Підприємництво, господарство і право №6 2020

Підприємництво, господарство і право №6 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Костянтин Білоус
Спеціальні підстави касаційного оскарження судових рішень у малозначних справах

Наталія Бондарчук, Наталія Мошківська
Сучасні тенденції впровадження медіації в Україні

Наталія Василина, Валерія Гансецька
Форми врегулювання цивільно-правових спорів: міжнародні та національні стандарти

Oksana Hnativ
The effectiveness of legal regulation as a way to attracting foreign investment to Ukraine

Андрій Іваницький
Значення практики Європейського суду з прав людини для вдосконалення національного цивільного законодавства України

Тетяна Кириченко
Становлення та розвиток інституту сепарації в сімейному законодавстві України

Людмила Кондрат’єва
Груповий позов як процесуальний засіб захисту прав споживачів

Вячеслав Лавров
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у контексті права на справедливий судовий розгляд цивільних справ

Володимир Марченко
Здійснення суб’єктивних цивільних прав: нотаріальний аспект

Олена Облакова
Цивільно-правова відповідальність організаторів спортивних заходів за дії третіх осіб

Сергій Пазій
Проблема доступності правосуддя у справах, які розглядаються в порядку цивільного судочинства

Володимир Цікало
Засади здійснення та захисту корпоративних прав: поняття й види

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Родіон Поляков
Мирова угода в господарському процесі: правова природа та співвідношення різновидів

ТРУДОВЕ ПРАВО

Анастасія Клименко
Сучасний стан правового регулювання соціального забезпечення громадян України

Наталія Орлова
Особливості правового регулювання охорони праці на водному транспорті

Ігор Чумаченко
Щодо характеристики сутності процесуальних правовідносин у трудовому праві

АГРАРНЕ ПРАВО

Анна Пастух
Правове регулювання державної підтримки вирощування енергетичних рослин в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Аброськін
Мета створення та принципи діяльності закладів вищої освіти МВС України як суб’єктів реалізації освітньої функції держави

Ольга Безпалова
Сутність та значення координаційних органів як суб’єктів реалізації державної політики

Сандра Болдіжар
Еволюція четвертого покоління прав людини у сфері охорони здоров’я

Оксана Брусакова
Поняття та сутність механізму державного регулювання в галузі авіаційного транспорту

Євгеній Гузенко
Передумови необхідності та напрями оптимізації психологічного супроводження службово-бойової діяльності Національної гвардії України

Дмитро Гурін
Засоби адміністративно-правового забезпечення статусу біженця в Україні

Олександр Захарченко
Роль та значення післядипломної освіти поліцейських у підвищенні їхнього професійного рівня

Тетяна Кагановська, Дар’я Горбатова
Організаційно-правові засади діяльності Міністерства охорони здоров’я України в період загальнодержавного карантину

Ірина Кравцова
Економічна конкуренція як об‘єкт адміністративно-правового регулювання

Оксана Стрельченко, Вадим Скорик
Характеристика банківського маркетингу як складника діяльності публічної адміністрації у сфері економіки та фінансів

Ілля Юрійчук
Правове регулювання адміністративних процедур в Україні

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Павло Коломійцев
Конституційна законність як метод та мета здійснення державної влади

Анатолій Савченко
Еволюція конституційно-правового регулювання права приватної власності в Польщі

Аліна Сергієнко
Державна підтримка добровільного об’єднання територіальних громад

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Сергій Данілов
Європейські стандарти у податкових правовідносинах

Тетяна Татарова
Поняття та зміст контролю в державному управлінні фінансами

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олександр Гордієнко
Локальна конкретизація права в Україні

Сергій Саблук
Особливості організації кримінально-правового контролю за злочинністю в контексті реформування правоохоронних органів першої половини 1920-х рр.

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Ботякова
Об’єктивна сторона злочину ненадання допомоги хворому медичним працівником

Тетяна Дмитришина
Проблеми вдосконалення інституту покарання неповнолітніх на сучасному етапі

КРИМIНОЛОГIЯ

Алла Блага, Олена Кочемировська
Допомога й захист постраждалих від домашнього насильства: сучасний стан та основні проблеми правового регулювання

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марина Городецька
Співвідношення предмета відання та кримінальних процесуальних повноважень

Любомир Лоневський
Вимоги до результатів оперативно-розшукової діяльності для їх використання під час досудового розслідування ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

Лілія Перцова-Тодорова
«Електронний доказ» під час обшуку

СУДОУСТРIЙ

Олександр Гаврилюк, Лілія Катеринчук
Людиноцентрична дискреція судової влади

Ірина Кондратова
Етична основа суддівської професії

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Костянтин Гаврилюк
Порівняльний аналіз забезпечення антитерористичної безпеки в Україні та Російській Федерації

Константин Искров
Применение статьи 87 Конвенции ООН по морскому праву в деле судна Norstar

Володимир Король
Міжнародно-договірні новели протидії штучному уникненню статусу постійного представництва за допомогою договору комісії

Віта Ткаченко
Колізійні питання реалізації права на шлюб у міжнародному приватному праві