дозвільної діяльності у сфері містобудування: функціональний підхід

Сергій Мельник
Правові засади запровадження стандартів Північноатлантичного альянсу у функціонування Збройних Сил України

Олексій Прокопенко, Микола Комзюк
Адміністративно-превентивні заходи забезпечення безпеки дорожнього руху Національною поліцією України

Володимир Репело
Адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби України

Олександр Юнін
Поняття громадського контролю над діяльністю Національної поліції України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Юліанна Вітик
Принцип дотримання прав людини в діяльності Національної поліції України: стан наукового дослідження

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Євгенія Павліченко, Олег Стець, Роман Шелудяков
Методологічні засади компаративного аналізу в системі юридичних досліджень

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олександр Біловол
Психологічне насильство як вид домашнього насильства

Олена Драган
Щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

Олена Олійник
Вплив принципів кримінального права на подолання прогалин у кримінальному законодавстві України

КРИМIНОЛОГIЯ

Віталій Плекан
Особливості та причини виникнення корупції в правоохоронних органах України

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Микола Остренко
Діючий порядок «реабілітації померлих» як елемент інституту реабілітації в чинному Кримінальному процесуальному кодексі України

Олександр Розумовський
Зловживання процесуальними правами за чинним кримінальним процесуальним законодавством України

Андрій Ткачик
Система процесуальних дій, спрямованих на обмеження таємниці спілкування

КРИМIНАЛIСТИКА

Владислав Негребецький
Відеозапис під час слідчого експерименту

Олег Шкута
Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері оподаткування

Роксолана Юрків
Зміст, завдання і типові слідчі ситуації наступного та завершального етапів розслідування підкупу медичних працівників

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Євген Білоусов, Марина Кахнова
Застосування статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у практиці Європейського Суду з прав людини

Максим Логвиненко
Поняття та складники правової поведінки