Підприємництво, господарство і право №3 2019

Підприємництво, господарство і право №3 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Василина
Врегулювання спору за участю нотаріуса

Максим Гетманцев
Запровадження засобів електронної комунікації в цивільному судочинстві

Олена Демченко
Виконавчий напис нотаріуса як позасудова форма захисту цивільних прав та законних інтересів

Ольга Земскова
Цивільно-правова відповідальність за договором перевезення небезпечних вантажів

Роман Кашперський
Докази в справах окремого провадження

Ірина Лукасевич-Крутник
Умови виконання договірних зобов’язань із надання транспортних послуг

Вікторія Маковецька
Гарантії здійснення права дитини на належне батьківське виховання

Наталія Навальнєва
Санкція як правовий засіб у механізмі правового регулювання цивільних відносин

Тетяна Олдак
Міжнародний досвід законодавчого регламентування розгляду справ за груповими позовами

Юлія Павлюченко, Олена Антонюк
Умови договорів щодо проведення клінічних випробувань

Людмила Панова
Банківський рахунок як ключова ознака банківських операцій

Владислав Сазонов
Засновницький договір у створенні господарського товариства

Олександр Снідевич
Авансовий внесок стягувача у механізмі фінансування виконавчого провадження

Марина Хоменко, Наталя Коробцова
Основні гарантії і механізми захисту прав споживачів під час придбання продукції через мережу Інтернет

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євген Гнедик
Засоби регулюючого впливу держави у сфері медичного туризму

Антоніна Згама
Про доступність правосуддя в контексті обмежень права на касаційне оскарження у господарському судочинстві

Тетяна Кравченко
Поняття «ділова репутація суб’єктів господарювання»: визначення та правова природа

Сніжанна Савка
Контроль за концентраціями як напрям гармонізації конкурентного законодавства України з правом ЄС

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ірина Вєтухова, Владислава Капліна
Контроль особистої кореспонденції працівника роботодавцем: виробнича необхідність чи порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Любов Менів
Випробування під час прийняття на роботу: перспективи розвитку

Олена Назимко
Система міжнародних трудових норм і їх класифікація

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Оверковська
Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Олеся Мельник, Наталія Обіюх
Правові аспекти регулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами на муніципальному рівні в Україні та ЄС в умовах децентралізації

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олег Білоус
Поняття об’єкта тлумачення як елемента правозастосовної діяльності

Костянтин Бугайчук
Процес публічного адміністрування в органах Національної поліції України

Марина Джафарова
Загальна характеристика заходів процесуального примусу, які застосовуються в адміністративному судочинстві

Максим Калатур
Сутність і напрями вдосконалення адміністративно-правового статусу слідчих органів в Україні

Марина Легенька
Суб’єкти адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства та їх повноваження

Сергій Москаленко, Лілія Єрмоленко-Князева
Проблеми провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації

Ольга Разумова
Поняття митної безпеки в контексті забезпечення національної безпеки України

Тетяна Рекуненко
Доказування в процесі розгляду справ про адміністративне правопорушення

Євген Скрипа
Забезпечення безпеки дорожнього руху як складова частина забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

Оксана Стрельченко
Доктринальна характеристика адміністративної відповідальності за порушення норм (правил) у сфері обігу лікарських засобів

Олена Сукманова
Особливості видів адміністративних процедур щодо охорони права власності в Україні

Аліна Терешко
Форми та методи управлінської діяльності у сфері побутових послуг

Анна Титко
Міжнародно-правовий аспект декларування активів та приватних інтересів

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Вікторія Головань
Світовий досвід діяльності інституту омбудсмана

Євген Григоренко, Андрій Журавель
Правові засади організації та функціонування органів дипломатичної служби у сфері забезпечення національної безпеки сучасної держави

Анатолій Олійник
Методологія дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Наталія Джурук
Порівняльна характеристика системи фінансового права ФРН і України

Сергій Федоров
Державний фінансовий контроль і криптовалютні операції: поза межами права

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Наталія Бондар
Юридична (правнича) освіта у період визвольних змагань (1917–1921 рр.): історико-правове дослідження

Олена Єфремова
Концептуальні засади пробаційної діяльності в деяких європейських країнах

Олександр Платоненко
Правові заборони та обмеження, їх зв’язок із поняттями «дерогація», «аброгація», «нуліфікація»

Вікторія Романюк
Сутність та правова природа заходів адміністративної відповідальності

В’ячеслав Шевченко
Становлення інституту державної мови в Україні

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Станіслав Базір
Проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування одержання неправомірної вигоди суддями

Андрій Боровик
Діяльність адвокатури України із запобігання злочинам у контексті змісту міжнародно-правових актів

Андрій Вознюк
Час вчинення злочину: актуальні проблеми кримінально-правового розуміння

Ленура Головійчук
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

Олександра Грищенко
Фікція в законодавчій конструкції звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки

Іван Колб
Про деякі історично значущі змістовні елементи формування правових засад застосування до засуджених заходів угамування

Семен Резніченко, Ганна Резніченко
Проблеми лікування засуджених жінок від алкоголізму та наркоманії

Анастасія Хильченко
Формалізація призначення покарання в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн

Сніжана Шевченко
Принцип пропорційності у системі принципів кримінального права: стан дослідження проблеми

КРИМIНОЛОГIЯ

Максим Гребенюк, Андрій Черняк
Проблеми протидії організованій злочинності у сфері цифрової економіки

Дмитро Дорохін
Особливості загальносоціальних заходів запобігання релігійному екстремізму

Андрій Коваленко
Критерії ефективності кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Володимир Севрук
Стан наукової розробленості проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі

Олександр Скарбарчук
Майновий стан юридичної особи як елемент доказування у вирішенні питання про розстрочення штрафу в порядку ч. 3 ст. 96-7 Кримінального кодексу України

КРИМIНАЛIСТИКА

Василь Корольов
Застосування профайлінгу на державному кордоні України

Юрій Ліпін
Криміналістична характеристика предмета заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у сфері енергетики

Віктор Сезонов
Загальна характеристика методів комплексного експертно-криміналістичного дослідження транспортних засобів

АДВОКАТУРА

Любов Малярчук
Сплата щорічних внесків на фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування як професійний обов’язок адвоката: реалії та перспективи

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Константин Искров
Судебная практика Международного трибунала по морскому праву в спорах между государствами согласно конвенции ООН по морскому праву 1982 года