Підприємництво, господарство і право №10 2020

Підприємництво, господарство і право №10 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Таміла Бєгова, Владислава Рудика
Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності в індустрії моди

Сергій Вавженчук
До питання класифікації договорів на консенсуальні та реальні договори (частина 2)

Денис Іщенко
Обрання стягувачем місця виконання судових рішень приватними виконавцями

Марія Михайлів
Спадкування за заповітом в умовах рекодифікації цивільного законодавства України

Юрій Опанащук
Парадигмальні підходи до сутності нотаріального посвідчення правочинів

Лариса Фадєєва
Становлення авторсько-правової охорони музично-драматичного твору: світовий та національний досвід

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Гончаренко
Статут господарського товариства як засіб саморегулювання

Веста Малолітнева
Особливості правового регулювання соціально відповідальних публічних закупівель для просування поваги та захисту прав людини у сфері бізнесу

Валерій Полюхович
Перспективи вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції (з практики законотворення)

Андрій Рудковський
Національний банк України як регулятор страхової діяльності

ТРУДОВЕ ПРАВО

Наталія Полішко
Фізична підготовка як умова реалізації трудової функції жінками-поліцейськими

АГРАРНЕ ПРАВО

Христина Григор’єва
Законодавство про сільськогосподарську кооперацію: наслідки «корпоративної ін’єкції»

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Бліхар
Медіація як спосіб вирішення адміністративних спорів

Віктор Булаєв
Діяльність інформаційних служб органів МВС України з профілактики правопорушень

Юлія Василик
Порядок створення, функціонування суб’єктів нотаріальної діяльності в Україні

Олексій Волуйко, Олена Дручек
Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів у світлі концепції Національної безпеки України

Василина Дерзська
Контроль як основа забезпечення законності діяльності органів Національної поліції України

Олексій Дрозд
Гендерна рівність у сфері безпеки й оборони: міжнародний досвід

Максим Калатур
Особливості здійснення контролю й нагляду за діяльністю слідчих органів

Ростислав Лемеха
Класифікація митних режимів за національним і європейським законодавством: уніфікація підходів у контексті євроінтеграції

Антон Лоянич
Проблематика розмежування діяльності фізичної особи в податкових правовідносинах

Влада Малихіна
Додержання процесуальних строків адміністративного судочинства

Наталія Нєбитова
Взаємодія та співпраця органів Національної поліції України з іншими суб’єктами протидії торгівлі людьми

Оксана Панасюк
Перегляд основоположних категорій адміністративно-деліктного права України

Оксана Стрельченко
Адміністративно-правова характеристика взаємодії Національної поліції України з громадськістю

Сергій Теленик
Cтратегічні норми як регулятор правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури

Марина Тригубенко
Перспективи вдосконалення законодавчого забезпечення функціонування наукових установ в Україні

Олена Улютіна, Ілона Денисюк
Об’єктивна сторона підсудних екологічних адміністративних правопорушень

Сергій Федчишин
Законодавче регулювання конкурсу в разі вступу на дипломатичну службу України

Анна Шевченко
Адміністративно-правове регулювання конкурсного відбору суддів України

Аліна Шелудченкова
Міжнародне спостереження за виборами як міжнародний виборчий стандарт: досвід США

Наталія Шубіна
Упровадження в національне законодавство позитивного зарубіжного досвіду застосування поліцейського піклування

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Іван Конєв
Інтеграція міжнародних стандартів із захисту прав людини в національну правову систему України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Олег Радченко
Право грошового обігу як підгалузь фінансового права

Євген Смичок
Суб’єкти формування судової доктрини в податковому праві

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Veronika Horielova
Conceptual trends of modern morality in legal society

Іван Мотиль
Внутрішні функції держави в реформуванні правової системи України

Анна Наконечна
Ефективність впливу правового регулювання на задоволення людських потреб та інтересів

Сергій Саблук
Організаційно-правові заходи протидії дитячій злочинності в УРСР у 1930–1950 рр.

Володимир Тартасюк
Суперечності реалізації принципу людиноцентризму права в історії розвитку правових систем світу

Наталія Харченко
Стратегічні правові акти України

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Руслан Волинець
Пом’якшення покарання у зв’язку з набранням чинності законом про кримінальні проступки

Володимир Хоменко
Особливості виявлення злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання

КРИМIНОЛОГIЯ

Тетяна Продан
Фактори, що впливають на формування злочинної поведінки жінок

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марина Волошина
Реалізація принципу законності під час проведення оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції

Віталій Кушнєрьов
Категорія «розумний строк» у кримінальному процесі України

Євгеній Лазоренко
Особливості перегляду реабілітуючих рішень за кримінальним процесуальним законодавством України, країн Європи та Америки

Марія Сіроткіна
Принципи добровільності та конфіденційності в системі міжнародних стандартів реалізації права на компроміс у кримінальному судочинстві

Дмитро Хомич
Використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок природного газу шляхом втручання в роботу приладів обліку

КРИМIНАЛIСТИКА

Віталій Арешонков
Різновиди техніко-криміналістичних досліджень у теорії та практиці розслідування злочинів

Руслан Комісарчук
Синкретизм вираження причини та знаку у криміналістичній технології

Марина Хоменко
Використання поліграфа в розкритті та розслідуванні злочинів

СУДОУСТРIЙ

Тарас Лопушинський
Досвід скандинавських країн у забезпеченні умов для повного й незалежного здійснення правосуддя

Віка Смірнова
Окрема думка присяжних під час розгляду справ окремого провадження

Тетяна Грабович
Кодифікація норм про міжнародну відповідальність держав у межах ООН

Наталя Крестовська
Медіація в міжнародних конфліктах середньовіччя та модерної доби