Головна

Підприємництво, господарство і право №1 2018

Підприємництво, господарство і право №1 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Уляна Бек, Зоряна Добош
Основні стадії доказової діяльності адвоката у цивільному процесі

Ганна Буяджи
Конструктивні трасти

Юрій Жорнокуй
«Корпорація»: сучасний стан законодавства в Україні та Європейському Союзі

Вікторія Кожевникова
Співвідношення правової категорії «обмеження» з іншими правовими категоріями у праві

Максим Майка
Новеллы законодательного регулирования процедуры исполнения определений суда об утверждении мирового соглашения в гражданском процессе Украины

Катерина Москаленко
Право осіб, народжених із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, на інформацію про своє генетичне походження

Олег Простибоженко
Способи поділу спільного майна подружжя: досвід правового регулювання європейських держав

Володимир Скрипник
Речі, обмежені в цивільному обороті, як об’єкти цивільних прав

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Станіслав Васильєв
Нормативно-правове регулювання роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Євген Гнедик
Суб’єкти лікувального туризму та їх господарсько-правова характеристика

Людмила Машковська
Правова характеристика пайового інвестиційного фонду

ТРУДОВЕ ПРАВО

Роман Куценко
Гарантії захисту персональних даних працівників в Україні

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Тетяна Кондратюк
Поняття земель екологічної мережі України

Олена Літошенко
Особливості адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ірина Кравченко
Правові засади реалізації кадрової політики Національної поліції України

Наталія Павлюк
Особливості реалізації Національною поліцією України засобів захисту права власності

Сергій Уханенко
Особливості стадії оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта, який здійснює адміністративні процедури у сфері соціального захисту населення в Україн

Сергій Шатрава
Стан та правове регулювання кадрового забезпечення органів Національної поліції на сучасному етапі розвитку

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Олексій Бондарев
Питання правової природи спеціалізованого парламентського контролю за додержанням прав і свобод військовослужбовців

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Василь Жмудінський
Порівняльно-правовий аналіз оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні та в окремих країнах світу

Віктор Мушенок
Порівняльно-правовий аналіз методів державної фінансової підтримки сільського господарства

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Назар Білоцерковець
Технологічна нейтральність та заборона дискримінації як ключові принципи державного регулювання електронних довірчих послуг: поняття та ознаки

Олег Мандзюк
Цілі і завдання аналітичної діяльності у сфері інформаційних відносин

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ірина Волкова
Види юридичних фактів-станів

Тетяна Міхайліна
Ціннісноорієнтований концепт правосвідомості

Олександр Соломонюк
Роль правотворчих актів у судовій правотворчості

Юлія Ткаченко
Роль держави у сфері соціального забезпечення: історичний екскурс

Олексій Черновський, Олександр Семенюк
Культура правового мислення – складова частина професії юриста

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Руслан Волинець
Посягання на фондовий ринок за Кримінальним уложенням 1903 року

Павло Ясиновський
Особливий період (ст. 114–1 КК України)

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Владислав Ребезюк
Правова природа, зміст та ознаки механізму охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження

КРИМIНАЛIСТИКА

Веам Нуджейдат
Проблема протидії розслідуванню зґвалтувань та засоби її вирішення

2018

 

Підприємництво, господарство і право №1

Підприємництво, господарство і право №11 2017

Підприємництво, господарство і право №11 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ігор Андронов
Сутність рішення суду в цивільному процесі

Альона Бережна
Судова експертиза у справах зі спорів, пов’язаних із захистом виключного права на музичні твори

Юлія Бєлова
Умови дійсності згоди на обробку персональних даних

Евгенія Бєльтюкова
Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності: цивільно-правовий аспект

Ганна Буяджи
Правова класифікація трастів

Петро Гуйван
Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Проблеми національної правової системи щодо виконання судового рішення упродовж розумного строку (частина 6)

Анатолій Кодинець
Правові засади систематизації інформаційних зобов’язань

Ганна Крушельницька
Особливості здійснення права спільної власності на тварин

Любов Майданик
Пародія на деякі об’єкти права інтелектуальної власності за законодавством України

