Підприємництво, господарство і право №1 2016

Підприємництво, господарство і право №1 2016

Зміст

ЦИВIЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олександр Братель
Позов – цивільний процесуальний та матеріально-правовий юридичний факт

Роксолана Лемик, Ярослав Гасяк
Проблемні питання порядку та умов зміни предмета або підстав позову в цивільному судочинстві України

Крістіна Дрогозюк
Понятійний апарат доказування в цивільному процесі України та Франції

Катерина Заєць
Припинення житлового правовідношення як спосіб захисту

Олена Кисельова, Оксана Рисенко
Основні тенденції правового регулювання творів, створених у процесі виконання трудових обов’язків науково-педагогічним працівником, в Україні та у світі

Ярослав Мельник
Застосування судом інтуїтивного права в судовому засіданні як онтологія режиму цивільної процесуальної безпеки

Юрій Юркевич
До розмежування статусу юридичних осіб (їх об’єднань) публічного та приватного права

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Андрій Ковальчук, Аліна Криштоф
Детінізація економіки як нормативно-правовий імператив

Віктор Мельник
Нова геоекономічна реальність: філософія китайського законодавства у сфері міжнародної торгівлі

ТРУДОВЕ ПРАВО

Руслан Коваленко
До питання про зміст трудової функції

Аліна Курова
Щодо визначення поняття та ознак посадової особи в системі трудового права

Петро Пантелієнко
Пропозиції щодо вдосконалення преміювання працівників

Світлана Черноус
Правове регулювання неробочих днів в Україні: проблеми відповідності антидискримінаційному законодавству

Вікторія Шишлюк
Припинення трудового договору: поняття та відмінності від суміжних понять

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Дар’я Піддубна
Полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження – невід’ємні складові органічного виробництва

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО

Катерина Бондаренко
Реформування галузі юстиції на сучасному етапі розвитку Української держави

Володимир Козленко
Види гарантій діяльності Національного антикорупційного бюро України

Руслан Сербин
Адміністративно-правова характеристика загальносоціальних форм благодійної діяльності

Людмила Січко
Особливості організаційно-правової форми фондової біржі в Україні

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Людмила Гудзь
Проблеми співвідношення норм міжнародного та національного виборчого законодавства України

Віктор Тімашов
Правовий порядок діяльності Запорізької Січі у площині права людини на особисте волевиявлення

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Володимир Ліпкан
Правова природа феномена інформаційного волонтерства

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Віталій Вдовічен
Суб’єктний склад правовідносин виконання бюджетів за доходами

Євген Збінський
Податкова таємниця: окремі аспекти міжнародно-правового регулювання