Головна

Підприємництво, господарство і право №8 2018

Підприємництво, господарство і право №8 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Бобошко
Особливості розірвання договорів за законодавством України

Сергій Вавженчук
Істотні умови договору будівельного підряду

Сергій Галкевич
Деякі аспекти застосування комутативної справедливості у цивільних деліктних зобов’язаннях

Олексій Гусєв
Класифікація електронних доказів у цивільному процесі України

Павло Захаров
Підстави звільнення від доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

Тетяна Красвітна
Генезис зобов’язання подружжя з утримання

Оксана Макаревич
Історичний розвиток законодавства України у сфері ліквідації юридичних осіб

Володимир Скрипник
Місце криптовалюти в системі об’єктів цивільних прав

Олена Стаценко
Підстави набуття прав на нерухоме майно за набувальною давністю

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Крістіна Возняковська
До питання про правову модель режиму неспроможності банківських установ

Олена Гончаренко
Спеціальні обмеження саморегулювання господарської діяльності

Антон Гушилик
Матеріально-правовий і процесуально-правовий статус неплатоспроможного боржника

Катерина Лапта
Поняття корпоративних прав територіальної громади як об’єктів господарських правовідносин

ТРУДОВЕ ПРАВО

Тетяна Жовнір
Особливості вирішення трудових спорів про поновлення працівника на роботі

Тетяна Колєснік
Адаптація європейського законодавства у сфері забезпечення дисципліни праці до законодавства України

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Іванов
Інституційне забезпечення реалізації державної митної політики в Україні

Сергій Москаленко
Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації

Павло Покатаєв
Адміністративно-правове регулювання розміщення зовнішньої реклами як елемента благоустрою населених пунктів

Юрій Поптанич
Адміністративно-правові аспекти регулювання діяльності підрозділів Національної поліції України, що здійснюють запобігання правопорушень у фінансовій сфері та галузях економіки

Володимир Столбовий
Поняття громадського контролю службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Дмитро Сущенко
Проблематика правового регулювання здійснення адміністративних процедур

Марина Титаренко
Стимули для публічних службовців у зарубіжних країнах: правове закріплення видів, застосування

Вікторія Чорна
Форми реалізації обмежувальних норм адміністративного права

Богдан Яринко
Адміністративна відповідальність арбітражного керуючого

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Володимир Мельник
Принципи соціального страхування осіб з інвалідністю: теоретико-правовий аспект

Ольга Моткова
До питання реалізації прав людини на основі норм Конституції України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Юлія Коваль
Правове регулювання плати за проїзд платною автомобільною дорогою, побудованою на умовах концесії як обов’язкового платежу

Яна Крупко
Деякі питання вдосконалення валютного законодавства України

Анастасія Литвиненко
Суб’єкти державної реєстрації як учасники процесу державної реєстрації суб’єктів господарювання в Україні: фінансово-правовий аспект

Євген Маринчак
Співвідношення податкового суверенітету та податкової юрисдикції держави

Соломія Салій
Визначення і аналіз перспективних напрямів взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями в основних сферах публічних фінансів

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Євген Борисов
Розвиток міжнародних механізмів відступу держав від власних договірних гуманітарних зобов’язань (ХVІІІ-ХХ ст.)

Ярослав Мельник
Догма права цивільного процесу: антрополого-правовий аспект

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Ольга Попович
Терористичний акт у законодавстві України та зарубіжних країн (порівняльно-правовий підхід)

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності з використанням мережі Інтернет

Дарія Васильєва
Кримінологічно значущі ознаки незаконного грального бізнесу

КРИМIНАЛIСТИКА

Олена Самойленко
Типизація особи, що вчиняє злочин, пов’язаний із використанням обстановки кіберпростору (з позицій криміналістичної науки)

СУДОУСТРIЙ

Аліна Бірюкова
Реклама адвокатської діяльності як прояв впливу процесу глобалізації

АДВОКАТУРА

Лариса Чекмарьова
Правовий статус сторін за договором страхування професійної відповідальності адвоката

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дар'я Богатчук
Щодо правової природи принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань

