Підприємництво, господарство і право №1 2020

Підприємництво, господарство і право №1 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Карина Кацюба, Марія Конюхова
Форс-мажор як підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності

Оксана Козак
Передумови укладення договору про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю

Валентин Мельник
Процесуальне становище учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів

Марія Ромась
Поняття та ознаки цивільних зобов’язань за участю держави Україна

Роман Сабодаш
Правила застосування практики Європейського суду з прав людини

Олександр Соболєв
Медичні фобії у разі укладення договору про надання медичних послуг та їх юридичні наслідки

Віталій Чернега
Уповноважувальні норми сімейного права як об’єкти наукової класифікації

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Ковалишин
Правові запозичення: pro et contra

Алла Шпомер, Марія Левченко
Правові засади установчих документів суб’єктів господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦIАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лілія Амелічева
Право на гідну працю трудових мігрантів в умовах глобалізації

Ольга Бурлака
Зарубіжний досвід соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і можливості його використання в Україні

Сергій Вавженчук, Денис Вєршинін
Види і критерії дійсності угод про неконкуренцію

Роман Грищенко
Характеристика об’єкта дисциплінарного проступку

Тетяна Жовнір
Зміст правового становища самозайнятої особи

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Олена Заєць, Євген Чорний
Поділ земель за цільовим призначенням та видом використання: правові проблеми

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Наталія Махно
Юридична відповідальність за порушення законодавства про водні об’єкти, що віднесені до категорії лікувальних

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Бойко
Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення ефективності функціонування судової влади України

Сергій Кандиба
Поняття адміністративно-правового захисту осіб з інвалідністю в Україні

Наталія Коваленко
Поняття та ознаки адміністративно-правового режиму

Павло Комірчий
Організаційно-правова структура кадрового забезпечення публічної служби в правоохоронній сфері

Олена Коротун
Інститут адміністративної відповідальності як механізм забезпечення захисту інтелектуальної власності

Леся Миськів
До проблеми визначення поняття «система суб’єктів деінституалізації в Україні»

Людмила Могілевська
Форми діяльності Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ярослав Костюченко
Модель інституційного забезпечення реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ігор Бабін
Правова природа самооподаткування

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Людмила Андрусів
Оприлюднення нормативно-правових актів: досвід Великого Герцогства Люксембург та Королівства Бельгії

Богдан Бондаренко
Механізм дії державно-правових закономірностей

Наталія Гунько
Проблеми коригуючої законотворчої діяльності в Україні та способи їх розв’язання

Валентина Жорнокуй
Вина юридичної особи: сучасний стан учення

Олена Козинець, Владислав Пророченко
Становлення та розвиток теорії поділу влади в історії світової політико-правової думки

Борис Левенець
Моделі судового правозастосування Великобританії та США

Сергій Теленик
Інфраструктурний потенціал держави як правова категорія

Шюкюров Гулам Хейбат оглы, Алиев Ильхам Малик оглы
Рассмотрение моральности биоэтеки через призму международно-правового и национального законодательства (на примере Азербайджанской Республики)

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олена Бахуринська
Поняття «злочинна спільнота»: проблеми правового та кримінологічного визначення

Наталія Фєрьєва
Витоки кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо начальника (ст. 405 Кримінального кодексу України)

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Владислав Марченко
Еволюція запобіжних заходів у кримінальному процесі України

КРИМIНАЛIСТИКА

Костянтин Дубонос
Можливості запровадження цифрових технологій під час збирання, обробки та аналізу біометричних даних у підрозділах експертної служби МВС України

Олександр Курман, Таїсія Боднарук
Організаційно-тактичні особливості огляду місця вчинення терористичного акту

Владислав Негребецький
Використання закономірностей спілкування під час слідчого експерименту

Станіслав Перлін
Поняття і види техніко-криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності