Підприємництво, господарство і право №9 2020

Підприємництво, господарство і право №9 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анастасія Борисова
Поняття приватноправових відносин у сфері інформаційних комунікацій

Юлія Василик
Сучасна державна правова політика України у сфері нотаріату як об’єкта адміністративно-правового регулювання

Ірина Верес
Правова природа смарт-договору

Наталія Волкова
Суб’єкти доказування у справах про захист прав та інтересів дитини в цивільному судочинстві

Анна Гурова, Марія Кірпачова
Правові засади застосування Блокчейн у космічній діяльності: ключові елементи та моделі організації технології

Богдан Карнаух
Зловживання правом та його правові наслідки

Сергій Короєд
Відсутність предмета спору як нова підстава закриття провадження в цивільній справі

В’ячеслав Краглевич
Захист прав та інтересів фізичних осіб – вкладників від знецінення гарантованої суми відшкодування за вкладами

Ольга Ліснича
Деякі питання класифікації прав пацієнтів

Павло Прохоров
Нарадча кімната: сучасна необхідність чи «рудимент» минулого?

Володимир Скрипник
Аліменти як об’єкти цивільних прав

Ольга Тур
Особливості цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової репутації публічних осіб

Дмитро Шкорупеєв
Особливості формування предмета доказування у справах про стягнення аліментів на утримання дитини

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анастасія Прокопюк
Поняття та ознаки корпоративної відповідальності

ПРАВО СОЦIАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мирослава Бук
Соціальне обслуговування осіб з інвалідністю в реабілітаційних установах України

АГРАРНЕ ПРАВО

Олена Гафурова, Оксана Мальчик
Правові засади державної підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції

Марія Копиця
Правові аспекти публічного адміністрування у сфері страхування сільськогосподарської продукції

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Бліхар
Правові підходи до визначення поняття «бюджетні інвестиції»

Іван Бойко
Правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення внутрішньої безпеки України

Оксана Брусакова
Правове забезпечення державного регулювання в галузі авіаційного транспорту

Наталія Галіцина
Адміністративне судочинство як процесуальний засіб вирішення соціальних спорів

Максим Калатур
Особливості діяльності та розвитку Державної фіскальної служби України

Яна Ковальчук
Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів Національної поліції України

Наталія Лебедєва
Реформування підрозділу дільничних офіцерів поліції за проєктом «Поліцейський офіцер громади» в Україні

Роман Савчук
Участь перекладача під час розгляду адміністративної справи по суті

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Маріанна Розумна
Актуальні проблеми та перспективи розвитку альтернативних способів урегулювання спорів в Україні: онлайн-медіація та посeредництво

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Євген Дурнов
Поняття та види функцій праворозуміння

Олена Копитова
Забезпечення єдності судового правозастосування в умовах транзитного законодавства

Людмила Луць
Аргументація у правотворчій діяльності

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Євген Войтович
Спосіб вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильницьким зникненням людини

Марина Волошина
Пошук первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції

Валентина Дрозд
Судова практика щодо допустимості доказів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Світлана Рак
Стандарти у сфері охорони здоров’я та кримінальна відповідальність медичних працівників: шляхи кореляції

Сергій Саблук
Контроль за злочинністю на визволених територіях України під час Другої світової війни

КРИМIНОЛОГIЯ

Тетяна Продан
Механізм запобігання жіночій насильницькій злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Володимир Капустник, Микола Стащак
Завдання оперативних підрозділів Національної поліції під час проведення оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування

Ярослав Помаз
Протокол допиту як доказ під час розгляду кримінального провадження в суді

КРИМIНАЛIСТИКА

Ірина Антонюк
Особливості допиту в кримінальних провадженнях щодо шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні

Микола Єфімов
Криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень проти моральності

Сергій Обшалов
Оперативно-розшукове забезпечення розслідування вбивств, пов’язаних із заволодінням житлом: проблеми теорії та практики

ПРОКУРАТУРА

Дмитро Сирота, Тетяна Слободяник
Функція досудового розслідування прокуратури

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Євгенія Баранова
Альтернативні способи вирішення спорів у міжнародній практиці

Віктор Дубовик
Демократизація та євроінтеграція: роль ОБСЄ

Наталія Кирилюк, Світлана Задорожна, Альона Маник
Історія розвитку принципу суверенної рівності держав у період класичного міжнародного права

Наталія Мушак
Розвиток концепції європейської солідарності у праві Європейського Союзу