Підприємництво, господарство і право №6 2019

Підприємництво, господарство і право №6 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Вавженчук
Укладення договору про публічні закупівлі: динаміка законодавства та проблеми правозастосування

Карина Кацюба, Марія Конюхова
Виконання юридичного обов’язку батьків піклуватися про своїх повнолітніх дітей

Оксана Козак
Нормативно-правове регулювання відносин, що виникають у разі влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю

Віталій Кулаков
Товариство з обмеженою відповідальністю як підприємницьке товариство

Вікторія Кучерявенко
Юридичний зміст категорії «недостовірна інформація»

Ірина Маліновська
Зміст прав інтелектуальної власності у сфері відносин щодо баз даних соціальних мереж

Вікторія Породько
Підстави виселення зі службового житла в контексті висновків Великої палати Верховного Суду

Георгій Смірнов
Похідний позов: особливості та проблеми правового регулювання в Україні

Олександр Снідевич
Процесуальна форма виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника

Георгій Харченко
Основи речового права в Цивільному кодексі України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Бєлікова, Євдокія Бєлікова
Спрощене провадження в господарському процесі та перспективи прискорення захисту прав

Анна Бучинська
Штрафні санкції у сфері господарювання за законодавством України та Польщі

Оксана Вінник
Особливості врегулювання конфліктів/спорів у сфері цифрової економіки та електронного бізнесу

Діна Зятіна
Докази і доказування в господарському процесі: новітня практика Касаційного господарського суду

Людмила Микитенко
Вендинг: питання теорії та практики

Ярослав Петруненко
Особливості контрактації сільськогосподарської продукції та її роль і значення в забезпеченні ефективного використання державних коштів

Наталія Поліщук
Господарсько-правовий режим криптовалют

ТРУДОВЕ ПРАВО

Іванна Волошин
Реалізація малозабезпеченими права на соціальне обслуговування

Марія Світенок
Посадова інструкція: поняття та правова природа

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Алла Барабаш, Владислав Пророченко
Добросусідство як правовий інститут

Ольга Яворська
Договір як підстава виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільгосп потреб

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Андрій Андреєв
Механізм правового регулювання суспільних відносин: окремі аспекти щодо визначення поняття та особливостей

Марина Бояринцева
Поняття та види судових рішень адміністративних судів

Костянтин Бугайчук
Інформаційне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції

Тетяна Голоядова
Розвиток адміністративного судочинства в національному механізмі захисту прав особи на доступ до публічної інформації

Ілона Денисюк
Поняття екологічних адміністративних правопорушень, що розглядаються судами

Ірина Дишлева
Права та обов’язки державних службовців

Антоніна Діміч
Суб’єкти логістичного забезпечення державної безпеки України

Інна Ковальчук
Порівняльно-правова характеристика національних та зарубіжних антикорупційних органів

Ірина Комарницька
Адміністративний процес захисту прав інтелектуальної власності в Україні

Андрій Мілевський
Характеристика принципів адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України

Микола Пахнін
Правові форми взаємодії між органами публічного управління та засобами масової комунікації

Руслан Тополя
Зaрубіжний дoсвід aдміністрaтивнo-прaвoвoгo регулювaння експертнo-кримінaлістичниx дoсліджень трaнспoртниx зaсoбів

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Катерина Головко
Систематизація муніципального законодавства України: проблеми та перспективи

Катерина Сьох
Механізми вирішення виборчих спорів в Україні

Вікторія Ткаченко
Становлення й розвиток конституційного та законодавчого забезпечення шлюбно-сімейних відносин в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ігор Олендер
Проблема визначення резидентства під час регулювання подвійного оподаткування

Вікторія Рарицька
Ключові податково-правові цінності фіскальної держави

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Марина Басілашвілі
Порiвняльно-правовий аналiз реєстрацiї актiв цивiльного стану в Україні та Грузії

Тамара Губанова
Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки в Україні: нормативно-правова характеристика

Євгенія Логвиненко
Смертна кара у Стародавньому Єгипті

Олена Нестеренко
Підвищення рівня правової та етичної культури державних управлінців як один із пріоритетів правового виховання в умовах соціальної мобільності

Юлія Размєтаєва
Теоретичні аспекти зобов’язань бізнесу у сфері приватності: виклики цифрової епохи

Михайло Соф’їн
До питання принципів фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Юстина Бурачинська
Кримінальна відповідальність за створення небезпеки: стан дослідження проблеми у доктрині кримінального права

Лілія Лісниченко
Кримінально-правова характеристика грабежів і розбійних нападів

Олена Слотило
Відмежування понять «грінмейл» та «рейдерство», їх кримінально-правове значення

КРИМIНОЛОГIЯ

Сергій Бичін
Короткий огляд історії нормативно-правового забезпечення запобіжної детективної діяльності

Ірина Медведєва
Кримінальна відповідальність за ухилення від військової служби

Ярослав Шовкеник
Загальносоціальне запобігання податковій злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Дарія Лазарева
Проблемні питання досудового розслідування злочинів у сфері публічних закупівель, що виникли внаслідок недосконалого законодавчого регулювання

Артем Михайлюк
Організаційно-правові засади процесуального нагляду за дотриманням законності на стадії досудового розслідування

Богдан Шабаровський
Перевірка показань свідка під час допиту у кримінальному процесі України

Сергій Шульгін
Винесення слідчим, прокурором постанови, не передбаченої КПК України

Вікторія Яворська
Причини внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України

КРИМIНАЛIСТИКА

Владислава Демідова
Типові слідчі ситуації в методиці розслідування жорстокого поводження з тваринами

Роман Мудрецький
Криміналістична класифікація способів протидії судовому розгляду кримінальних проваджень

Яна Найдьон
Пошук та вилучення віртуальних слідів створення та поширення інформації порнографічного змісту

Владислав Негребецький
Криміналістична реконструкція як тактичний прийом слідчого експерименту

Анна Нечваль
Етапи проведення обшуку: теорія та практика

СУДОУСТРIЙ

Олександр Берназюк
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система: поняття та структура

Ганна Вітюк
Етичні основи суддівської діяльності та особливості їх міжнародно-правової регламентації

ПРОКУРАТУРА

Віктор Фещук, Володимир Петрина
Участь прокурора в господарському процесі

Сергій Циганок
Незалежність прокуратури: досвід Польщі

АДВОКАТУРА

Святослав Антонюк
Міжнародно-правові стандарти професійної діяльності адвоката у цивільному судочинстві України

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ярослав Костюченко
Угода про асоціацію з ЄС у національному правопорядку України

РЕЦЕНЗIЇ

Олександр Миколенко
Рецензія на монографію Стрельченко Оксани Григорівни «Регулювання сферою обігу лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове дослідження»