Підприємництво, господарство і право №7 2019

Підприємництво, господарство і право №7 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Віталій Кулаков
Окремі питання проведення реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю

Тетяна Масло
Методологічне значення конкуруючих інтересів у цивільному судочинстві

Людмила Сапейко
Напрями розвитку інституту спрощеного позовного провадження

Георгій Смірнов
Особливості переведення прав та обов’язків покупця як спосіб захисту порушеного переважного права в корпоративних відносинах

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Безух
Приватне право і приватні відносини в умовах ринкової економіки

Олена Гончаренко
Корпоративний акт як засіб саморегулювання господарської діяльності

Марина Кузьміна
Правове регулювання створення та функціонування енергетичних кооперативів в Україні

Аліна Подоляк
Захист прав на чуже майно у сфері господарювання

Тетяна Швидка
Деолігархізація національної економіки як необхідний напрям конкурентної політики держави

Тетяна Шемета
Про частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю в разі виходу або виключення учасника

АГРАРНЕ ПРАВО

Христина Григор’єва
Співвідношення правових категорій державної підтримки сільського господарства та державної аграрної політики

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Олена Заєць
Земельні права як об’єкт захисту

Людмила Кізюн
Особливості суб’єктного складу відносин комунальної власності на землю

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Артур Замрига
Система принципів адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні

Ернест Казміришин
Адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України

Валерій Князьков
Деякі теоретичні аспекти забезпечення якості правосуддя в Україні

Наталія Кондрашова
Правове регулювання виявлення Службою безпеки України загроз економічній безпеці держави

Сергій Мельник
Принципи військового управління: адміністративно-правовий аспект

Руслан Тополя
Спірні питання щодо адміністративного регулювання у сфері експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів

Вадим Уложенко
Правові засади реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти в Україні

Геннадій Шевчук
Принципи та завдання діяльності Національної поліції України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Артур Гільбурт
Конституційно-правовий статус громадян та їхніх спільнот у політичній системі України

Андрій Деркач
Нормативні механізми захисту прав і свобод людини в європейських країнах та конституційна юстиція

ІНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Олександр Верголяс
Перспективи вдосконалення правового забезпечення спеціальних інформаційних операцій

Євгенія Калішенко
Правове забезпечення розвитку електронного урядування в Україні

Ірина Кушнір
Інформаційні загрози в діяльності Державної прикордонної служби України

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Юрій Олійник
Структура та керівництво Львівського апеляційного суду (1919–1939 рр.)

Михайло Пиртко
Реформа державного управління в Австрійській імперії за правління Марії Терезії

Михайло Соф’їн
До проблеми визначення поняття фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції

Віктор Чернілевський
Окремі питання вдосконалення правової системи України

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Аніщук
Вплив віку субʼєкта злочину на кримінальну відповідальність

Інна Берднік
Заходи, які застосовуються поза межами кримінальної відповідальності особи, за злочини, що посягають на водні ресурси

Ірина Гриненко
Ознаки суб’єкта злочину як критерії класифікацій злочинів

КРИМIНОЛОГIЯ

Єгор Назимко, Юрій Пайда, Марина Андріяшевська
Становлення ювенальної віктимології як окремого  кримінологічного вчення

Надія Носевич
Кримінологічне розуміння Державного бюро розслідувань як суб’єкта протидії злочинності в Україні

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олександр Маленко
Відмежування заочної кримінальної процесуальної форми від суміжних категорій

Сергій Шульгін
Поняття процесуального рішення слідчого, прокурора на стадії досудового розслідування

КРИМIНАЛIСТИКА

Людмила Літвін, Геннадій Мельник
Особливості криміналістичної характеристики порушень  державного кордону

Владислав Негребецький
Особливості фіксації результатів криміналістичної реконструкції під час слідчого експерименту

Артур Черенков
Криміналістична характеристика суб’єкта декларування недостовірної інформації

СУДОУСТРIЙ

Сергій Циганок
Принцип незалежності суддів і прокурорів у країнах Європейського Союзу

АДВОКАТУРА

Святослав Антонюк,
Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України з нормами і стандартами Європейського Союзу

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Вадим Попко
Кримінально-правова юрисдикція та її принципи у транснаціональному кримінальному праві

 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Анастасія Сапарова
Правові запозичення як дискурс інтегративного праворозуміння