Редакційна колегія

Головний редактор:

Махінчук Віталій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права  і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

 

Члени редакційної колегії:

Бакалінська Ольга Олегівна – доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Берестова Ірина Еріївна – доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Бобрик Володимир Іванович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Вавженчук Сергій Ярославович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та трудового права Юридичного інституту Київського національного економічного університету;

Васильєва Валентина Антонівна – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Деревянко Богдан Володимирович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Калаур Іван Романович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Коструба Анатолій Володимирович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Крупчан Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Малюга Леся Юріївна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Пацурія Ніно Бондовна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стефанчук Микола Олексійович – доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Федорченко Наталія Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Роберт Табашевський – доктор філософії, магістр права, доцент кафедри прав людини юридичного факультету Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ.