Редакційна колегія

Головний редактор:

Деревянко Богдан Володимирович – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

 

Члени редакційної колегії:

Бакалінська Ольга Олегівна – доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Берестова Ірина Еріївна – доктор юридичних наук, професор, Залужений юрист України, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Бобрик Володимир Іванович – доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача відділу приватного права та процесу Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Вавженчук Сергій Ярославович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вчений секретар науково-консультативної ради Конституційного Суду України;

Калаур Іван Романович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Крупчан Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Малюга Леся Юріївна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Махінчук Віталій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, Залужений юрист України, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Пацурія Ніно Бондовна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права та господарського процесу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Полюхович Валерій Іванович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, в.о. завідувача відділу правової взаємодії бізнесу та держави Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Стефанчук Микола Олексійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Табашевський Роберт – доктор філософії, магістр права, доцент кафедри прав людини та гуманітарного права Інституту юридичних наук Факультету права, канонічного права та управління Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ;

Федорченко Наталія Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальноюридичних дисциплін, цивільного права та правового забезпечення туризму Київського університету туризму, економіки і права.