Підприємництво, господарство і право №1 2019

Підприємництво, господарство і право №1 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Бондарєва
Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав

Ірина Лукасевич-Крутник
Одержувач вантажу як учасник договірних відносин із надання транспортних послуг

Оксана Матіяш
Нові підходи Гаазької конференції до систематизації норм міжнародного приватного права

Ярослав Мельник
Обмеження судом цивільних процесуальних прав як інструмент забезпечення пропорційності в цивільному процесі

Вікторія Мироненко
Права володіння, користування і розпорядження власністю за цивільним законодавством

Галина Супрун
Зарубіжний досвід підготовки медіаторів та можливості його застосування в Україні

Роксолана Ханик-Посполітак, Володимир Посполітак
«Досудове», «альтернативне», «позасудове» врегулювання/вирішення приватноправових спорів: співвідношення понять

Георгій Харченко
Перехід речових прав за договором (каузальна та абстрактна моделі)

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Тетяна Швидка
Історія становлення і формування конкурентного законодавства (іноземний досвід)

Тетяна Шемета
Частка в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю: поняття, правова природа

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук, Андрій Мидель
Деякі проблеми розуміння відкладальних та скасувальних умов трудового договору

Тетяна Колєснік
Правові засади забезпечення дисципліни праці у країнах із розвиненою ринковою економікою

Анастасія Ніколенко
Міжнародні договори у системі джерел трудового права України

Вікторія Сичова
Сутність локального правового регулювання трудових відносин в Україні

Світлана Скакун
Правове регулювання стажування наукових і науково-педагогічних працівників

Наталія Швець, Дмитро Черняченко
Електронна форма трудового договору в контексті реформування законодавства про працю

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Владислав Карелін
Заходи адміністративного примусу та особливості їх застосування у сфері організації виконання покарань

Євген Когутич
Принципи як складовий елемент контролю за діяльністю приватних виконавців в Україні

Марія Колеснікова, Лідія Калініченко
Теоретико-правові засади адміністративної відповідальності

Анатолій Матвійчук
Адміністративно-правове забезпечення державної регуляторної політики

Юлія Мельник
Форми управління кадровою політикою в системі контролюючих органів у податковій та митній сферах

Ірина Петрова
Митна служба Німеччини в інтегрованій системі митних служб Європейського Союзу

Олександр Сіводін
Правове положення уповноваженого органу та замовників здійснення публічних закупівель в Україні

Євген Скрипа
Розвиток правових засад забезпечення безпеки на автомобільному транспорті до набуття Україною незалежності

Тетяна Чехович
Адміністративна відповідальність публічних службовців як засіб гарантування та реалізації принципу рівності перед законом у сфері публічного управління

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Оксана Топчій
Складові інформаційної безпеки неповнолітніх як об’єкти правового регулювання та правового впливу

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Сучасні кримінологічні стратегії запобігання злочинності з використанням мережі Інтернет: зарубіжний досвід

Олена Тихонова
Актуальні питання профілактики фінансової злочинності

РЕЦЕНЗIЇ

Ілля Каракаш
Сучасні тенденції в дослідженні проблем правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва