Головна

Головна

Підприємництво, господарство і право (Категорія "Б") – загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал, який видається щомісячно з 1 січня 1996 року. З 2023 року журнал виходить 6 разів на рік. Журнал було засновано з метою формування міцного мосту між українською юридичною наукою та підприємницькою діяльністю, які на момент його створення водночас перебували на початкових етапах свого становлення, що можна спостерігати в архіві журналу, який формувався 20 років завдяки ентузіазму й відданості добросовісних представників редакції видання.

Співзасновниками журналу «Підприємництво, господарство і право» є Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака, співробітники якого нині здійснюють внутрішнє рецензування наукових статей, отриманих редакцією, та ТОВ «Гарантія».

Юридичним партнером журналу «Підприємництво, господарство і право» є адвокатське об’єднання «Gestors», партнери якого здійснюють зовнішнє експертне рецензування статей авторів видання, спираючись на свою багаторічну юридичну практику у сфері господарського права.

Журнал «Підприємництво, господарство і право» на сьогодні є єдиним виданням в Україні, спеціально присвяченим створенню саме наукового підґрунтя підприємницької та іншої господарської діяльності, а також її розвитку.

У журналі «Підприємництво, господарство і право» публікуються матеріали, у яких висвітлюються нагальні проблеми господарства, актуальні з позиції господарської діяльності питання конституційного, цивільного, господарсько-процесуального, адміністративного, фінансового, трудового, екологічного, земельного, аграрного, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права, наводиться зарубіжний досвід щодо організації й здійснення підприємництва.

Журнал був включений до Переліку № 3 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (далі – Перелік № 3), затвердженого постановою Президії ВАК від 10.11.1999 № 3-05/11 (у російськомовному написанні).

Журнал виконував вимоги, що пред’являлися до фахових видань, внесених до переліків ВАК України (постанова Президії ВАК від 15.01.2003 № 7-05/1) і не виключався з Переліку № 3. Постановою Президії ВАК України від 16 грудня 2009 року № 1-05/6 «Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України» Журнал було знову віднесено до фахових для юридичних спеціальностей (61 пункт таблиці).

Перереєстрацію журналу в розділі «Юридичні науки» проведено в 2015 році на підставі Наказу МОН України № 1328 від 21.12.2015, додаток № 8.

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (Додаток 1) журнал внесений до переліку фахових видань категорії "Б" у галузі юридичних наук (081 "Право", 293 "Міжнародне право").

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

«Підприємництво, господарство і право» індексується у наукометричній базі даних Google Scholar.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1905 від 30.05.2024 року.

ISSN: Print 2663-5313, Online 2663-5321.

Журнал неодноразово було відзначено дипломами Спілки юристів України як один із переможців Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання в номінаціях «Періодичні юридичні видання» та «Краще поліграфічне видання».

Розміщення журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Підприємництво, господарство і право».

Редакція журналу «Підприємництво, господарство і право» намагається робити якісний підбір матеріалів, водночас надаючи однакові можливості для опублікування своїх матеріалів ученим і практичним працівникам, як відомим, так і молодим, проте талановитим науковцям. Видання журналу забезпечують справжні професіонали, серед яких люди з багаторічним досвідом роботи в юриспруденції, науці, освіті та поліграфії. Журнал має тривалі тісні й дружні стосунки з багатьма вищими навчальними закладами юридичного та економічного профілю в Україні й зарубіжних державах, з науково-дослідними установами Національної академії наук України та Національної академії правових наук України.

Девіз журналу «Підприємництво, господарство і право» – «Pacta sunt servanda», що в перекладі з латинської мови означає «Договори треба виконувати».