Максим Гребенюк, Андрій Черняк
Деякі аспекти обігу криптовалют: сучасний зарубіжний досвід правової регламентації

Підприємництво, господарство і право №7 2018

Підприємництво, господарство і право №7 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євгенія Бєльтюкова
Особливості спадкування майнових прав інтелектуальної власності

Ірина Бондар
Охорона нотаріусом особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб у нотаріальних провадженнях, що стосуються спадкових відносин: актуальні питання

Наталія Ключковська
Підстави та порядок надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі

Богдан Колесников
Зловживання цивільними процесуальними правами: новела цивільного процесу

Василь Лютий
Реалізація договору нетінгу: проблеми та перешкоди

Ярослав Мельник
Судова практика щодо масових (групових) та похідних позовів у контексті дії режиму цивільної процесуальної безпеки

Людмила Панова
Деякі питання правової природи договору еквайрингу

Артем Самусь
Проблеми правової охорони доменних імен за законодавством України

Анатолій Сліпченко
Відчуження у цивільному праві

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євгенія Авер’янова
Ліцензування господарської діяльності у спеціальному порядку: характерні риси та напрями удосконалення

Тетяна Швидка
Визначення складу антиконкурентних узгоджених дій у формі спотворення результатів тендерів як виду конкурентних правопорушень

Ольга Ясиновська
Деякі аспекти відповідальності державних господарських об'єднань та підприємств-учасників за спільними зобов'язаннями

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ірина Василько
До проблеми визначення принципів забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб

Світлана Вишновецька, Тетяна Іваницька
Судова практика та її роль у розвитку трудового законодавства України

Олена Гостюк
Право на працю як суб’єктивне право людини: теоретико-правовий погляд на проблему

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Курман
Правові засади використання біотехнологій в умовах сталого розвитку сільськогосподарського виробництва

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Марина Дейнега
Природокористування як правова категорія: проблеми визначення і співвідношення із суміжними поняттями

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Запотоцька
Генезис виникнення та розвитку публічного адміністрування безпечності та якості харчової продукції

Владислав Карелін
Адміністративно-режимне провадження у сфері організації виконання покарань

Дар’я Катрич
Принцип пропорційності правоти поліцейського та відповідальності за прийняті рішення

Валентина Натарова
Зміст та структура речового забезпечення працівників Національної поліції України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Андрій Деркач
Коаліція депутатський фракцій як особливий суб'єкт конституційно-правових відносин

Володимир Мельник
Соціальний захист осіб з інвалідністю: засади правового регулювання окремих держав-членів єС

Руслан Панчишин
Удосконалення законодавства у сфері призначення та проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах

Катерина Чижмарь
Реалізація міжнародно-правових стандартів рівноправ’я та охорони жінок у правовій системі України

В’ячеслав Шамрай
Транснаціональний (глобальний) конституціоналізм як об’єктивне явище сучасної правової дійсності

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Оксана Топчій
Інформаційна безпека неповнолітніх крізь призму компаративного правознавства

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Наталія Попович
Види конституційних законів

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталя Максименко
Поняття та правова природа підозри

Валерія Смірнова
Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до проведення негласних слідчих (розшукових) дій

КРИМIНАЛIСТИКА

Анна Боровик
Криміналістична характеристика особи потерпілого у злочинах, вчинених неповнолітніми та молоддю на грунті расової, національної та релігійної ворожнечі

Галина Вальчишин
Фіксація результатів слідчого експерименту під час розслідування дорожньо-транспортних пригод

АДВОКАТУРА

Людмила Слива
Консультування адвокатом як стадійний процес

Лариса Чекмарьова
Актуальні питання виплати страхового відшкодування за договором страхування професійної відповідальності адвоката

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Олена Калашнікова
Міжнародні договори України в системі нормативно-правового регулювання використання інформаційних технологій та інформаційних ресурсів у митній справі

Ігор Троцько
Особливості договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року

Уляна Шупка
Особливості співвідношення дефініцій понять тероризму та біологічного тероризму в міжнародному кримінальному праві

РЕЦЕНЗIЇ

Борис Розовський
Рецензія на монографію А. В. Кулька «Міжнародно-правове регулювання використання й охорони транскордонних прісних вод»

Порядок рецензування

Процедуру рецензування обов'язково проходять усі статті, що надходять до редакції журналу "Підприємництво, господарство і право".

1. Автор надає до редакції статтю, яка має відповідати вимогам журналу та правилам підготовки статей. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не допускаються до подальшого розгляду. 

2. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів виступають члени редакційної колегії видання.

3. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу. 

4. Після остаточного аналізу статті, рецензент надає підсумкові рекомендації.

5. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування: прийнято до друку, прийнято до друку із зауваженнями, відхилено.

 

Підприємництво, господарство і право №6 2018

Підприємництво, господарство і право №6 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Бігняк
Правова природа та класифікація форм захисту корпоративних прав

Марина Великанова
Загальна характеристика цивільно-правових способів впливу на ризик

Наталія Грущинська
Відповідальність сторін за договором про надання ріелторських послуг

Наталія Давидова
Академічна свобода та автономія закладу освіти: межі здійснення

Сергій Дронов
Методологія дослідження темпоральних принципів цивільного судочинства

Юрій Жорнокуй
Викуп акцій мажоритарним акціонером: за та проти

Альона Мамушкіна
Визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення терористичного акту

Анна Мисишин
Джерела правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних юрисдикційних органів в Україні

Ілля Наставний
Нормативно-правове регулювання відносин у сфері професійного спорту в Україні

Андрій Недошовенко
Судовий порядок укладання договору будівельного підряду

Артем Самусь
Класифікація торговельних марок у праві США та України: порівняльно-правовий аналіз

Ірина Сенюта
Правочин як підстава виникнення цивільних правовідносин у сфері надання медичної допомоги

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Бакалінська, Сергій Чаплян
Суспільний договір як основа для виникнення та розвитку криптовалют

Анна Бучинська, Діана Машевська
Оперативно-господарські санкції у сфері електропостачання

Олена Гончаренко
Види обмежень саморегулювання господарської діяльності

Юлія Кабенок
Загальна характеристика відносин арбітражного управління у процедурі банкрутства

Наталія Лещенко
Господарсько-правові санкції за порушення договору підряду на проведення проектних і дослідних робіт: проблеми теорії та правозастосування

Костянтин Оверковський
Правові аспекти внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства

Ярослав Петруненко
Поняття державної підтримки суб’єктів господарювання як засобу забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

ТРУДОВЕ ПРАВО

Людмила Вакарюк
Фактори, що зумовлюють соціальну сутність правового режиму в трудовому праві України

Іванна Волошин
Щодо проблеми соціального захисту малозабезпечених громадян соціальними гуртожитками в Україні

Олена Коваленко, Роман Шабанов
Дискримінація чи єдність та диференціація правового регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення гендерної рівності в Україні

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Оверковська
Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Вікторія Сидор
Оцінка впливу на довкілля: закон працює, проблеми залишаються

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Андрій Благодарний
Методологія дослідження правової регламентації адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів

Ярослав Буряк
Процедура громадської експертизи діяльності органів публічного управління: на прикладі Львівської обласної державної адміністрації

Євгенія Гусєва
Про розвиток нових форм участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху: до питання становлення та розвитку

Владислав Карелін
Щодо координації діяльності суб’єктів застосування адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань

Олена Карнаух
Промислові відходи як предмет адміністративно-правового регулювання: вітчизняний та зарубіжний досвід

Наталія Коломоєць
Повноваження освітнього омбудсмена у сфері захисту прав дитини

Віталій Кондратенко
Сучасна модель системи адміністративно-правових засобів соціального забезпечення осіб з інвалідністю

Богдан Остропільський
Організаційно-правове забезпечення реєстрації прав власності на нерухомість у державах-членах ЄС континентальної (наполеонівської) групи

Олександр Падалка
Становлення та розвиток діяльності органів поліції Польської Республіки

Євгеній Паніотов
Правовий статус Національного центрального бюро Інтерполу в структурі Національної поліції України

