Підприємництво, господарство і право №3 2020

Підприємництво, господарство і право №3 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Oleksandr Alimenko
The specifics of establishing jurisdiction in hereditary cases with a foreign element

Світлана Вонцович
Цивільно-правові наслідки правочинів, вчинених повнолітньою недієздатною особою

Катерина Дюкарєва-Бержаніна
Захист комерційної таємниці в судовому провадженні

Наталія Люльчук
Неякісне надання правничих послуг як підстава цивільно-правової відповідальності

Жанна Марініч
Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації поліцейського

Володимир Марченко
Щодо питання здійснення нотаріусом захисту суб’єктивних цивільних прав

Роман Панькевич
Зміна та припинення правовідношення як спосіб захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів держави і територіальних громад: порівняльно-правовий аналіз

Володимир Скрипник
Вексель у системі об’єктів цивільних прав

Віктор Яцина
Принципи судового керівництва та змагальності сторін у цивільному судочинстві: проблеми їх співвідношення та взаємозв’язок

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Переваги та ризики цифровізації економіки: проблеми правового регулювання

Елла Деркач
Правові питання корпоративного управління у сфері залізничного транспорту

Олег Доценко
Визнання недійсним правочину, вчиненого виконавчим органом господарського товариства з перевищенням своїх повноважень, як спосіб захисту корпоративних прав

Інна Курашова
Господарсько-правова відповідальність членів саморегулівних організацій в будівельній галузі

Юрій Ніколаєнко
Теоретичні та практичні питання визначення кола замовників у сфері публічних закупівель

Костянтин Оверковський
Поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот»

ТРУДОВЕ ПРАВО

Зінаїда Білоус
Роль профспілок у сфері нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю

Людмила Вакарюк, Ігор Бабін
Нормативно-правові акти в структурі правового режиму в трудовому праві України

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Дар’я Кондратенко
Окремі питання обліку земель як правової категорії

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Баранов
Проблемні питання процесу бюджетної децентралізації в Україні

Василь Безега
Характеристика адміністративно-правового статусу Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони

Ганна Васіна
Правова природа публічної адміністрації Іспанії та України: компаративістична характеристика

Радислав Дутка
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як адміністративно-правовий інститут

Vladyslav Yefimenko
The principle of subsidiarity in modern legal systems

Ірина Желтобрюх
Заходи процесуального примусу, що застосовуються до сторін у справі за законодавством про адміністративне судочинство: шляхи оптимізації матеріально-правових підстав

Олег Золотоноша
Правове регулювання місцевих органів влади

Станіслав Корнійко
Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності у сфері комп’ютерних технологій у зарубіжних країнах

Аліна Левчук
Обмеження одержання подарунків як механізм запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням

Леся Миськів
Функції закладів вищої освіти з морально-правового виховання студентів

Оксана Поштаренко
Поняття, сутність та зміст адміністративної відповідальності в умовах нової парадигми адміністративного права

Тетяна Фесенко
Принципи формування й реалізації державної антикорупційної політики України

Катерина Чишко
Зарубіжний досвід адміністративно-правової кваліфікації правопорушень

Павло Яковлєв
Правовий режим державної мови у сфері забезпечення інформаційної безпеки

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Людмила Приполова
Правовий статус осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом та за особливих обставин

Дмитро Рудень
Об’єднання територіальних громад як важливий феномен розвитку конституційних цінностей української правової держави

Василь Садовнік
Інститут законодавства Верховної Ради України у структурі парламенту

Ірина Словська
Соціально-економічні права народу України під загрозою

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ольга Гетманець
Фінансова безпека як об’єкт правового регулювання

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ігор Бичков
Щодо місця Конституційного Суду України в механізмі стримувань і противаг

Денис Тихомиров
Наукові методологічні підходи під час дослідження державної політики у сфері безпеки

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Ботякова
Родовий об’єкт злочину ненадання допомоги хворому медичним працівником

Ірина Давидович
Пом’якшення призначеного покарання внаслідок зворотної дії кримінального закону: проблеми застосування ч. 3 ст. 74 Кримінального кодексу України

Олексій Дрозд
Принципи організації та діяльності Державного бюро розслідувань

Микола Семенишин
Об’єктивні ознаки бандитизму за кримінальним законодавством України

Дмитро Хомич
«Слідова картина» викрадення природного газу шляхом маніпуляцій із лічильником

Юлія Шопіна
Характеристика кримінальної відповідальності медичного або фармацевтичного працівника

Андрій Шульга
Встановлення заборони злочинних посягань на земельні ресурси України

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Юлія Циганюк
Теоретико-правовий аналіз окремих інститутів англо-американської системи кримінального процесу

КРИМIНАЛIСТИКА

Михайло Балан
Взаємодія слідчого та інших суб’єктів кримінального провадження при розслідуванні порушень державного кордону України

Марія Ковальська
Тактика допиту потерпілого під час розслідування бандитизму

Єлизавета Коць
Спосіб вчинення як обставина, що підлягає доказуванню під час досудового розслідування створення не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань

Владислав Негребецький
Роль психології підозрюваного під час слідчого експерименту

Олександр Таркан
Ситуаційний підхід у методиці розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції

СУДОУСТРIЙ

Олена Алексєєва
Представництво прав та інтересів органів державної влади та органів місцевого самоврядування у судових органах в умовах адвокатської монополії

Богдан Деревянко
Щодо формування та діяльності спеціалізованого інвестиційного суду України

ПРОКУРАТУРА

Володимир Клочков
Взаємодія генеральної прокуратури із засобами масової інформації

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Оксана Волощук, Максим Гетманцев
Дотримання принципу конфіденційності при розгляді інвестиційних спорів в міжнародному арбітражі

Олександр Чумак
Імідж України як один із чинників впливу на міжнародно-правові відносини

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Тетяна Матієнко
Гендерні особливості професійного розвитку особистості

Олеся Ремізова
Сутність та способи інтерпретації права

РЕЦЕНЗIЇ

Петро Макушев
Рецензія на монографію Шарої Анни Анатоліївни «Теорія принципів адміністративно-процедурного права»