Підприємництво, господарство і право №12 2019

Підприємництво, господарство і право №12 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Береженна, Сергій Дяченко, Тетяна Кулаківська
Принцип пропорційності в цивільному процесуальному праві України: теоретичні та практичні аспекти

Ірина Божук, Сергій Дяченко
Судова практика застосування альтернативних способів врегулювання спорів

Ольга Бурлака
До характеристики реабілітаційних заходів інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів

Олександр Виговський
Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності за зміст інформаційного меморандуму в міжнародних кредитних відносинах

Ігор Галіян
Поняття та правова природа суб’єктивних корпоративних прав як об’єкта правового захисту

Оксана Козак
Особливості виконання зобов’язань за договором про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю

Людмила Кондрат’єва
Доктринальні підходи до визначення поняття групового позову

Алєся Митник, Інна Мороз
Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності

Катерина Москаленко
Доступ до основних лікарських засобів крізь призму прав людини

Володимир Никифорак
Умови і порядок реалізації завдань міжнародної системи страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів «Зелена картка»

Ольга Оніщук
Поняття та ознаки зловживання батьківськими правами

Лілія Радченко
Модернізація захисту прав людини у сфері сімейних відносин крізь призму практики ЄСПЛ

Ірина Татулич
Правовий статус присяжних у цивільному судочинстві

Оксана Угриновська, Неля-Софія Трусевич
Оцінка допустимості доказів: законодавча регламентація та судова практика

Володимир Цікало
Засади здійснення прав учасників за Законом України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ірина Андрієчко
Загальна характеристика принципів господарського судочинства

Тетяна Крицун
Характеристика оновленого законодавства України у сфері банкрутства

Марина Кузьміна
Суб’єкти малого та середнього підприємництва у сфері відновлюваної енергетики

Арсен Кулієв, Мухаммет Саліхоглу
Правова основа діяльності морського агента

Сергій Масловський
Повноваження суду першої інстанції в провадженні у справі про банкрутство

Наталія Никитченко, Владислав Остринський
Генеза поняття ЕРС-контракт як особливого виду змішаного договору

Світлана Подоляк
FIDIC contracts як інструмент для залучення інвестицій в Україну

Юрій Ужакін
Підстави судового розсуду при встановленні факту зловживання процесуальними правами у господарcькому процесі

Олена Черненко
Правовий режим майна державних акціонерних товариств

ТРУДОВЕ ПРАВО

Роман Грищенко
До характеристики принципів дисциплінарної відповідальності у трудовому праві

Валентин Мельник
До характеристики підстав розгляду трудових спорів у судовому порядку

Максим Панченко
Право на захист трудових прав у світлі концепції гідної праці державних службовців

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Андрій Боднар
Міжнародно-правове регулювання протидії забрудненню морів: сучасний стан та перспективи розвитку

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Безпалова
Проблемні питання, пов’язані з дотриманням прав людини під час проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил

Віктор Бернадін
Поняття та класифікація адміністративних правопорушень у сфері обігу підакцизних товарів

Yaroslav Buryak
Transformation of administrative-legal status of public administration on the based of Human-centrism

Владислав Дорошенко
Суб’єкти здійснення громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України

Дмитро Козар
Поняття та сутність безпеки дорожнього руху

Юлія Козлова
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу: проблеми та перспективи

Сергій Лекарь
Правове регулювання економічної безпеки в Україні

Людмила Могілевська
До характеристики методів діяльності Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини

Лариса Шумна
Забезпечення трудових прав засуджених (ув’язнених) за пенітенціарною реформою 2015–2019 р.р.

Віталій Юрах
Чи є інформування формою участі громадськості в управлінні державними справами?

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ярослав Журавель, Юрій Оніщик
Конституційно-правове забезпечення реалізації соціальних прав людини органами місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад

Олексій Лохматов, Михайло Пришляк
Сучасний стан конституційно-правової регламентації процедури інавгурації Президента України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Микола Губа
Правові засади застосування санкцій за порушення бюджетного законодавства

Анастасія Косенкова
Визначення поняття «бенефіціарний власник» у рішеннях Європейського суду справедливості

Юлія Романюк
Фінансова відповідальність як категорія фінансового права

Володимир Сосенко
Правове регулювання відносин з управління ризиками легалізації коштів

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Ігор Діордіца
Засади кібернетичної деонтології через співвідношення сущного та належного

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Владислав Веклич
Концепт історико-правового дослідження радянського періоду: проблемні аспекти

Наталія Коваленко
До питання про визначення поняття та ознак правового режиму

Степан Ковбасюк
Напрями інституалізації недискримінації в Україні

Терезія Попович, Андрій Шаварин
Сутнісне наповнення четвертого покоління прав людини

Софія Фіцик
Поняття «національна аристократія» в політико-правових поглядах В. Липинського

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Анна Бабой
Особливості втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

Костянтин Бєліков
Структура кримінально-правової характеристики вуличних злочинів

Руслан Волинець
До питання ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду

Олександр Капустін
Умисел у складі злочину

Марія Кікалішвілі
Методи індивідуальної профілактики корупційних злочинів

Андрій Ополінський
Типологія осіб, що вчиняють злочини, пов’язані з протиправним заволодінням майна у сфері підприємницької діяльності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ярослав Олійник
Слідчі ситуації, які виникають під час розслідування погрози або насильства щодо захисника чи представника особи

КРИМIНАЛIСТИКА

Леся Тальянчук
Підробка документів у сфері земельних відносин: аналіз експертної практики

АДВОКАТУРА

Андрій Місяць
Актуальні проблеми адвокатського представництва органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах у світлі конституційних змін: варіанти вирішення

Роман Начос
Впровадження в Україні стандартів Європейського суду з прав людини щодо адвокатської діяльності

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Валентина Алгаш, Анна Піттель
Сучасна міграційна криза як виклик для Європейського Союзу

Таїсія Боднарук
Ефективність інституту громадянської ініціативи в Європейському Союзі

Лідія Бражнікова
Основні напрями співробітництва ЄС із НАТО: питання морської безпеки

Ірина Загребельна
Визначення «європейської» країни в умовах географічного критерію членства в ЄС

Вікторія Клинчук
Організаційно-правові засади співпраці незалежних регуляторних органів у сфері залізничного транспорту держав – членів ЄС

Орина Курило
Інтеграція Туреччини до Європейського Cоюзу: організаційно-правовий аспект

Сергій Онуфрієнко
Укладання шлюбного договору при міжнаціональних шлюбах: національний та європейський досвід

Сергій Ращупкін
Особливості обмеження щодо одержання подарунків у країнах Західної Європи

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Юлія Сидорчук
Аналіз механізмів захисту права на вільні вибори