Ярослав Сідей
Розмежування адміністративної юрисдикції з іншими видами юрисдикції у сфері судової компетенції

Олександр Сливка
Постаудит як форма митного контролю в Україні та його перспективи

В’ячеслав Турчин
Закордонний досвід створення єдиного реєстру нерухомості

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Яна Троян
Інститут забезпечення конституційних прав і свобод: поняття, основні ознаки

Олена Чернеженко
Розвиток процесу децентралізації в Румунії

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Микола Караман
Співвідношення ритуалу та судового ритуалу в соціальному регулюванні

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Олена Калашнікова
Сутність і зміст поняття інформаційних технологій у державній митній справі

Дарія Маріц
Правове регулювання порядку фіксації юридичних фактів в інформаційній сфері

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олексій Артикуленко
Правосуб’єктність юридичної особи: сучасні виклики та невирішені питання

Іванна Полонка
Механізм неправомірної поведінки в теорії права : авторський підхід

Олександр Пучков
Поняття та ознаки сучасного правопорядку у сфері національної безпеки

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Андрій Боровик
Про деякі змістові елементи комплексного та індивідуального планування заходів із запобігання злочинам в установах виконання покарань

Наталія Грищенко
Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації

Михайло Кондра
Вплив принципу рівності на форми реалізації кримінальної відповідальності

Ірина Медведєва
Відповідальність за ухилення від військової служби

Антон Монаєнко
Законне затримання та арешт особи за порушення митних правил і контрабанду з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Володимир Тертишник, Олександр Кошовий
Доктринальні проблеми відповідальності за зловживання на фондовому ринку

Віталій Топольник
Психологічна характеристика особливостей проведення слідчих дій під час розслідування крадіжки

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Інтернет речей та запобігання злочинності

Марина Гричанюк
Історичні передумови протидії злочинності неповнолітніх

Віталій Топольник
Соціально-психологічна характеристика особистості крадія

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Asif oglu Gadirov Khanoglan
Evolution way and development history of criminal procedure law in Azerbaijan

Сергій Лисаченко
Окремі примусові засоби отримання відомостей від особи у кримінальному досудовому провадженні у контексті свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї

КРИМIНАЛIСТИКА

Володимир Гірук
Тактичні ризики під час допиту малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів

Олександр Павлюк
Тактичні особливості отримання показань у кримінальних провадженнях про вбивства осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном

СУДОУСТРIЙ

Максим Гетманцев
Правова природа висновку експерта в галузі права

ПРОКУРАТУРА

Катерина Сляднєва
Зміна обвинувачення прокурором як форма реалізації диспозитивності

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Фидан Худиева
Содержание самообороны государств в современном международном праве

Підприємництво, господарство і право №5 2018

Підприємництво, господарство і право №5 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Віталій Біленко
Правові наслідки невиконання та неналежного виконання умов договору про застосування допоміжних репродуктивних технологій

Ганна Буяджи
Особливості управління цінними паперами в Україні

Марина Великанова
Підходи до розподілу договірних ризиків

Ірина Дзера
Деякі питання визнання права власності за статтею 392 Цивільного кодексу України

Сергій Дронов
Стан доктринальних досліджень проблематики темпоральних принципів цивільного судочинства

Олександр Задорожний
Деякі проблемні аспекти новел Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»

Олена Коваленко
Проблеми емансипації неповнолітніх осіб, які бажають займатися підприємницькою діяльністю

Іванна Комасюк
Незаконне позбавлення дієздатності на підставі психічного захворювання

Сергій Кравцов, Анна Сокол
Обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення у дієздатності: цивільно-процесуальний аспект

Анна Мельник
Методологія дослідження інституту забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей житловими приміщеннями

Олександр Мілевський, Альона Мілевська
Інститут емансипації за римським та сучасним цивільним правом

Володимир Скрипник
Донорські органи як об’єкти цивільних правовідносин

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Крістіна Возняковська
Щодо основних суміжних категорій інституту неплатоспроможності банківської установи

Олена Голіна
До питання про поняття довірчих електронних послуг та їх договірного забезпечення

