Підприємництво, господарство і право №7

Підприємництво, господарство і право №7

Зміст

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. СІМЕЙНЕ ПРАВО

Ольга Аврамова Правова природа та система житлових прав

Ірина Верес Підстави колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами

Олена Чабан Класифікація договорів, що опосередковують здійснення інвестицій

Ольга Тур Консультаційна послуга як юридична категорія

Світлана Савицька Участь органів опіки і піклування у захисті прав та інтересів дитини

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. АГРАРНЕ ПРАВО

Олександра Федотова Окремі аспекти розмежування повноважень у сфері розпорядження землями сільськогосподарського призначення

Сергій Коваленко Кадрове забезпечення сільськогосподарського виробництва як предмет регулювання аграрного права

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Михайло Розумний Міфи в системі витоків лісового права

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Наталія Гонтаренко Особливості адміністративноHправового статусу Фонду державного майна України як суб’єкта управління у сфері використання та розпорядження нерухомим майном

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Ольга Медвецька Поняття, ознаки та види корупційних злочинів, їх особливості відповідно до актів міжнародного законодавства

Владислав Карелін Дослідження адміністративноHправових режимів у сфері виконання кримінальних покарань як передумова реформування пенітенціарної системи України

КРИМІНАЛІСТИКА

Каріна Калюга Нетрадиційність криміналістичного методу діагностики ознак і властивостей людини

Владислав Негребецький Проблема підвищення ефективності збирання, дослідження та фіксації інформації під час перевірочних слідчих (розшукових) дій

Володимир Малюга Загальна характеристика взаємодії слідчого у кримінальному провадженні