Підприємництво, господарство і право №11 2019

Підприємництво, господарство і право №11 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Аврамова
Формування житлових правовідносин

Руслан Басенко, Геннадій Аванесян, Євгенія Мостепанюк
Соціально-гуманістична спрямованість цивільного правосуддя

Петро Гуйван
Мотивованість дій органів влади та національних судів у сфері доступу до публічної інформації

Наталія Зільник
Договір про надання туристичних послуг: поняття та особливості

Оксана Козак
Особисті немайнові права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при влаштуванні їх на виховання у прийомну сім’ю

Катерина Лубяна
Методика діяльності адвоката під час спрощеного позовного провадження у цивільному судочинстві України

Любов Малярчук
Правова сутність арешту майна боржника при зверненні стягнення на нього

Марія Менджул
Застосування принципів сімейного права

Тарас Рим
Особливості здійснення корпоративних прав у сфері будівництва

Богдан Санін
Докази у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Наталія Сергієнко
До проблематики правового статусу органів державної виконавчої служби та виконавців

Олена Сібільова
Поняття договору про надання інформаційних послуг

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Правове забезпечення соціального спрямування електронного бізнесу

Ліна Дорошенко
Корпоративні договори в національному праві та в праві країн англо-американської правової системи

Веста Малолітнева
Інноваційне партнерство як спеціальна процедура публічних закупівель у Європейському Союзі та засіб розвитку інновацій

Світлана Мамедова
Підстави застосування штрафних санкцій в господарському праві України

Костянтин Пільков
Умови обов’язковості для господарського суду фактів, встановлених в іншій справі

Валерій Полюхович
До питання про реформування (рекодифікацію) господарського законодавства України

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ольга Бурлака
Щодо проблеми визначення поняття й особливостей соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства

Сергій Кабанін
Правова природа договорів, що регулюють найману працю

Олена Костюченко
Справедливість умов праці як базова основа для реформування трудового законодавства України

Максим Панченко
Судові органи у правовому забезпеченні гідної праці на державній службі

Роман Шабанов
Концепция достойного труда в Украине: состояние внедрения и перспективы развития

АГРАРНЕ ПРАВО

Сергій Лушпаєв
Законодавство України у сфері виробництва, обігу та маркування органічної сільськогосподарської продукції

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Роман Крупник
Законодавче регулювання статусу суб’єктів права постійного користування земельною ділянкою

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Альона Бабіч
Практика Європейського суду з прав людини у сфері забезпечення екологічних прав громадян

Ігор Бондаренко, Владислав Чігер
Правові проблеми функціонування та розвитку біосферних заповідників України

Тетяна Буликіна
Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту тварин та їх застосування в Україні

Валерія Докучаєва, Віктор Бриков
Особливості права приватної власності на об’єкти тваринного світу України

Тетяна Єрмолаєва, Юлія Шевченко
Захист диких тварин від жорстокого поводження в Україні

Карина Корнієнкова, Олеся Проценко
Правове регулювання поводження з відходами в Україні та Європейському Союзі

Христина Марич
Співвідношення державної екологічної політики і екологічного законодавства України

Маріанна Саградян
Особливості реалізації права власності на ліси в Україні

Христина Чопко
Правова природа побутових відходів

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Бліхар
Фінансово-правова природа відносин, що виникають у процесі здійснення інвестиційної діяльності

Юрій Бурило
Сучасний розвиток національного законодавства про корми

Олена Варгуляк
Міністерства як суб’єкт адміністративно-правового забезпечення реалізації права осіб з інвалідністю на доступність об’єктів і послуг

Георгій Зубко
Шостий технологічний уклад: інфраструктурно-правовий аспект

Віта Кононець, Владислав Бойко, Володимир Бойко
Особливості реформовуння підрозділів в органах Національної поліції за проектом «Поліцейський офіцер громади»

Роман Труба
Компетенція Державного бюро розслідувань України

Віталій Юрах
Форми участі громадськості в підвищенні ефективності функціонування органів виконавчої влади

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Юрій Мірошніченко
Конституційно-правові аспекти забезпечення соціальних прав людини і громадянина

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Тетяна Потопальська, Ольга Коваль
Особливості правового регулювання акцизного податку з реалізації пального

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ihor Zabokrytskyy
The formation of the principle of amicable treatment of international law in the practice of the Constitutional Court of Ukraine

Наталія Коваленко
Історія становлення концепції «правовий режим»

Людмила Міхневич
Питання торгового права в працях правників українських вишів (1920-ті рр.)

Олена Ткаля, Андрій Шелудько
Загальні принципи організації та діяльності державного апарату

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Руслан Волинець
Судові рішення, які не були скасовані чи змінені судами вищої інстанції, як предмет складу злочину, передбаченого ст. 375 КК України

Людмила Демидова
Уголовный кодекс Украины и его социальные функции: сравнительный анализ

Сергій Князєв
Взаємодія слідчого зі співробітником оперативного підрозділу у кримінальному провадженні

Сергій Лук’янченко
Зарубіжний досвід застосування кримінальної відповідальності до юридичних осіб

Людмила Остапчук
Поняття «ухилення» та «запобігання ухиленню» від відбування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

Nina Rohatynska
Interaction of state bodies and other institutions in the field of combating violations of customs rules

КРИМIНОЛОГIЯ

Ольга Сотникова, Григорий Третьяков
Влияние СМИ на преступное поведение несовершеннолетних

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Альона Каліновська
Оцінка доказів у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування

Аліна Коломієць
Помилки, що виникають при розслідуванні кримінальних проваджень, пов’язаних з обігом наркотичних засобів

Анна Нечваль
Взаємодія слідчих з оперативними підрозділами під час проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи

Антон Чернієнко
Судова практика підтримання прокурором публічного обвинувачення щодо наркозлочинів

Вікторія Шкелебей, Тетяна Яцик
Підслідність корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень як злочинів у сфері службової діяльності

КРИМIНАЛIСТИКА

Юлія Гресь, Валерія Динту
Технологія прийняття тактичного рішення: проблемні питання

Анна Колодіна
Екстраполяція принципів окремих методик розслідування у слідчу діяльність

СУДОУСТРIЙ ТА ПРОКУРАТУРА

Альона Найченко
Судовий захист з використанням електронних доказів

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Андрій Бермас
Право користування морем за законодавством Європейського Союзу та міжнародним морським правом

Герман Галущенко
Вибір іноземного права Міжнародним комерційним арбітражним судом при торгово-промисловій палаті України

Ігор Паньонко, Мар’яна Тарнавська, Наталія Бльок
Юридичний захист національного мистецького надбання за конвенцією про охорону нематеріальної культурної спадщини