ТРУДОВЕ ПРАВО

Людмила Вакарюк
Процесуальний правовий режим в трудовому праві України

Лариса Величко
Галузева належність відносин запозиченої праці

Олена Луценко
Призначення державного службовця на вакантну посаду без проведення конкурсу: проблеми правового регулювання

Оксана Мельник
Європейська соціальна хартія у системі джерел права соціального забезпечення: теоретико-правовий аспект

Аліна Неселевська
Проблеми вдосконалення трудової дисципліни через призму реформи державної служби

Анна Сидоренко
Диференціація правового регулювання праці фармацевтичних працівників

АГРАРНЕ ПРАВО

Катерина Ткаченко
Спеціальне товарне рибне господарство як сільськогосподарський товаровиробник у аграрно-правовій доктрині

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Костянтин Бугайчук
Функції публічного адміністрування в органах Національної поліції України: поняття та класифікація

Ніна Дараганова
Організаційно-правова структура суб’єктів управління охороною праці в Україні: шляхи удосконалення

Станіслав Зливко
Роль нормативних актів Міністерства юстиції в правовому регулюванні діяльності керівників у системі виконання покарань

Надія Максіменцева
Правова детермінація поняття публічного адміністрування у галузі використання та охорони надр

Оксана Солдатенко
Інформаційний простір у мережі інтернет: правове регулювання та контроль

Галина Терещук
Реалізація принципу транспарентності в роботі органів місцевого самоврядування

Олег Циганов
Особливості зарубіжної практики надання адміністративних послуг у сфері правоохорони

Ілля Юрійчук
Правове поняття адміністративних процедур

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Марія Баргілевич
Реформа конституційної юстиції в Україні у 2017 році

Сергій Константиновський
Щодо питання множинного громадянства в Україні

Любов Красноруцька
Принцип презумції невинуватості громадянина та презумція правоти поліцейського

Віталій Соболенко, Ірина Сокольська
Вплив засобів масової інформації на виборчий процес в Україні

В’ячеслав Шамрай
Методологічні засади впливу сучасних процесів глобалізації на розвиток конституційного права

Еліза Шигапова
Окремі аспекти імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Олена Беляневич
Про диспозитивність регулювання іпотеки за участю майнового поручителя

Віктор Мушенок
Вплив оподаткування на ціноутворення в Україні: фінансово-правові аспекти

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Аліна Бірюкова
Трансформація національної правової системи в умовах глобалізації

Іван Ковальчук
Організація судової влади у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918)

Ольга Мінченко
Лінгвістичний аспект у правовому пізнанні

Михайло Рязанов
Співвідношення понять «правда» та «право» в слов’янській правовій культурі

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олександр Бабіков
Антикорупційні норми козацького права

Євгенія Гладкова
Феноменологічний аналіз наркозлочинності

Світлана Рак
Застосування пробаційних програм при притягненні до відповідальності за службову недбалість

Роман Труба
Єдиноначальність та погодження в реалізації окремих повноважень Директора Державного бюро розслідувань

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Використання соціальних Інтернет-мереж для запобігання злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Інна Беспалько
Визначення поняття загальних засад кримінального провадження

Владислав Негребецький
Експериментальний метод під час проведення слідчих (розшукових) дій

Владислав Негребецький
Використання методу криміналістичної реконструкції під час слідчого експерименту

Владислав Негребецький
До питання підвищення ефективності фіксації інформації під час слідчого експерименту

КРИМIНАЛIСТИКА

Yuliia Vysotenko, Anna Myrovska
Classification of means of forensic technique used in the investigation of property crimes

Valeriia Dyntu
Cryptocurrency as a means of money laundering

Леонід Курята
Криміналістичні засади розслідування шахрайства

Anna Myrovska, Lesya Patyk
Conceptual provisions of forensic technology

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Тетяна Комарова
Процесуальна автономія національних судів держав-членів ЄС у практиці Суду справедливості Європейського Союзу

Євгенія Ханович
Правове регулювання аліментних зобов’язань батьків з утримання дітей у міжнародних відносинах

РЕЦЕНЗIЇ

Євген Письменський, Олег Грудзур
Сучасна парадигма кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них