Головна

Головна

Підприємництво, господарство і право – загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал, який видається щомісячно з 1 січня 1996 року. Журнал було засновано з метою формування міцного мосту між українською юридичною наукою та підприємницькою діяльністю, які на момент його створення водночас перебували на початкових етапах свого становлення, що можна спостерігати в архіві журналу, який формувався 20 років завдяки ентузіазму й відданості добросовісних представників редакції видання.

Співзасновниками журналу «Підприємництво, господарство і право» є Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака, співробітники якого нині здійснюють внутрішнє рецензування наукових статей, отриманих редакцією, та ТОВ «Гарантія».

Юридичним партнером журналу «Підприємництво, господарство і право» є адвокатське об’єднання «Gestors», партнери якого здійснюють зовнішнє експертне рецензування статей авторів видання, спираючись на свою багаторічну юридичну практику у сфері господарського права.

Журнал «Підприємництво, господарство і право» на сьогодні є єдиним виданням в Україні, спеціально присвяченим створенню саме наукового підґрунтя підприємницької та іншої господарської діяльності, а також її розвитку.

У журналі «Підприємництво, господарство і право» публікуються матеріали, у яких висвітлюються нагальні проблеми господарства, актуальні з позиції господарської діяльності питання конституційного, цивільного, господарсько-процесуального, адміністративного, фінансового, трудового, екологічного, земельного, аграрного, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права, наводиться зарубіжний досвід щодо організації й здійснення підприємництва.

Постановою Президії ВАК України від 10 листопада 1999 року № 3-05/11 журнал «Підприємництво, господарство і право» було внесено до списку наукових видань, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт у розділах «Юридичні науки», «Економічні науки». Повторно журнал було внесено до вказаного списку Постановою Президії ВАК України від 16 грудня 2009 року № 1-05/6 у розділі «Юридичні науки». Останню перереєстрацію журналу в розділі «Юридичні науки» проведено в 2015 році на підставі Наказу МОН України № 1328 від 21.12.2015, додаток № 8.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

«Підприємництво, господарство і право» індексується у наукометричній базі даних Google Scholar.

ISSN: Print 2663-5313, Online 2663-5321.

Журнал неодноразово було відзначено дипломами Спілки юристів України як один із переможців Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання в номінаціях «Періодичні юридичні видання» та «Краще поліграфічне видання».

Розміщення журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Підприємництво, господарство і право»

Редакція журналу «Підприємництво, господарство і право» намагається робити якісний підбір матеріалів, водночас надаючи однакові можливості для опублікування своїх матеріалів ученим і практичним працівникам, як відомим, так і молодим, проте талановитим науковцям. Видання журналу забезпечують справжні професіонали, серед яких люди з багаторічним досвідом роботи в юриспруденції, науці, освіті та поліграфії. Журнал має тривалі тісні й дружні стосунки з багатьма вищими навчальними закладами юридичного та економічного профілю в Україні й зарубіжних державах, з науково-дослідними установами Національної академії наук України та Національної академії правових наук України.

Девіз журналу «Підприємництво, господарство і право» – «Pacta sunt servanda», що в перекладі з латинської мови означає «Договори треба виконувати».