Підприємництво, господарство і право №8

Підприємництво, господарство і право №8

Зміст

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Юлія Рижук Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини та громадянина

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Наталія Давидова Вищі навчальні заклади як суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку (досвід України та США)

Юлія Труфанова Особливості припинення договору найму (оренди) у зв’язку із смертю наймача

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук Зміст охоронних трудових правовідносин: асиметрії правового розуміння

Тетяна Юзько Гідна оплата праці як необхідний атрибут захисту права на життя працівника

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Олександр Гарагонич Збільшення статутного капіталу акціонерних товариств

Анастасія Токунова Планування в енергетичній галузі: впровадження зарубіжного досвіду

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Ірина Манжул Американський досвід забезпечення енергетичної безпеки

Олена Літошенко Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель

Анфіса Нашинець-Наумова Реалізація адміністративно-правових форм у сфері забезпечення інформаційної безпеки корпорацій

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марк Макаров Оскарження слідчому судді рішення слідчого, прокурора при застосуванні заходів безпеки

Аліна Щасна Обмеження майнових прав окремих категорій осіб у ході застосування заходів забезпечення кримінального провадження

КРИМІНАЛІСТИКА

Владислав Негребецький Криміналістична реконструкція як основа тактики перевірки показань на місці

Володимир Малюга Структура методики розслідування окремих видів злочинів і місце в ній взаємодії слідчого