Підприємництво, господарство і право №4 2020

Підприємництво, господарство і право №4 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Едуард Бондарєв
Відповідальність сторін акціонерного договору за його порушення

Катерина Валігура
Принцип добросовісності як категорія цивільного права

Ольга Волощенко
Новелізація законодавства інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційної політики України: проблеми теорії і практики

Лідія Герасимчук
Недійсність шлюбу за сімейним законодавством України та застосовність норм міжнародного приватного права

Роман Карпенко
Історичні передумови впровадження медіації в Україні та інших державах

Емілія Костик
Транскордонне сурогатне материнство: проблеми правового регулювання

Світлана Сеник
Особливості постановлення ухвали суду про затвердження мирової угоди в цивільній справі

Максим Суханов
Характеристика підстав набуття корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю в порядку правонаступництва

Ірина Тимошевська
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як учасник судового процесу

Тетяна Цувіна
Право на доступ до суду: підхід ЄСПЛ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Тетяна Гудіма
Економіко-правові особливості реалізації грошово-кредитної політики в кризовий період (на прикладі пандемії COVID-19)

Антон Гушилик
Правове становище боржника у справі про банкрутство на стадії санації

Діна Зятіна
Перегляд судових рішень у зв’язку з виключними обставинами на підставі п. 1 ч. 3 ст. 320 ГПК України

Костянтин Пільков
Властивості доказів та критерії їх оцінювання

Наталія Поліщук
Криптовалюта як засіб підвищення інвестиційної привабливості українського бізнесу: правовий аспект

Роман Прокоп’єв
Правовий статус суб’єктів залізничного транспорту

ТРУДОВЕ ПРАВО

Лілія Амелічева
Правове забезпечення професійної освіти і навчання працівників в умовах кризи гідної праці та «озеленення» економіки

Альона Бурка
Державна допомога при народженні дитини: проблемні аспекти

Ірина Козуб
Захист від дискримінації у сфері праці за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Христина Чопко
Правові засади формування природно-заповідного фонду України

Володимир Шеховцов
Поняття та структурна організація державного фауністичного фонду України

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Василь Безега
Пріоритетні напрями забезпечення функціонування сектору безпеки й оборони органами та підрозділами Національної поліції

В’ячеслав Бойко
Роль окремих інститутів адміністративного права в забезпеченні функціонування судової влади України

Марина Джафарова
Загальна характеристика інституту процесуального представництва в адміністративному судочинстві України

Дмитро Карбовський
Принципи адміністративної діяльності територіальних органів Національної поліції України

Вікторія Конопацька, Оксана Стрельченко
Публічне адміністрування у сфері утилізації медичних відходів

Леся Миськів
Поняття системи державних органів як суб’єктів реалізації інклюзивної освіти в Україні

Руслан Пилипів
Реалізація адміністративної відповідальності за несплату аліментів

Наталія Савицька
Адміністративно-правові засади взаємодії нотаріату з органами виконавчої влади в Грузії

Олена Таможня
Представництво інтересів держави в адміністративному судочинстві: особливості та проблеми нормативно-правового регулювання

Віктор Тімашов, Яна Грицаєнко
Адміністративно-правова відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Олександр Чумак
Особливості адміністративно-правового статусу екіпажу повітряного судна цивільної авіації України

Павло Яковлєв
Форми державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ольга Береженна, Тетяна Кулаківська
Податкове регулювання агропромислового комплексу в Україні

Євген Маринчак
Поняття та правова природа податкового суверенітету

Володимир Сосенко
Внутрішні документи суб’єкта первинного фінансового моніторингу як джерела фінансового права

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Євгенія Баранова
Міжнародний досвід захисту викривачів корупції та його імплементація в Україні

Ірина Сторожук, Валентина Кізляр
Правова природа поняття «інформаційні права» та його значення

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Валерія Антошкіна
Ознаки та особливості права, які зумовлюють необхідність тлумачення

Юлія Безуса
Сучасний науковий дискурс щодо природи правових колізій

Богдан Деревянко
Міркування про необхідність запровадження концепції розвитку «приватного права» та визначення її назви і змісту

Олег Савчук, Оксана Каленюк
Процес юридичного закріплення прав і свобод людини і громадянина в Україні: міжнародно-правовий досвід

Тетяна Стрибко, Світлана Бойченко
Правова поведінка як складник правосвідомості: загальнотеоретичний аналіз

Анастасія Чемодурова
Правове регулювання та його ефективність у сучасному світі

Тетяна Чепульченко, Катерина Ковалик
Міждержавні утворення конфедеративного типу та перспективи їх подальшого розвитку

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Наталія Антонюк
Диференціація кримінальної відповідальності у правових інститутах звільнення від покарання чи його відбування

Кристина Бабіч, Юлія Мариневич
Поводження із засудженими, яке було кваліфіковане як катування в рішеннях ЄСПЛ проти України

Андрій Габуда, Сергій Репецький
Криміналізація корупційних правопорушень у КК України та міжнародному праві: порівняльний аналіз

Микола Гуцуляк, Анастасія Лакіза
Ретроспективний аналіз визначення поняття повторності злочинів як виду множинності

Володимир Кондратов
Суб’єкт злочинів, пов’язаних із посяганням на життя та здоров’я працівників правоохоронних органів

Віктор Костенецький
Міжнародний досвід кримінально-правової протидії тероризму

Алла Левчук-Микитюк
Визначення суб’єкта складу злочину «державна зрада»

Микола Остренко, Олег Осауленко
Історичний розвиток формування інституту реабілітації

Василь Пулик
Реалізація засудженими до позбавлення волі права на листування

Оксана Степаненко, Каріна Агапова
Кількісний критерій систематичності як ознака домашнього насильства

Дмитро Цвігун
Особливості кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи

Олександр Яланський, Інна Грабовська
Проблеми реалізації принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань

КРИМIНОЛОГIЯ

Ірина Загребельна, Вікторія Ярошенко
Зарубіжний досвід застосування заходів заохочення щодо осіб засуджених до позбавлення волі на певний строк

Микола Семенишин
Запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами як об’єкт кримінологічного дослідження

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марина Городецька
Реалізація кримінальних процесуальних прав людини як елемент предмета відання у кримінальному провадженні

Наталія Топчій
Нормативні гарантії кримінального процесуального законодавства щодо відомостей, які охороняються законом

Анатолій Яровий
Класифікація уповноважених суб’єктів (ініціаторів) проведення негласних слідчих (розшукових) дій та здійснення контрольно-наглядових функцій за дотриманням прав і свобод людини

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Інна Гамбург, Сергій Гамбург
Закріплення моделі політико-територіального устрою в конституціях держав: плюралізм підходів і досвід для України

Анастасія Здебська, Інна Мороз
Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні

Наталія Клєцова, Анастасія Мартиненко
Роль спікера у судовому засіданні у разі застосовування прийомів юридичної аргументації: порівняння практики захисту прав жінок під час розгляду справ у сфері трудових відносин

Орина Курило
Право на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини

Олена Поліванова
Процес приєднання Європейського Союзу до європейської Конвенції з прав людини після Висновку 2/13

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Петро Гуйван
Генезис світоглядного сприйняття часу: філософсько-юридичний аспект