Підприємництво, господарство і право №10 2019

Підприємництво, господарство і право №10 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Алевтина Бірюкова
Умови зарахування зустрічних однорідних вимог

Микита Карташов
Медіація як форма вирішення корпоративних спорів

Юрій Котвяковський
Ухвала у справі про оскарження рішення третейського суду як особливий вид судового рішення

Олена Лук’янчук
Підстави виникнення обов’язку дітей утримувати непрацездатних батьків

Ольга Оніщук
Поняття та особливості батьківських прав

Ольга Паплик
Правові особливості права акціонерів на обов’язковий викуп акцій товариством

Георгій Харченко
Інститут володіння у цивільному праві України

Ольга Явор
«Сімейне життя» в інтерпретації Європейського суду з прав людини

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Лілія Грабован
Правовий статус кредиторів за Кодексом України з процедур банкрутства

Анастасія Жорняк
Інформаційна послуга у сфері господарювання: поняття та ознаки

Ганна Рубцова-Каменська
Державне управління інвестиційною діяльністю за участю іноземного інвестора

ТРУДОВЕ ПРАВО

Анна Кисель
Правове регулювання охорони праці неповнолітніх

АГРАРНЕ ПРАВО

Марія Копиця
Організаційно-правові основи публічного адміністрування фермерських господарств в Україні

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Кристина Кончина, Владислава Сисой
Правова охорона мисливських угідь в Україні

Марина Хоменко
Проблеми адаптації екологічного законодавства України до міжнародного права

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Павло Комірчий
Методи діяльності органів публічної служби у правоохоронній сфері України

Наталя Опольська
Булінг: юридичний склад адміністративного проступку

Сергій Циганок
Правові засади взаємодії органів прокуратури із ЗМІ та громадськістю

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Тетяна Гудіма
Грошово-кредитна та макропруденційна політика держави: особливості інституційного забезпечення

Роман Поліщук
Публічний інтерес у забезпеченні платоспроможності страховиків

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Роман Черниш
Правовий досвід країн ЄвропейськогоСоюзу у сфері протидії поширенню фейкової інформації

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Андрій Настюк, Олена Кравченко
Проблеми легітимності передачі княжої влади в системі спадкування у Русі IX–X ст.

Кирило Сергєєв
Вимоги до законодавчої діяльності в епоху гіпердинамічного розвитку інформаційних технологій

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олена Євдокімова
Умовно-дострокове звільнення від відбування довічного позбавлення волі у праві зарубіжних країн

Ганна Собко
Психічне насильство як обставина, що виключає злочинність діяння

КРИМIНОЛОГIЯ

Павло Біленко
Уповноважені органи Національної поліції України як суб’єкти запобігання та протидії домашньому насильству

Андрій Нєбитов
Загальносоціальне запобігання сексуальній експлуатації

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Григорій Денисенко
Реалізація імунітету свідка під час проведення слідчих (розшукових) дій, окрім допиту

О. Дудко
Помилки адвоката під час проведення допиту на стадії досудового розслідування

Дарина Шишман
Обізнаність підозрюваного про розпочате кримінальне провадження як обов’язкова умова для здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)

Микола Шумило, Людмила Дунаєвська, Олена Козерацька
Проблеми встановлення та розмежування психічних розладів та фізичних і психічних вад особи як окремих підстав для обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні

КРИМIНАЛIСТИКА

Аліна Левенець
Тактика пред’явлення для впізнання особи в режимі відеоконференції

Юрій Мирошниченко
Періодизація розвитку криміналістичної тактики

Анастасія Таранова
Форми використання спеціальних знань у розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником

СУДОУСТРIЙ ТА ПРОКУРАТУРА

Вероніка Мильцева
Забезпечення реалізації прав людини через електронне правосуддя

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Тетяна Акуленко
Особливості відповідальності за вживання допінгу в спорті: міжнародно-правовий аспект

Герман Галущенко
Сучасні концепції визначення права, що підлягає застосуванню до суті спору в міжнародному арбітражі

Олександр Жайворонок
Причини і джерела ескалації інформаційного тероризму в Україні та світі

Наталія Кирилюк
Принцип суверенної рівності держав в період Стародавнього Світу та період Середніх віків

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Тетяна Матієнко
Структура та фактори формування професійної мотивації поліцейських