Підприємництво, господарство і право №5 2020

Підприємництво, господарство і право №5 2020

Зміст

ПРАВО I ПРОЦЕС

Андрій Гель
Розвиток вітчизняного законодавства у сфері трансплантації

Олександра Кармаза
Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення спорів

Наталія Коробцова, Юлія Засядівко
Правова регламентація довірчої власності у зарубіжних країнах та Україні

Анна Мельник
Деякі питання забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей жилими приміщеннями у гуртожитках

Павло Микуляк
Судова помилка як підстава самоконтролю суду першої інстанції в цивільному процесі

Андрій Потапенко
Вимога ефективного захисту права у процесуальних документах: погляд з позиції сторін цивільного процесу

Володимир Примак
Розірвання договору як спосіб цивільно-правового захисту в кризових умовах

Володимир Скрипник
Транспортні послуги в системі об’єктів цивільних прав

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Господарські відносини в умовах цифровізації та їх правове регулювання

Ігор Галіян
Визнання недійсними рішень органів управління господарським товариством як спосіб захисту корпоративних прав

Ірина Доденко
Основні ризики підприємницької діяльності з авіаперевезень

Владислав Єфіменко
Правове значення впливу соціально-економічного сприйняття підприємця на розвиток підприємницької діяльності в континентальній Європі

Ірина Коваль, Наталія Щербакова
Особливості участі закладів вищої освіти у заснуванні суб’єктів інноваційної діяльності

Valeriya Slatvinska
Economic and legal mechanism of water transport regulation as a concept and correlate

ТРУДОВЕ ПРАВО

Лілія Амелічева
Юридична відповідальність роботодавця у сфері інтелектуальної діяльності під впливом концепції гідної праці

Євген Дурнов
Характеристика підходів до інтерпретації професійного праворозуміння

Олег Орловський
Правова природа модернізації пенсійного забезпечення за віком на пільгових умовах

Ігор Чумаченко
Сучасні проблеми процесуальних відносин у трудовому праві України

Роман Шабанов
Правове регулювання праці суддів нормами трудового права

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Бойко
Елементи адміністративно-правового статусу суддівської публічної адміністрації

Валентин Галунько, Юрій Буглак
Юридичний зміст політичної корупції в Україні

Ганна Гончаренко
Повноваження органів місцевого самоврядування як суб’єктів управління сектору безпеки України

Дар’я Драч
Прокурорський нагляд: український та європейський досвід

Андрій Лозовицький
Типологія небанківських електронних платіжних систем

Олександр Мамалуй
Матеріальні та процесуальні аспекти судових проваджень із вирішення податкових спорів

Олександр Світличний, В’ячеслав Шморгун
Кваліфікуючі ознаки незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг

Олександр Чумак
Адміністративна відповідальність пасажирів у галузі цивільної авіації: порівняльно-правовий аналіз

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Данило Демченко
Концепція соціальної держави у Конституції України

Катерина Закоморна, Дмитро Зал
Імпічмент у системі стримувань і противаг: досвід країн американського континенту

Єлизавета Незвінська
Правовий статус мера: зарубіжний досвід

Антон Чиркін, Вікторія Кушнір
Особливості місцевого самоврядування Франції

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Валерія Антошкіна
Способи тлумачення права та їхня роль у правозастосовній практиці

Марта Генюк
Поняття «зловживання правом» у юридичній доктрині

Олександр Захарченко
Історія становлення правового регулювання інституту післядипломної освіти поліцейських в Україні

Михайло Кельман, Мирослава Кристиняк
Проблеми розвитку та якісного формування української еліти

Денис Тихомиров
Співвідношення категорій державної діяльності, державного управління та державної політики

Олексій Фаст
Роль середньовічної правової доктрини у формуванні уявлень про честь та гідність як правового інституту

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Базелюк, Євгенія Коваленко
Відмежування незаконного проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини від суміжних складів злочинів

Антон Байда, Ольга Склезь
Особливості кваліфікації злочинів за статтею 222 Кримінального кодексу України шахрайство з фінансовими ресурсами

Олександр Біловол
Проблемні аспекти визначення основного безпосереднього об’єкта складу злочину, передбаченого ст. 126-1 КК України

Андрій Боровик
Стан наукових розробок з питань, що стосуються впливу корупції на прямі іноземні інвестиції

Вікторія Владимирова
Витоки кримінальної відповідальності за здачу або залишення ворогові засобів ведення війни

Сергій Кримчук
Стан дослідження інституту повідомлення про підозру та порядку його оскарження

Вікторія Мірковець
Проблеми забезпечення права на свободу і особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження

Назар Павлів
Окремі питання замаху на злочин

Лідія Палюх
Проблеми регламентації ознак об’єктивної сторони складу злочину «втручання в діяльність судових органів»

Микола Семенишин
Кримінально-правова характеристика агресивної корисливо-насильницької злочинності

Анастасія Хильченко (Макаренко)
Деякі питання призначення покарання на підставі угод

Ігор Чугуніков
Зґвалтування і сексуальне насильство та примушування до вступу в статевий зв’язок: проблеми розмежування

Юлія Шопіна
Об’єктивна сторона злочинів, передбачених статтями 131, 132, 134, 139-145 Кримінального кодексу України

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олександр Бойко
Зміст права на справедливий судовий розгляд

Марина Городецька
Кримінально-правовий та кримінально-процесуальний елементи предмета відання у кримінальному провадженні

Валентина Дрозд
Окремі аспекти регламентації інституту процесуальних витрат за Кримінально-процесуальним кодексом України 2012 року

Олександр Торбас
Роль слідчого судді в процесі оцінки доказів у кримінальному провадженні

Сергій Шульгін
Використання матеріалів контррозвідувальної діяльності як доказів у кримінальному провадженні

ПРОКУРАТУРА

Сергій Влад
Особливості організації роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Микола Вечеря
Зарубіжний досвід забезпечення безпеки свідка в кримінальному процесі

Вікторія Клинчук
Адміністративно-правові засади державного регулювання у сфері транспорту у державах – членах ЄС

Аліна Левенець
Загальна характеристика процедури виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні

Олена Поліванова, Дар’я Третьякова
Ефективний контроль держави поза межами її територіальної юрисдикції: підстави притягнення до відповідальності за порушення прав людини у практиці ЄСПЛ

Інна Роянова
Історія становлення інституту нейтралізованих територій упродовж ХІХ – на початку ХХ століття

Ольга Чепель
Правова природа консультативного висновку Європейського суду з прав людини

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Наталія Гураленко
Свобода як аксіоматична основа відповідальності