Підприємництво, господарство і право №5 2021

Підприємництво, господарство і право №5 2021

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Баб’юк, Олена Руденко
Правила інстанційної юрисдикції та наслідки їх порушення в цивільному судочинстві

Анастасія Задорожна
Спори про підсудність між судами

Сергій Лахтадир
Правові гарантії захисту прав і свобод військовослужбовців

Володимир Шемонаєв
Національні та міжнародні стандарти надзвичайних дій у разі захисту морського середовища як складова частина стандартів безпеки мореплавства

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Дмитро Макіян
Запровадження солідарної відповідальності в конкурентному праві України як шлях до підвищення ефективного правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції

Валерій Полюхович
Нові законодавчі ініціативи з удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції

Ігор Товкун, Дмитро Зал
Укладення договору поставки у спрощеній формі: на матеріалах судової практики

Сергій Шкляр
Міжнародно-правове регулювання контролю над дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ніна Гетьманцева, Ганна Митрицька
Забезпечення рівності прав та можливостей у разі реалізації людиною своєї здатності до праці

Микола Клемпарський, Олена Назимко
Способи застосування міжнародних трудових стандартів і національного трудового законодавства

Ірина Козуб, Ксенія Малофій
Трудовий договір про надомну роботу

Галія Чанишева
Колективні трудові права за Європейською соціальною хартією (переглянутою) і законодавство України

АГРАРНЕ ПРАВО

Ірина Лучко
Поняття державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Юрій Корнєєв, Володимир Мельник
Фундаментальні засади функціонування екологічного права в контексті наукових досліджень вітчизняних учених

Вікторія Латишева, Олександр Плескун, Ірина Таран
Характеристика еколого-правових засобів подолання наслідків зміни клімату

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Лідія Вдовічена, Оксана Меленко
Правова природа нотаріальної юрисдикції

Ярослав Кушнір
Правоохоронна функція Держприкордонслужби України під час протидії порушенню порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Кристина Селіванова
Типові помилки державних реєстраторів під час державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Андрій Танько
Форми та методи підготовки працівників Національної поліції України до реалізації державної правоохоронної політики

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Юліанна Вітик
Дотримання прав і свобод людини: принцип діяльності Національної поліції України

Катерина Закоморна, Дар’я Юхименко
Досвід функціонування інституту глави держави в системі стримувань та противаг у пострадянських країнах: перспективи для України

Віталій Ковтун, Юлія Зезуль
Адміністративно-територіальний устрій як елемент конституційного дизайну

Андрій Правдюк
Теоретичні аспекти реалізації конституційного права власності на землю на сучасному етапі земельної реформи

Андрій Рибачук
Застосування норм Конституції України як норм прямої дії у процесуальній процедурі розгляду судової справи

Тетяна Швидка, Артем Ніколенко
Законодавче закріплення права на доступ до Інтернету

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ігор Бабін, Віталій Вдовічен
Правова природа податкових повноважень органів місцевого самоврядування

Надія Пришва
Дискусійні питання щодо правового регулювання неподаткових обов’язкових платежів до позабюджетних фондів коштів

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Роман Шелудяков, Наталія Шелудякова
Матеріали американських газет як об’єкт захисту прав інтелектуальної власності США в першій половині ХІХ століття

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Марина Булкат, Володимир Петренко
Загальні засади нормативного регулювання у сфері медичної деонтології

Оксана Вінник
Загрози суспільному благополуччю: завдання права

Віталій Середюк
Реалізація «українського питання» у правовій доктрині Австро-Угорщини напередодні Першої світової війни

Тетяна Фулей
Legitimate expectations: труднощі перекладу

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Руслан Басенко, Геннадій Аванесян, Володимир Коваленко
Інституціювання пробації в контексті гуманістичного та євроінтеграційного потенціалу правової системи України

Олександр Юріков
Особливості кваліфікації умисного пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі

КРИМIНОЛОГIЯ

Ольга Перунова
Основні принципи загальнопрофілактичних заходів у сфері гендерно зумовленого насильства

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олександра Бабаєва, Олександра Іорданова, Кристина Лагутіна
Право на невтручання у приватне та сімейне життя: практика Європейського суду з прав людини

Інга Мерімеріна
Реалізація повноважень прокурора під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх осіб

Станіслав Мозоль, Геннадій Поліщук, Анастасія Тернавська
Організаційно-правові заходи запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях України

Світлана Патюк, Ірина Щербак
Проблемні питання початку досудового розслідування в Україні

Владислав Таран, Сергій Сьобко
Судова будівельно-технічна експертиза: процесуальні аспекти призначення та проведення

КРИМIНАЛIСТИКА

Василь Аксьонов, Валерій Кожевніков
Електронне навчання в криміналістиці: суть, підходи та модель реалізації

Леонід Курята, Анна Мировська
Обстановка шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень і виконання релігійних обрядів, та її значення для розслідування

Владислав Негребецький
Слідчий експеримент із метою перевірки показань підозрюваного як особливий спосіб отримання доказів

Артем Плосконос, Андрій Саковський
Використання спеціальних знань під час допиту учасників організованих злочинних груп та злочинних організацій