Підприємництво, господарство і право №7 2020

Підприємництво, господарство і право №7 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Александр Алименко
Участие адвоката в исковом производстве при рассмотрении наследственных дел с иностранным элементом

Анна Анісімова
Відшкодування збитків, завданих пошкодженням або знищенням житла внаслідок збройного конфлікту

Мирослава Гудима
Обґрунтування парадигми оборотоздатності речових прав

Марія Заболотна
Договірне регулювання відносин із реалізації репродуктивних прав

Юрій Заіка
Договір на управління спадщиною

Цагік Колінько
Фіктивний шлюб: поняття, підстави, наслідки

Вікторія Маковецька
Межі та обмеження здійснення права на належне батьківське виховання малолітніх осіб

Марина Савєльєва, Анна Уляницька
Визначення банками кінцевих бенефіціарних власників

Олена Сібільова
Відмінність договорів у сфері надання інформаційних послуг від інших механізмів використання інформації

Олександр Сосула
Законодавче регулювання корпоративного договору в Україні

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Роль модельних установчих документів (шаблонів) у процесі цифровізації сфери господарювання

Тетяна Гудіма
Концептуальні підходи до модернізації правового забезпечення грошово-кредитної та макропруденційної політики на засадах сталого розвитку

Ліна Дорошенко
Щодо відповідності процедури обов’язкового продажу акцій (squeeze-out) принципу непорушності права власності

Олена Зельдіна
Поняття інвестиційно-інноваційної моделі в умовах сталого розвитку економіки України

Ірина Кравцова
Штраф за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства як вид адміністративно-господарської санкції

Олена Марченко
Порушення вимог законодавства у сфері будівництва

Олег Соловйов
Стадії загального позовного провадження в господарському судочинстві

Сергій Чаплян
Виникнення засобів платежу та їх співвідношення із суміжними правовими інститутами

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук
Трудова охороноздатність як складник трудової правосуб’єктності

Олена Губська
Специфіка та зміст працевлаштування державних службовців в Україні: стадії, сторони та складові елементи правовідносин

Людмила Погорєлова
Генезис правового регулювання забезпечення безпеки праці

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Людмила Асанова
Організаційно-правовий аспект упровадження електронного документообігу у правоохоронних органах України

Оксана Брусакова
Шляхи вдосконалення державного регулювання в галузі авіаційного транспорту

Дмитро Гурін
Правовий статус Державної міграційної служби в забезпеченні реалізації державної політики у сфері міграції

Ірина Дрок
Провадження у справах про булінг

Олена Коломієць, Юрій Демченко
Забезпечення безпеки поліцейських під час зупинення транспортного засобу

Віктор Мушенок
Адміністративно-правові засади реалізації принципів митного оформлення в системі митної політики України

Олена Недайхліб
Правовий зміст стандартизації професійної діяльності в похоронній справі

Євгенія Павліченко, Олена Гузенко
Нормативно-правове регулювання економічної безпеки України

Оксана Поштаренко
Підстави настання адміністративної відповідальності осіб, що вчинили насильство щодо фізичної особи

Денис Савчук
Принципи застосування заходів примусу правоохоронними органами

Роман Савчук
Залучення перекладача в адміністративному та кримінальному судочинстві

Дмитро Спафаров
Дефект відповідача в адміністративному процесі

Андрій Танько
Стратегічні завдання та форми діяльності органів Національної поліції України як суб’єкта реалізації державної політики у сфері забезпечення прав і свобод людини

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Діана Івженко
Вплив глобалізаційних процесів на розвиток конституційного права

Христина Кметик-Подубінська
Правове моделювання як метод сучасних конституційно-правових досліджень

Олексій Колодій
Принципи конституційно-правового статусу українського народу: поняття та ознаки

Олена Сінькевич
Регулятивна функція галузі конституційного права України: сучасні тенденції

Христина Солодовнікова
Захист розвитку дитини: досвід України та Німеччини

Володимир Чубірко
Особливості конституційно-правового регулювання участі політичних партій у місцевих виборах у Латвії

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Павло Коломієць
Елементи податку в контексті забезпечення податкової безпеки України

Тарас Пасько
Поняття, правові ознаки та види невиїзних податкових перевірок в Україні

Тетяна Татарова
Фінансовий і фіскальний контроль на українських землях у складі Російської імперії

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Анатолій Тарасюк
Методологічні підходи до вивчення проблеми безпеки людини в кіберпросторі

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Оксана Бунчук
Іван Франко як автор законопроєктів

Вікторія Корнієнко
Висновок правової експертизи: теоретико-правові аспекти

Павло Пилипишин
Філософсько-правові принципи середньовіччя як фундамент християнського індивідуалізму

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Ботякова
Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення ненадання допомоги хворому медичним працівником

Тетяна Михайліченко
Кримінальні проступки: особливості правового регулювання

Олена Олійник
Характеристика зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на формування та становлення системи принципів кримінального права

Катерина Осадчук
Визначення одиниці виміру штрафу

КРИМIНОЛОГIЯ

Тетяна Беркій
Кримінологічна характеристика засобів попередження сепаратизму

Сергій Саблук
Контроль за злочинністю в умовах реалізації репресивної політики під час колективізації

Мар’яна Флюнт
Теоретико-методологічні основи вивчення способу вчинення злочину у кримінологічній науці

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталія Ахтирська
Екстрадиція «вора в законі»

Марина Городецька
Функціональний предмет відання у кримінальному процесі

Валентина Дрозд
Спеціальне досудове розслідування (in absentia) як диференційована форма кримінального провадження

Олександр Торбас
Застосування розсуду прокурором у процесі істотної зміни обвинувачення в суді

КРИМIНАЛIСТИКА

Тетяна Давченко
Тактика слідчого огляду, доступу до документів, призначення податкових перевірок у справах про доведення до банкрутства (ст. 219 КК України)

Каріна Калюга
Інформація про особу злочинця «політика» в криміналістиці

Ярослав Неділько
Обстановка та «слідова картина» як елементи криміналістичної характеристики кіберзлочинів

Оксана Пчеліна
Використання спеціальних знань в галузі психології у кримінальному провадженні

Андрій Саковський
Оперативно-розшукове документування як пошуково-пізнавальний процес і складник оперативно-розшукової діяльності

Василина Щербанюк
Допит підозрюваного у втечі з місць позбавлення волі або з-під варти

СУДОУСТРIЙ

Ірина Кісліцина
Утворення вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні: дискусійні питання

Віталій Мартинюк
Формування компетентності суддів: досвід країн Вишеградської групи

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Владислав Жорницький
Регіональний інституційний аспект міжнародно-правового регулювання біомедичних досліджень

Артем Іванов
Міжнародно-правові засади діяльності органів, що здійснюють розслідування катастрофи Боїнгу 777 над територією Донецької області

Константин Искров
Применение статьи 300 Конвенции ООН по морскому праву в деле судна «NORSTAR»

Володимир Король
Модернізація законодавчих засад у сфері іноземного інвестування в Китаї

Руфат Мірзоєв
Двосторонні міжнародні договори України у сфері транскордонного співробітництва

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Віта Галушка
Теоретико-методичні засади управління проєктами

Данило Скоромний
Система координат нової (глобальної) реальності

РЕЦЕНЗIЇ

Наталія Корчак
Рецензія на монографію Цвєткової Юліанни Володимирівни «Правова традиція релігійної толерантності в державах Європи з федеративним устроєм (V ст. до н.е. – XVII ст.)»

Тимур Лоскутов
Актуальне дослідження теоретико-правових основ міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України (рецензія на монографію Крет Галини Романівни «Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові та практичні основи»)