Володимир Романів
Предмет позову в спорах, пов’язаних з орендою нерухомого майна

Ганна Стахира
Речово-правові проблеми природи цифрового контенту

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євгенія Авер’янова
Поняття ліцензування господарської діяльності

Богдан Тетерятник
Віртуалізація господарської діяльності: сутність і загальні засади правового регулювання в Україні

Євген Школьний
Юридична відповідальність держави як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

ТРУДОВЕ ПРАВО

Лариса Єрофєєнко
Правова характеристика відмінностей у пенсійному забезпеченні в країнах ЄС та Україні

Каріна Попова-Коряк
Особливості реалізації права на працю науково-педагогічних працівників: сучасність і перспективи правового регулювання крізь призму міжнародних стандартів прав людини

АГРАРНЕ ПРАВО

Христина Григор’єва
Теоретико-правовий аналіз Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки

Сергій Лушпаєв
Правове регулювання використання генетично модифікованих організмів під час виробництва харчових продуктів

Тетяна Оверковська
Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Антон Кулинич
Інституційно-функціональне забезпечення управління землями міських територіальних громад

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Андрій Жовнерук
Незаконний видобуток бурштину як передумова екологічної катастрофи

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Булгаков
Окремі проблеми розгляду спорів про прийняття громадян України на публічну службу

Світлана Конєва
Порушення антикорупційних вимог як підстава для звільнення з публічної служби

Оксана Коровайко
Правове регулювання державної реєстрації прав на нерухоме майно за часів української незалежності

В’ячеслав Пузирний
Принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності в установах виконання покарань

Оксана Солдатенко
Стан і наслідки правового регулювання оганізації та діяльності Збройних Сил України

Андрій Хоменко
Способи вирішення публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Михайло Михайлов
Особливості морфогенезу нетипових (допоміжних) форм безпосередньої демократії

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Руслан Браславський
Принцип стабільності та його місце в нормотворчій діяльності у сфері оподаткування

Зоя Калініченко, Ілля Кліницький, Владислав Тронєв
Порівняльний аналіз податку на додану вартість у Республіці Сінгапур, Новій Зеландії та Україні

Олександр Киценко
Правове регулювання бюджетного фінансування ведення лісового господарства

Ксенія Косяченко
Правосуб’єктність як передумова фінансово-правового статусу бюджетних установ

Ельвіра Сидорова
Формування системи органів публічної влади – носіїв податкових повноважень

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Оксана Вінник
Регулювання відносин у сфері цифрової економіки: проблеми термінології

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Аліса Кладченко
Еволюція органів загальної компетенції у сфері протидії та боротьби з корупцією

Аліса Кладченко
Особливості формування громадських інституцій у сфері антикорупційної діяльності

Тетяна Міхайліна
Іманентнісь правосвідомості щодо системи джерел права

Вікторія Щербина
Соціальне призначення засобів законодавчої техніки

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Руслан Волинець
Система злочинів у сфері господарської діяльності з урахуванням останніх змін кримінального законодавства

Микола Ломакін
Ефективність інституту помилування в Україні

КРИМIНОЛОГIЯ

Марія Мокряк
Вплив засобів масової інформації на детермінацію злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Назар Малярчук, Андрей Самко
Институт частного обвинения в уголовном процессе Украины и Республики Беларусь: сравнительно-правовой аспект

КРИМIНАЛIСТИКА

Олеся Ващук
Формування криміналістичної невербалістик

Костянтин Заяць
Особливості сучасних форм вчинення шахрайств та їх криміналістичне значення

Дмитро Патрелюк
Момент початку протидії кримінальному переслідуванню

Євген Хижняк
Ідентифікація особистості злочинця за віртуальними слідами в мережі Інтернет

СУДОУСТРIЙ

Олексій Іванченко
Система критеріїв оцінювання ефективності діяльності судів під час надання судових послуг

Наталія Мазаракі
Співвідношення термінів «медіація» та «примирення»

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Сюзанна Асірян
Консультативний комітет як допоміжний орган Ради ООН з прав людини

Руслана Біланчук
Необхідність встановлення нормативно-правового регулювання застосування економічних санкцій

Яна Говорова
Невизнані держави: сутність поняття та проблеми міжнародно-правового визнання

Константин Искров
Некоторые аспекты судебной практики Международного трибунала по морскому праву в спорах между государствами согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года

Ольга Корнєєва
Правовий статус військовополонених: особливості захисту прав в умовах збройних конфліктів

Руслан Морозюк
Відповідальність держав у міжнародному праві

Владлена Озерова
Принцип загальної поваги прав людини як основоположний принцип міжнародного права

Микита Салогуб
Вплив збройних конфліктів на міжнародні договори

Людмила Шнит
Подолання бідності як підстава ефективного захисту й реалізації прав людини на національному та міжнародному рівнях

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Юлія Цуркан-Сайфуліна
Міждисциплінарна методологія в контексті права і влади

Підприємництво, господарство і право №12 2017

Підприємництво, господарство і право №12 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анатолій Бабаскін
Співвідношення кредитного договору та договору позики у цивільному законодавстві України

Василь Бонтлаб
Особливості правового статусу прокурора у цивільному процесі

Ганна Буяджи
Результативні трасти

Марина Великанова
Управління ризиком та його стадії: економіко-правовий аналіз

Петро Гуйван
Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Про шляхи вирішення проблем, пов'язаних із недотриманням часових критеріїв здійснення національного судівництва (частина 7)

Наталя Камінська
Відшкодування моральної шкоди за невиконання або неналежне виконання умов договору про надання туристичних послуг

Вікторія Кожевникова
Правове регулювання здійснення та обмеження права на утримання одного з подружжя

Оксана Коровайко
Формування і зберігання даних державного реєстру прав на нерухоме майно

Олег Кузьмич
Правові аспекти участі третіх осіб у виконанні обов’язку замість боржника у власному інтересі (частина 3 статті 528 Цивільного кодексу України)

Леся Лешанич
Правила Інкотермс у регулюванні відносин міжнародних перевезень

Олена Негода
Розмежування судових юрисдикцій у справах про захист прав та законних інтересів дитини (за матеріалами судової практики)

Ольга Омельченко
Захист біобанками персональних даних донорів у контексті принципу відкритості науки

Андрій Помазанов
Деякі аспекти сутності та змісту касаційного перегляду у цивільному процесі України

Наталія Старікова
Підстави та умови цивільно-правової відповідальності у сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій

Ігор Якубівський
Заборона неправомірного використання об’єкта як спосіб захисту майнових прав інтелектуальної власності

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Бакалінська
Сучасні тенденції вдосконалення конкурентного законодавства (щодо угод про обмін інформацією між конкурентами)

Ірина Бутирська
Врегулювання спору за участю судді: перспективи запровадження у господарський процес України

Крістіна Возняковська
Про зовнішні чинники державної економічної політики у сфері забезпечення платоспроможності кредитно-фінансових установ

Елла Деркач, Сергій Павлюк
Актуальні питання правового регулювання перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні

Артур Замрига
Господарське договірне право як правовий інститут

Максим Лісовий
Господарсько-правова характеристика договору про надання послуг поштового зв’язку в Україні

Вікторія Мілаш
Поняття та природа цифрового контенту в межах господарського обороту

Ганна Шовкопляс
Запровадження міжнародних стандартів регулювання ринків фінансових послуг в Україні: правовий аспект

Ольга Ясиновська
Організаційно-правові форми державних господарських об'єднань

ТРУДОВЕ ПРАВО

Кесада Татарінова, Венора Лінда
Питання захисту трудових інтересів осіб з обмеженими можливостями в актах ООН

Ірина Орловська
Правові проблеми працевлаштування випускників за спеціальністю «Право»

Євгеній Промський, Наталія Швець
Дисциплінарна відповідальність працівника за проектом Трудового кодексу України

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Ілля Каракаш
Правове регулювання розгляду та вирішення земельних спорів як гарантія захисту прав на землю

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Інна Берднік
Співвідношення понять «водний ресурс» і «водний об’єкт»

Юлія Ковейно
Правова основа використання лісів

Роман Цалин
Право державної власності на відходи в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ельвіра Абдулкадірова
Принципи розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією

Микола Гімон
Особливості вияву права на справедливий судовий розгляд адміністративної справи та його складників в апеляційному провадженні

Ігор Діордіца
Гіперболічна теорія розвитку кіберпростору як складова методології дослідження кібербезпекової політики

Тетяна Коломоєць, Павло Лютіков
Обмеження щодо одержання подарунків як засіб запобігання правопорушенням, пов’язаним із корупцією: правовий аспект

Григорій Лученцов
Адміністративна відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

Богдана Мельниченко
Правова основа організації та діяльності органів публічного управління в Україні

Наталія Панова
Новітні положення закону України «Про державну службу» 2015 р.

