Підприємництво, господарство і право №3 2021

Підприємництво, господарство і право №3 2021

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Кирило Анісімов
Браузер-обгортковий ліцензійній договір: сутність та зміст

Олександра Кармаза
Використання видів (форм) штучного інтелекту в нотаріальному процесі України: проблеми та шляхи вирішення

Богдан Карнаух
Деліктна відповідальність органів публічної влади за Цивільним кодексом України

Єлизавета Кібець
Поняття товару, що містить дизайнерське рішення, у системі транскордонної охорони інтелектуальних прав

Оксана Кіріяк
Співвідношення понять «термін» і «момент у часі» за цивільним законодавством України

Сергій Короєд
Відступлення права власника на витребування нерухомого майна із чужого незаконного володіння (цесія віндикаційної вимоги)

Ганна Крушельницька
Цивільно-правові аспекти донації ембріонів людини in vitro

Наталія Процьків, Володимир Никифорак
Використання принципу contra proferentem у правозастосовній практиці

Ілона Самойлова
Спадковий договір: правова природа за законодавством України та країн Європи

Альона Силкіна
Способи захисту телеформату у праві інтелектуальної власності

Олександр Соболєв
Право на батьківство та материнство: виклики часу

Володимир Шемонаєв
Морський протест під час оформлення загальної аварії як спосіб забезпечення доказів для підтвердження юридичних фактів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Борщевська
Судовий імунітет держави в розгляді приватноправових спорів за участю іноземних осіб

Оксана Вінник, Ольга Шаповалова, Тетяна Попович
Юридична наука, юридична освіта й цифровізація: окремі аспекти взаємодії

Тетяна Капцова
Прогалина в праві як передумова застосування юридичної аналогії

Веста Малолітнева
«Зелені» й соціально відповідальні закупівлі держави: посилення публічних начал у правовому регулюванні та нові умови міжнародної конкуренції

Віталій Олефір
Основні механізми та засоби державного регулювання зовнішньоекономічних відносин

Галина П’ятницька, Наталія Федорченко, Ніла П’ятницька, Олег Григоренко
Державне регулювання організації харчування в закладах загальної середньої освіти

Тетяна Швидка
Проблеми забезпечення добросовісної конкуренції та впровадження правил ринкової економіки

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ніна Гетьманцева, Ганна Митрицька
Правові засоби в механізмі правового регулювання суспільних відносин у сфері найманої праці

Олександра Погорєлова
Щодо пріоритетного напряму розвитку доктрини трудового права в умовах світової інтеграції у правовій сфері та дефіциту гідної праці в глобальній економіці

Михайло Пожидаєв
Правове регулювання права на працю інтернованих осіб

Ольга Храбатин
Ефективність колективного договору як показник реалізації колективно-договірного регулювання

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Людмила Асанова
Місце електронного документообігу в загальній системі діловодства

Яна Бенедик, Василь Бенедик
Зарубіжний досвід формування систем декларування статків суддями

Григорій Грянка
Земельні відносини як об’єкт охорони нормами адміністративно-деліктного права

Олексій Дніпров
Адміністративно-правові відносини в умовах трансформації предмета адміністративного права

Юрій Лавренюк
Систематизація регулятивних адміністративно-правових гарантій законності діяльності із забезпечення економічних інтересів України

Ярослава Лакійчук
Історико-правові засади розвитку адміністративно-правового статусу учасників дорожнього руху в Україні

Владислав Пінчук
Поняття, ознаки та основні форми адміністративно-юрисдикційної діяльності

Владислав Сулацький
Поняття та структура адміністративно-правового механізму превентивної діяльності Національної поліції України

Ольга Царенко, Роман Стецун
Публічне адміністрування морського простору

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Карім Ємельяненко
Утворення старостинських округів в об’єднаних територіальних громадах

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Павло Пилипишин
Індивідуалістична концепція у філософії права Френсіса Бекона

Дмитро Стрілко
Правовий нігілізм та шляхи його подолання в сучасних умовах

Юлія Тріпак, Тетяна Міхайліна
Реалізація права на посмертну та постмортальну репродукцію: порівняльно-правовий аспект

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олена Олійник
Зумовленість виникнення, існування та припинення кримінально-правових відносин принципами кримінального права

Тімеа Прокопчук
Міжнародні стандарти кримінально-правової охорони інформації з обмеженим доступом

Олександра Смушак, Богдан Дердюк
До питання про зміст поняття «причетність до кримінального правопорушення»

КРИМIНОЛОГIЯ

Марина Хоменко, Михайло Романов
Європейський суд з прав людини у механізмі захисту прав засуджених

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олена Гарасимів, Олександра Захарова, Олена Ряшко
Угода про визнання винуватості у кримінальному провадженні

Андрій Жук
Роль прокурора в механізмі охорони прав, свобод та законних інтересів підозрюваного в разі застосування запобіжного заходу «тримання під вартою»

Володимир Клочков
Організація і процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням

Віктор Халявка, Олександр Юрчик
Причинний зв’язок між діями учасників дорожнього руху та виникненням дорожньо-транспортної пригоди

Олександр Цивінський, Оксана Дуфенюк
Оптимізація проведення позапланових ревізій, перевірок та призначення економічних експертиз у кримінальному провадженні

Валерія Чернецька
Види судових допитів у кримінальному процесі України

Олег Щиголь
Забезпечення прав потерпілого на збирання та подання доказів під час досудового розслідування

КРИМIНАЛIСТИКА

Владислав Негребецький
Біометричні технології в криміналістиці: функції та можливості використання

Микола Павлик
Комплекси тактичних операцій у розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері надання послуг із працевлаштування за кордоном

СУДОУСТРIЙ

Ольга Демидюк
Теоретичні засади формування Вищої ради правосуддя

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Мальвіна Грушко, Катерина Мануїлова
Концепція перехідного правосуддя в умовах збройного конфлікту в Україні

Володимир Пилипенко
Застосування норм міжнародного гуманітарного права до збройних конфліктів міжнародного й неміжнародного характеру в контексті воєнних злочинів

РЕЦЕНЗIЇ

Тетяна Коваленко
Рецензія на монографію Н. О. Багай «Теоретичні проблеми розвитку аграрного законодавства України»