Підприємництво, господарство і право №1 2018

Підприємництво, господарство і право №1 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Уляна Бек, Зоряна Добош
Основні стадії доказової діяльності адвоката у цивільному процесі

Ганна Буяджи
Конструктивні трасти

Юрій Жорнокуй
«Корпорація»: сучасний стан законодавства в Україні та Європейському Союзі

Вікторія Кожевникова
Співвідношення правової категорії «обмеження» з іншими правовими категоріями у праві

Максим Майка
Новеллы законодательного регулирования процедуры исполнения определений суда об утверждении мирового соглашения в гражданском процессе Украины

Катерина Москаленко
Право осіб, народжених із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, на інформацію про своє генетичне походження

Олег Простибоженко
Способи поділу спільного майна подружжя: досвід правового регулювання європейських держав

Володимир Скрипник
Речі, обмежені в цивільному обороті, як об’єкти цивільних прав

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Станіслав Васильєв
Нормативно-правове регулювання роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Євген Гнедик
Суб’єкти лікувального туризму та їх господарсько-правова характеристика

Людмила Машковська
Правова характеристика пайового інвестиційного фонду

ТРУДОВЕ ПРАВО

Роман Куценко
Гарантії захисту персональних даних працівників в Україні

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Тетяна Кондратюк
Поняття земель екологічної мережі України

Олена Літошенко
Особливості адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ірина Кравченко
Правові засади реалізації кадрової політики Національної поліції України

Наталія Павлюк
Особливості реалізації Національною поліцією України засобів захисту права власності

Сергій Уханенко
Особливості стадії оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта, який здійснює адміністративні процедури у сфері соціального захисту населення в Україн

Сергій Шатрава
Стан та правове регулювання кадрового забезпечення органів Національної поліції на сучасному етапі розвитку

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Олексій Бондарев
Питання правової природи спеціалізованого парламентського контролю за додержанням прав і свобод військовослужбовців

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Василь Жмудінський
Порівняльно-правовий аналіз оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні та в окремих країнах світу

Віктор Мушенок
Порівняльно-правовий аналіз методів державної фінансової підтримки сільського господарства

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Назар Білоцерковець
Технологічна нейтральність та заборона дискримінації як ключові принципи державного регулювання електронних довірчих послуг: поняття та ознаки

Олег Мандзюк
Цілі і завдання аналітичної діяльності у сфері інформаційних відносин

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ірина Волкова
Види юридичних фактів-станів

Тетяна Міхайліна
Ціннісноорієнтований концепт правосвідомості

Олександр Соломонюк
Роль правотворчих актів у судовій правотворчості

Юлія Ткаченко
Роль держави у сфері соціального забезпечення: історичний екскурс

Олексій Черновський, Олександр Семенюк
Культура правового мислення – складова частина професії юриста

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Руслан Волинець
Посягання на фондовий ринок за Кримінальним уложенням 1903 року

Павло Ясиновський
Особливий період (ст. 114–1 КК України)

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Владислав Ребезюк
Правова природа, зміст та ознаки механізму охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження

КРИМIНАЛIСТИКА

Веам Нуджейдат
Проблема протидії розслідуванню зґвалтувань та засоби її вирішення