Михайло Русин
Поняття та структура адміністративних правовідносин у галузі вищої освіти

Вікторія Юровська
Метод адміністративного права: теоретико-правовий аналіз

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Степан Калинюк
Правові позиції Конституційного Суду України: питання теорії

Богдан Никорович
Окремі аспекти закріплення за іноземцями та особами без громадянства виборчих прав у вітчизняному законодавстві

Андрій Супруновський
Джерела міграційного права України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Яна Поліщук
Ставка як елемент правового механізму акцизного податку (на прикладі України і Австралії)

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Мар’яна Щирба
Право на інформовану згоду при медичному втручанні неповнолітнім пацієнтам

Ганна Ярега
Особисті немайнові права авторів

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Тетяна Міхайліна
Детермінація типології праворозуміння через правосвідомість

Олександра Проць
Збереження самобутності національної правової культури в умовах євроінтеграції та глобалізації

Костянтин Слюсар
Закріплення поколінь прав людини в міжнародних документах

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Андрій Андрушко
Пропозиції щодо удосконалення статті 147 Кримінального кодексу України

Руслан Волинець
Посягання на фондовий ринок за Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 року

Костянтин Оробець
Класифікація цінностей як елементів аксіосфери кримінального права

КРИМIНОЛОГIЯ

Віктор Дрьомін
Кримінологічний вимір теорії діяльності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Тетяна Волошанівська
Застосування судами України практики Європейського суду з прав людини щодо забезпечення права на ефективний захист у кримінальному провадженні

Марина Городецька
Окремі питання обмеження права на власність під час провадження обшуку

Валентина Дрозд
Окремі питання регламентації початку досудового розслідування в умовах проведення правової реформи

Наталя Турман
Поняття та значення угоди про примирення у кримінальному процесі України

ПРОКУРАТУРА

Ігор Демідов
Стан наукової розробленості проблем прокурорського нагляду за проведенням контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів і речовин

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Оксана Вайцеховська
Місце міжнародного фінансового права в системі міжнародного права: теоретико-правові аспекти

Володимир Стешенко
Пропозиції щодо удосконалення практики застосування судами України міжнародних договорів

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Тетяна Угненко
Порядок обрання народних засідателів до обласних судів, військових трибуналів та Верховного суду УРСР у другій половині ХХ ст.

Підприємництво, господарство і право №10 2017

Підприємництво, господарство і право №10 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Беляневич
Про особливості застосування норм про позовну давність у справах про банкрутство

Ганна Буяджи
Підстави та правові наслідки зміни умов і припинення трасту

Наталія Василина
Зміст цивільно-процесуального регулювання

Анастасія Вербицька
Окремі питання правового статусу суб’єктів авторського права в галузі архітектури

Петро Гуйван
Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Своєчасність виконання судового рішення – обов’язковий елемент правової ідеї щодо розумного строку розгляду справи (частина 5)

Олександра Кармаза, Дарина Кушерець
Експерт із питань права в судовому процесі: новели законодавства України

Владислав Ільєнко, Дмитро Ільєнко, Роман Карпенко
Принципи житлового права

Віктор Кісель
Вплив класичних теорій договору на сучасне розуміння сутності цивільно-правового договору

Олеся Харченко
Пародії на торговельні марки: порівняльно-правовий аспект

Володимир Цікало
Умови здійснення та захисту права акціонера на обов’язковий викуп акцій товариством

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Володимира Добровольська
Методологія контролю у сфері господарювання

Надія Загрішева
Вищий навчальний заклад як суб’єкт трансферу технологій

Олена Зельдіна, Віктор Гришко
Податкові стимули як складник справедливого оподаткування

Наталя Іванюта
Класифікація й типологія функцій господарського процесуального права

Микола Пипяк
Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україні

Владислав Рєзніков
Про консолідацію майна боржника в конкурсному процесі

Ірина Степаненко
Застосування поняття «цілісний майновий комплекс» у ліквідаційній процедурі у справах про банкрутство

ТРУДОВЕ ПРАВО

Людмила Вакарюк
Щодо режиму робочого часу на підприємствах, установах, організаціях

Марина Мицай
Право на пенсійне забезпечення в умовах соціальної держави: поняття, ознаки, тенденції розвитку

Роман Тимофіїв
Щодо проблеми професійного навчання працівників коштом роботодавця

Галина Трунова
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: завдання та принципи

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євгенія Дуліба
Теоретико-правовий аналіз впливу податкової політики на формування доходів та витрат бюджетної системи України

Оксана Коровайко
Історія становлення та розвитку державного реєстру нерухомості

Дмитро Молчанов
Удосконалення адміністративно-правового регулювання фінансового контролю та моніторингу як засобів протидії тінізації економіки України з урахуванням міжнародного досвіду

Євгеній Шульга
Сучасний погляд на принципи регулювання адміністративно-деліктних відносин в Україні

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Михайло Михайлов
Класифікація типових та нетипових форм безпосередньої демократії

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Руслан Браславський
Принципи податкового законодавства та їх вплив на визначення податкової політики держави

Людмила Дешко, Юрій Баранюк
Метаморфоза організаційно-правових засад та практики митного контролю імпорту як об’єкта державного аудиту

Дмитро Дорошенко
Державна зумовленість примусу у сфері оподаткування

Маріанна Казацька
Щодо питання теоретичного та законодавчого визначень об’єкта оподаткування

Валентина Назаренко
До питання визначення поняття «платіжна система» в Україні

Ельвіра Сидорова
Податки і податковий суверенітет як невід’ємні атрибути держави та публічної влади

Сергій Федоров
Принцип соціальної справедливості податкової системи України як оцінне поняття

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Олександр Берназюк
Роль та місце цифрових технологій у сфері публічного управління

Олег Мандзюк
Поняття та зміст аналітичної діяльності

Андрій Новицький, Олександр Дяковський
Правове регулювання інформаційних баз даних, що містять персональні дані

Тарас Ткачук
Сучасні загрози інформаційній безпеці держави: теоретико-правовий аналіз

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ольга Капічон
Проблематика місцевого самоврядування в поглядах та ідеях академіка В.В. Копєйчикова

Тетяна Міхайліна
Правосвідомість у площині структуралізації системи права

Олеся Ременяк
Методологічні аспекти дослідження проблематики децентралізації публічної влади

Лариса Удовика, Олександр Ганзенко
Правові засоби правотворчості в контексті інтеграції України в ЄС

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Ігор Діордіца
Класифікація кіберзагроз та їх легітимація у нормативно-правових актах України

Ірина Літвінова
Підстави обмеження права особи на недоторканність житла у ході обшуку

КРИМIНОЛОГIЯ

Юрій Курилюк
Морально-психологічні ознаки особи злочинця, який посягає на прикордонну безпеку держави

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Соломія Кахновець
Реалізація дискреційних повноважень прокурора при здійсненні процесуального керівництва досудовим розслідуванням

Ганна Устінова-Бойченко, Юрій Малиця, Людмила Бойченко
Особливості інституту цивільного позову в кримінальному провадженні

Станіслав Чернобаєв
Нормативне закріплення повноважень слідчого в період із ХІ століття по другу половину ХІХ століття на території сучасної України

КРИМIНАЛIСТИКА

Євгенія Ковалевська
Взаємодія між учасниками кримінального провадження в процесі застосування спеціальних медичних знань: поняття і принципи

СУДОУСТРIЙ

Василь Головатий
Уніфікація судової практики в Україні: теоретико-прикладні питання

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Юлія Локшина
Міжнародно-правове регулювання засобів захисту торгівлі в контексті норм і правил ГАТТ/СОТ: науковий аналіз