Підприємництво, господарство і право №6 2021

Підприємництво, господарство і право №6 2021

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Вавженчук
До питання класифікації договорів на односторонні та взаємні, відплатні й безвідплатні

Лідія Герасимчук
Застосування позовної давності до сімейних правовідносин

Наталія Давидова
Цивільно-правове регулювання інформаційних відносин SaaS (Software as a Service)

Юрій Заіка
Механізм регулювання майнових правовідносин, що виникають після відкриття спадщини

Руслан Колосов
Наукові узагальнення щодо класифікації корпоративних прав

Світлана Лепех
Сторони споживчого договору фінансового лізингу

Роман Майданик, Наталія Майданик, Наталія Попова
Переосмислення загальної частини речового права в умовах європеїзації та кодифікації

Дмитро Московчук, Анна Кіліміченко
Особливості процедури врегулювання спору за участю судді

Ольга Павлюк
Критерії охороноздатності об’єктів авторського права, створених із використанням технологій штучного інтелекту: міжнародно-правовий досвід

Володимир Примак
Відшкодування шкоди, завданої у зв’язку з вакцинацією від COVID-19

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Гончаренко, Олена Черненко, Олександр Ковалишин
Правова природа трирічного строку, передбаченого статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства

Тетяна Швидка, Антон Ушаков
Рамкова угода як крок до централізованих публічних закупівель

Сергій Шкляр
Особливості форм і методів діяльності недержавних суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

ТРУДОВЕ ПРАВО

Андрій Бейкун, Алла Клачко
Соціальний захист військовослужбовців: нормативно-правове забезпечення та сутність

Людмила Вакарюк
Роль заохочень та пільг у правовому стимулюванні працівників

Роман Шабанов
Проблемні питання проведення гендерно-правової експертизи трудового законодавства

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Ірина Рубцова
Поняття й особливості детермінанти «охорона атмосферного повітря»

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Борисочева
Теоретичні підходи до розуміння системи органів виконавчої влади

Ярослава Лакійчук
Адміністративно-правове регулювання превентивної діяльності поліції

Ольга Перунова
Аналіз проявів гендерно зумовленого насильства в Національній поліції України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Павло Коломійцев
Конституційний зміст норми закону під час розгляду конституційних скарг Конституційним Судом України

Андрій Танько
Морально-правова готовність працівників органів Національної поліції України до вирішення проблем громадян у сфері забезпечення прав і свобод людини

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Марія Бліхар, Катерина Гей
Правові засади складання та розгляду бюджетної декларації

Світлана Семіног
Європеїзація понятійно-термінологічного апарату законодавства у сфері фінансових послуг

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Оксана Вінник
Право цифрової економіки

IСТОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олександра Северінова
Організаційно-структурна побудова Збройних сил у першій половині ХХ сторіччя

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Альона Агеєнко
Про обґрунтованість криміналізації декларування недостовірної інформації

Михайло Гладковський
Соціальна зумовленість чергових змін до статті 209 Кримінального кодексу України

Едуард Расюк, Станіслав Мозоль
Просторовий аналіз злочинності як основа ефективного запобігання злочинності в Україні

Олена Тавлуй
Розголошення таємниці усиновлення: окремі аспекти відмежування від інших правопорушень

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ян Стрелюк
Правовий статус прокурора в запобіганні кримінальним правопорушенням у кримінально-виконавчих установах закритого типу

КРИМIНАЛIСТИКА

Олександр Боднарук, Леся Гусар
Поняття та специфіка криміналістичної характеристики серійних убивств

Сергій Свириденко, Вадим Пясковський
Щодо питання залучення до участі в слідчих (розшукових) діях працівників МВС України як спеціалістів

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Наталія Клєцова, Наталія Волченко, Анастасія Казбан
Наукове дослідження права на працю: порівняння міжнародного досвіду та актуальна практика ЄСПЛ

Ірина Леган, Вікторія Тичина
Міжнародні правоохоронні організації: правовий статус та особливості їх функціонування щодо запобігання транснаціональній злочинності і протидії їй

Любов Логуш
Міжнародна практика застосування медіації в діяльності юридичних клінік в Україні