Підприємництво, господарство і право №7 2017

Підприємництво, господарство і право №7 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Бондарєва
Спадковий нотаріальний процес та спадкові нотаріальні провадження

Ганна Буяджи
Трасти в Італії та Швейцарії

Петро Гуйван
Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Критерії розумності строку процесу за європейською конвенцією та українські правозастосовні реалії (частина 2)

Роман Панькевич
Майнові права та інтереси держави і територіальних громад: цивільно-правові аспекти

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Крістіна Возняковська
Щодо проблем капіталізації банківських установ в умовах економіко-правових реформ в Україні

Елла Деркач
Щодо концептуальних засад кодифікації транспортного законодавства України

Олег Подцерковний, Олена Опанасенко
Реформування порядку арешту суден за морськими вимогами (в контексті адаптації до положень Брюссельської конвенції 1952 року)

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ірина Новосельська, Марія Руше
Кодифікація законодавства України із соціального забезпечення

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Роман Кірін
Правовий режим корисних копалин місцевого значення: генеза, проблеми, перспективи

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Катерина Блоха
Історико-правовий аналіз становлення та розвитку інституту державного управління у сфері екології

Олена Бодак
Місце альтернативних джерел енергії в системі об’єктів екологічного права України

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Леонід Ємець
Адміністративно-правові форми управління у сфері забезпечення екологічної безпеки держави

Михайло Різак
Практика країн Європейського Союзу та України у сфері судочинства щодо гарантування безпеки обігу та обробки персональних даних

Олена Сокуренко
Презумпція невинуватості як елемент захисту прав особи в адміністративній діяльності

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Володимир Пєшков
Врегулювання прав віруючих, відносин між державою та релігійними організаціями та актуальність цього питання в умовах АТО

Артем Полозенко
Громадський контроль в організації виборчого процесу в Україні: конституційно-правовий аналіз

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Руслан Браславський
Трансформація підгалузі податкового права в самостійну галузь права

Дмитрий Дорошенко
Компаративистское исследование правового регулирования налогового принуждения

Євген Овсянніков
Внутрішня будова стадії виконання бюджету за видатками та функції її елементів

Костянтин Пащенко
Порівняльний аналіз фінансово-правової сутності електронних грошей та криптовалют

Михайло Сіренко
Співвідношення податкового обліку та податкової звітності

Марта Шинкар
Базельські рекомендації в контексті підвищення стабільності функціонування банківської системи як правові заходи попередження банкрутства банківських установ

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Ігор Діордіца
Система забезпечення кібербезпеки: сутність та призначення

Павло Кіндрат
Концепція оцінювання ефективності законодавства в інформаційній сфері

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Тетяна Міхайліна
Системні якості правової реальності та місце в ній правосвідомості

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Фірдовсі Іскендеров
Дуалізм правового визначення ознак індивідуалізації покарання: компаративний аналіз

Олена Олійник
Обставини, що обтяжують відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ч. 2 ст. 2391 КК України): теоретичний аспект

Ольга Турчина
Роль громадського впливу в запобіганні вчиненню постпенітенціарних рецидивів

Анастасія Хильченко
Реалізація правил призначення покарання у судовій практиці

КРИМIНОЛОГIЯ

Георгій Капніст
Віктимність інвестора як чинник фінансового шахрайства на первинному ринку житла: характеристика та шляхи зниження

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Зоряна Топорецька
Позапланові перевірки в кримінальному провадженні (за матеріалами судової практики 2017 року)

КРИМIНАЛIСТИКА

Андрій Іваниця
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вбивств через необережність

ПРОКУРАТУРА

Владіслав Селезньов, Олександр Курганський
Організація роботи сучасної прокуратури України – вимоги сьогодення

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Євген Самойленко
Особливості правового регулювання річкового судноплавства в епоху докласичного міжнародного права

РЕЦЕНЗІЇ

В. Д. Чернадчук
Рецензія на монографію Бліхар М. М. «Фінансово-правова природа інвестиційних відносин»