Редакційна колегія

Головний редактор:

Крупчан Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, директор НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

 

Члени редакційної колегії:

Беляневич Олена Анатоліївна – доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Бобрик Володимир Іванович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Бичкова Світлана Сергіївна – доктор юридичних наук, професор, заступник начальника кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ;

Вавженчук Сергій Ярославович - доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Галянтич Микола Костянтинович – доктор юридичних наук, професор, заступник директора НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Долницький Богдан – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права Вроцлавського університету (Республіка Польща);

Дрозд Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ;

Коструба Анатолій Володимирович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника;

Кубічек Павел – професор, доктор права, кандидат юридичних наук, декан юридичного факультету Університету Коменського в м. Братислава (Словацька Республіка);

Кузнєцова Наталія Семенівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Луць Володимир Васильович – доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Майданик Роман Андрійович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Махінчук Віталій Миколайович – доктор юридичних наук, професор кафедри судочинства Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника;

Мельник Микола Іванович – доктор юридичних наук, професор, суддя Конституційного Суду України;

Монаєнко Антон Олексійович – доктор юридичних наук, професор, Інститут законодавства Верховної Ради України;

Торгашин Олександр Михайлович – кандидат юридичних наук, адвокат.