Редакційна колегія

Головний редактор:

Калаур Іван Романович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права  і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

 

Члени редакційної колегії:

Бакалінська Ольга Олегівна – доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права  і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Бобрик Володимир Іванович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства Науково-дослідного інституту приватного права  і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Вавженчук Сергій Ярославович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та трудового права Юридичного інституту Київського національного економічного університету;

Васильєва Валентина Антонівна – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права  і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Коструба Анатолій Володимирович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права  і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Крупчан Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, директор Науково-дослідного інституту приватного права  і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Махінчук Віталій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права  і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Пацурія Ніно Бондовна – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Стефанчук Микола Олексійович – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права  і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Федорченко Наталія Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права  і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Роберт Табашевський – доктор філософії,  магістр права, доцент кафедри прав людини юридичного факультету Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ.