Підприємництво, господарство і право №2 2019

Підприємництво, господарство і право №2 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Інна Бойків
Особливості визначення судом виду провадження для розгляду справ про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу

Наталія Василина, Тетяна Нікітіна
Суб’єктний склад учасників судового процесу про відшкодування шкоди, завданої медичним працівником

Ірина Волкова
Юридичні факти-стани у динаміці цивільних процесуальних правовідносин

Максим Гетманцев
Електронні докази в цивільному процесі: практика застосування новел законодавства

Валентина Жорнокуй
Розумність та добросовісність: світова практика застосування щодо відповідальності членів органів акціонерного товариства за його борги

Ірина Лукасевич-Крутник
Одностороння відмова від договору перевезення як наслідок порушення договірних умов

Тетяна Масло
Пропорційність обмежень права бути вислуханим під час здійснення спрощених процедур у цивільному судочинстві

Олена Негода
Набуття та захист майнових корпоративних прав малолітніх і неповнолітніх осіб

Анастасія Рябчинська
Концепції «бенефіціарної власності» в англо-американському праві та «економічної власності» в цивільному праві країн континентальної системи права

Галина Супрун
Щодо проблеми визначення поняття прав та обов’язків медіаторів і їхніх об’єднань

Ірина Сядриста
Відповідальність акціонерів у рамках корпоративних відносин

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Микола Сарнавський
Ухвала як об’єкт апеляційного оскарження в господарському судочинстві

Богдан Фасій, Дмитро Московчук
Аналіз сучасних змін законодавства про акціонерні товариства в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО

Валентина Литвиненко
Бездомність як підстава для надання соціальних послуг

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Сергій Орєхов
Адаптація права України до права ЄС у сфері охорони довкілля в рамках Угоди про асоціацію

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Костянтин Бугайчук
Планування у процесі публічного адміністрування в органах Національної поліції

Марина Джафарова
Сучасний погляд на предмет адміністративного процесуального права України

Іван Доронін
Контрольні повноваження Президента України у сфері національної безпеки: проблеми і перспективи

Сергій Ковальчук
Зарубіжній досвід адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності

Інна Кубарєва, Лілія Пилюга
Аналіз інформаційно-правового забезпечення фармацевтичної діяльності в Україні

Інна Міщук, Іванна Віннічук
Сучасний стан обов’язкового медичного страхування в Україні та шляхи його розвитку

Євген Скрипа
Щодо проблеми визначення поняття «дорожній рух»

Володимир Столбовий
Нормативно-правове забезпечення службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Аліна Терешко
Суб’єкти публічної адміністрації у сфері побутових послуг

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Сергій Влад, Олена Хрущ
Неконституційність Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Вікторія Головань
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод

Вікторія Гришко, Світлана Лівчук
Історичні передумови формування гендерної нерівності у суспільстві

Валерій Довбиш
Податкова соціальна пільга як чинник становлення соціальної держави та засіб імплементації acquis communautaire в законодавство України

Олена Чернеженко
Органи місцевого самоврядування в Литовській Республіці

Христина Юркевич
Порівняльно-правовий метод у конституційно-правових дослідженнях

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Василь Жмудінський
Відновлення діяльності банку, визнаного неплатоспроможним: окремі проблемні питання

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Котерлін
Невладні суб’єкти господарювання як розпорядники інформації

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Світлана Булавіна
Взаємини влади та громадських інституцій національних меншин у міжвоєнний період на Волині ХХ ст.: правовий аналіз

Людмила Міхневич
Торгове право в неуніверситетських навчальних закладах на українських теренах (ХІХ – початок ХХ ст.)

Лілія Рябовол
Передумови й чинники становлення вітчизняної загальнотеоретичної юриспруденції

Тетяна Симоненко
Поняття й ознаки права дитини на захист від усіх форм насильства в Україні: теоретико-правовий аналіз

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Андрій Гель
Вітчизняна модель організації пенітенціарної охорони здоров’я в державній кримінально-виконавчій службі України: сучасний стан та перспективи

Максим Гребенюк
Деякі питання організаційно-правового забезпечення кібербезпеки: огляд кращих практик зарубіжного досвіду

Ігор Метельський
Окремі аспекти юридичного змісту посягання, передбаченого статтею 347 КК України

Олександр Павлюк
Пізнавальна діяльність слідчого на початковому етапі розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном

Тімеа Сегеді
Прояви «необхідної співучасті»: порівняльна характеристика за кримінальним правом Німеччини та України

КРИМIНОЛОГIЯ

Наталія Болібрух
Загальносоціальні засади реалізації кримінологічної моделі студента закладу вищої освіти у напрямі запобігання корисливо-насильницьким злочинам проти власності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ігор Зіньковський
Повноваження слідчого щодо повернення тимчасово вилученого майна

Сергій Кудінов
Шляхи удосконалення правового регулювання забезпечення Службою безпеки України антитерористичної безпеки

Вероніка Починок
Судова практика застосування тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя

КРИМIНАЛIСТИКА

Дмитро Васін
Допит потерпілого під час розслідування втягнення неповнолітніх у заняття проституцією

Крістіна Кравченко
Тактика проведення обшуків під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації

ПРОКУРАТУРА

Володимир Клочков
Проблеми законодавчого забезпечення діяльності системи прокуратури та досудового слідства

РЕЦЕНЗIЇ

Євген Письменський
Нове актуальне дослідження кримінально-правових проблем звільнення від покарання та його відбування (рецензія на монографію О.П. Гороха «Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування»)