Підприємництво, господарство і право №1 2021

Підприємництво, господарство і право №1 2021

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Грабовська, Максим Вілінський
Експерт у цивільному судочинстві

Андрій Жук
Відновлення становища, що існувало до порушення, у системі способів захисту суб’єктивних цивільних прав

Олена Захарова, Олексій Єпанчінцев
Поняття та сутність спрощеного позовного провадження

Любов Зубкова, Станіслав Клімовський
Щодо поняття та юридичної природи «розумних» договорів (з англ. smart contract)

Ольга Панченко
Розвиток інституту цивільно-правової відповідальності поліцейських в Україні

Роман Таш’ян
Доктрина «culpa in contrahendo» в ученні про недійсність правочинів

Віталій Чернега
Спеціалізовані норми сімейного права

Роман Чумак
Цивільно-правова відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання договору про надання юридичних послуг

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Елла Деркач
Парадигма правового регулювання господарської діяльності у сфері транспорту у світлі концепції сталого розвитку

Олександр Івасин
Застосування принципу «jura novit curia» у судовій практиці Верховного суду під час розгляду господарських спорів

Андрій Мінченко, Анатолій Мазур
Міжнародні нормативні акти як джерела регулювання зовнішньоекономічних відносин та їх співвідношення з національним законодавством України

Наталія Петренко
Застосування процедури врегулювання спору за участю судді в господарському судочинстві

Денис Сіюшов
Застосування судом Європейського Союзу законодавства про державну допомогу у формі податкових пільг

Валентин Щербина, Тетяна Боднар
Договори в товаристві з обмеженою відповідальністю

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук
Поновлення на роботі в разі незаконного звільнення або переведення як захід захисту трудових прав (частина 2)

Сергій Сільченко, Діана Сєрбіна
Дистанційна праця: сучасний стан і перспективи розвитку правового регулювання

АГРАРНЕ ПРАВО

Наталія Карпінська
Принцип наукового обґрунтування в разі застосування санітарних і фітосанітарних заходів: вимоги СОТ та ЄС

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Алла Білякова
Можливості використання окремих форм державного управління для виходу України з економічної кризи

Олексій Дніпров
Принципи належного урядування в сучасній системі адміністративного права України

Олексій Дрозд, Віктор Мотиль
Актуальні проблеми застосування поліцією статті 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення

Ангеліна Калайда
Міжнародне співробітництво органів та підрозділів Національної поліції України: історико-правовий екскурс

Максим Калатур
Особливості функціонування правоохоронних систем держав Європейського Союзу

Євген Кобко
Інститут викривачів як інструмент запобігання та протидії корупції в Україні

Віктор Лещинський
Нагляд як спосіб забезпечення законності дозвільної діяльності у сфері містобудування: сутність та сфери застосування

Олена Литвин, Катерина Грудєва
Актуальні питання правового регулювання сурогатного материнства в сучасному законодавстві України

Сергій Родін
Права аб’юзера у провадженні у справах про домашнє насильство (адміністративно-правовий аспект)

Євгіне Чернякович
Поняття й завдання нормотворчої діяльності Міністерства внутрішніх справ України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Іван Бернацький
Правові методи публічної фінансової діяльності фінансових установ

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Veronika Horielova
Problems of the relationship between moral and legal in judgments of the European Court of human rights

Богдана Довгань, Тетяна Міхайліна
Цифрові права людини четвертого покоління крізь призму трансгуманізму

Ірина Зелена
Поняття інституту юридичної відповідальності у приватному праві

Олена Козинець, Анастасія Лось
Напрями діяльності правоохоронних органів (міліції) в Радянській Україні в 1920–1930-х рр.

Анна Мхітарян
Загальнотеоретична характеристика електронної демократії

Дмитро Очколяс
Природа та структура теоретичної юридичної науки

Мар’яна Суходоля
Фактичний стан правової культури населення України як відображення деформованої правосвідомості

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Віта Галушка, Григорій Тіхонов
Особливості правового регулювання захисту державної таємниці в Україні та за її межами

Тетяна Дмитришина
Ювенальна юстиція: міжнародний досвід та перспективи його впровадження в Україні

Олександр Марін
Родовий об’єкт та система кримінальних правопорушень проти правосуддя в результаті конституційної реформи

Вадим Попко
Зближення кримінально-правових систем в умовах глобалізації злочинності

Олена Тавлуй
Історико-правові витоки розголошення таємниці усиновлення

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Мар’яна Каліновська
Межі кримінального процесуального доказування під час застосування запобіжних заходів на стадії досудового розслідування

КРИМIНАЛIСТИКА

Михайло Борусовський
Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя

СУДОУСТРIЙ

Сергій Єдаменко
Суд із захисту вільної конкуренції в Чилі

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Сюзанна Асірян, Марина Кахнова
Роль Євроомбудсмана в контролі за дотриманням прав і свобод громадян ЄС: аналітичний огляд

Анна Гурова, Марія Кірпачова
Правові засади застосування блокчейну в космічній діяльності: особливості регулювання технології на національному, регіональному та міжнародному рівнях

Ольга Заставна
Міграційна політика ЄС у контексті безпеки країн Європейського Союзу