Підприємництво, господарство і право №8 2020

Підприємництво, господарство і право №8 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Алевтина Бірюкова
Розмежування договорів охорони та зберігання

Ігор Галіян
Принципи захисту корпоративних прав учасників господарських товариств

Ірина Гелецька, Віталій Скиба
Представництво у цивільно-правових відносинах трансплантації анатомічних матеріалів від померлих осіб

Володимир Гуцуляк
Новели правового регулювання відносин з проведення проектних та пошукових робіт

Цагік Колінько
Проблеми доведення моральної шкоди за законодавством України

Вікторія Маковецька
Способи захисту права на належне батьківське виховання малолітніх осіб

Любов Малярчук, Олександр Снідевич
Суб’єкти виконавчого провадження: законопроектні новели

Світлана Пилипенко
Особливості правового регулювання відносин за договором, укладеним в електронній формі

Вадим Цюра
Концепція поняття «майно» (possessions) і його тлумачення (кваліфікація) у світлі практики Європейського суду з прав людини ахисту права на життя працівника

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Цифровізація в ракурсі державної економіко-правової політики

Максим Гетманцев
Новели законодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

Іван Демченко
Договори керованого доступу: загальна характеристика

Вадим Коверзнев
Ефективність судового захисту прав учасників економічних відносин як критерій забезпечення доступу до правосуддя

Родіон Поляков
Підстави відкриття провадження у справі про банкрутство (неспроможність) в Україні та в Німеччині

Владислав Сулім
Діяльність господарських судів у системі судоустрою України

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ніна Гетьманцева, Наталія Процьків
Правова природа трудового та цивільного договорів

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Оверковська
Правові засади використання та охорони сільськогосподарських тварин

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Олена Заєць
Еволюція юрисдикції земельних спорів в Україні

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Марія Ващишин
Відновлювані території у складі національної екомережі

Володимир Шеховцов
Перспективи кодифікації фауністичного законодавства й формування його структури

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Іван Бойко
Забезпечення внутрішньої безпеки держави органами системи МВС України: актуальні загрози

Оксана Брусакова
Адміністративна відповідальність за правопорушення на авіаційному транспорті

Юрій Буглак
Адміністративно-правовий статус члена Центральної виборчої комісії України

Віталій Вдовічен
Субстанціональні якості правової категорії «поліцейські послуги»

Ірина Городецька
Корупціогенні фактори в системі державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища

Тетяна Коломоєць, Валерій Доненко
Суб’єкт забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні: пошук оптимальної нормативної моделі його визначення

Сергій Короєд
Рішення вищестоящого в порядку підлеглості органу, прийняте за результатами розгляду скарги на рішення нижчестоящого органу, як самостійний предмет оскарження в адміністративному судочинстві

Аліна Мозгова
Державна політика у сфері адміністративно-правової охорони прав і свобод людини і громадянина

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ігор Портнов
Місце політичних партій у моніторингу місцевих виборів в Україні та державах Європейського Союзу

Софія Чорна
Роль судової влади в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод людини

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Павло Коломієць
Проблематика методології дослідження правового регулювання податкової безпеки України: концептуальні особливості

Ніно Пацурія
Окремі питання цифровізації відносин щодо захисту прав та законних інтересів споживачів небанківських фінансових послуг

Тетяна Татарова
Щодо питання визначення фінансового та податкового контролю

Сергій Федоров
Державний контроль у сфері трейдингових операцій із криптовалютами: фінансово-правовий аспект

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Терезія Попович
Правові обов’язки у сфері реалізації репродуктивних прав людини

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Віталій Дем’янчук
Форми і методи ефективної реалізації антикорупційної політики в Україні

Олена Євдокімова
Кримінальна відповідальність за повторність кримінальних проступків

Максим Калатур
Використання Україною досвіду слідчих органів США, Франції та Німеччини

Сергій Саблук
Контроль за злочинністю в Україні на початку 1930-х років

КРИМIНОЛОГIЯ

Сергій Бугера
Стратегічні підходи до протидії злочинності у сфері економіки для забезпечення економічної безпеки держави

Леся Гусар
Біологічна концепція Чезаре Ломброзо

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ірина Бабенко
Права людини під час прийняття та перевірки заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та при внесенні відомостей до ЄРДР

Ольга Балацька
Доступ до правосуддя як загальна засада кримінального провадження

Максим Глоба
Види угод про примирення у кримінальному провадженні

Валентина Дрозд
Проблемні питання допустимості доказів у судовому провадженні

Олександр Рибалка
Теоретичні засади доказування в кримінальному процесі

Станіслав Салтиков, Дмитро Талалай
Конфіденційне співробітництво та негласні слідчі (розшукові) дії

Марія Сіроткіна
Ініціювання укладення угоди про примирення в кримінальному провадженні

Світлана Шаренко
Щодо доцільності звуження компетенції слідчого судді

КРИМIНАЛIСТИКА

Михайло Балан
Тактичні прийоми огляду місця події при розслідуванні порушень державного кордону України

Тетяна Давченко
Тактика допиту у кримінальних провадженнях доведення до банкрутства (ст. 219 КК України)

СУДОУСТРIЙ

Олена Копитова
Продуктивність субсидіарного характеру судової правотворчості під час судового правозастосування

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Інна Бойко
Міжнародно-правове регулювання публічно-приватного партнерства, зарубіжний досвід та реформа портової галузі України

Віктор Дубовик
Боротьба з терозизмом, екстремізмом та радикалізацією як напрям діяльності ОБСЄ

Уляна Коруц
Інформаційна війна як інструмент пропаганди війни: правові підстави протидії