Підприємництво, господарство і право №11 2016

Підприємництво, господарство і право №11 2016

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Максим Гетманцев
Завдання цивільного судочинства за ЦПК України та ЦПК Республіки Молдова: порівняльно-правовий аналіз

Євгенія Клюєва, Валерія Бойко
Актуальні проблеми регулювання діяльності внутрішнього водного транспорту

Олексій Кот
Способи захисту договірних прав

Марта Кравчик
Реалізація права споживачів на захист через призму категорії судового збору

Катерина Куцик
Класифікація заходів процесуального примусу у цивільному судочинстві

Микола Оприско
Проблеми теорії та практики визнання недійсними договорів щодо розпорядження спільним майном, укладених без згоди другого з подружжя

Юлія Пилипко
Порядок повідомлення учасників товариства про проведення загальних зборів

Марія Плотнікова
Деякі питання розширення дії самоорганізаційних засад колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами

Тетяна Пономарьова
Окремі аспекти правової природи недійсних та неукладених договорів

Наталія Ходєєва
Фізичні особи як суб’єкти права на інформацію про стан свого здоров’я

Ірина Череватенко
Принципи безпосередності та диспозитивності у нотаріальному провадженні щодо посвідчення безспірних прав

Олена Чернілевська
Спеціальні умови виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник, Ірина Кравець
Господарські системи в умовах громадянського суспільства і правової держави: правові аспекти взаємодії

Олена Гончаренко
Види саморегулювання господарської діяльності

Андрій Захарченко
До питання про юридичну природу управління об’єктами державної власності(господарсько-правовий аспект)

Олександр Хрімлі
Інвестиційний міжнародний арбітраж як форма захисту прав іноземних інвесторів

Роман Шабанов, Микола Ждан
Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ольга Бурлака
Види соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

Ольга Храбатин
Колективний договір як акт забезпечення інтересів працівників підприємства, установи, організації

АГРАРНЕ ПРАВО

Сергій Коваленко
Правове регулювання профорієнтаційної роботи при підготовці кадрів для аграрного виробництва

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Михайло Бурдін
Реформування земельних відносин Центральною Радою УНР

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олексій Дрозд
Узгодження норм адміністративного та трудового права у сфері правового регулювання проходження державної служби в Україні

Альберт Єзеров
Повернення митницями надмірно сплачених коштів після скасування рішення про коригування митної вартості та картки відмови у судовому порядку: необхідність унормування

Катерина Жидченко
Адміністративно-правові аспекти оскарження дій (бездіяльності) органів державної влади з питань виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям

Світлана Клімова
Види нормативних актів управління у сфері публічних фінансів

Микола Легенький
Проблеми і перспективи законотворчого забезпечення реформування освітянської галузі

Ксенія Мяснянкіна
Загальний правовий аналіз зарубіжного досвіду визначення адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів державних служб із надзвичайних ситуацій

Іван Охріменко
Оцінка ефективності діяльності органів і підрозділів Національної поліції України: погляд на проблему

Каміль Примаков
Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні

Руслан Сербин
Особливості меценатської, миротворчої діяльності та їх видів (адміністративно-правовий аспект)

Марта Труш
Порядок набрання законної сили судовими рішеннями в адміністративній справі та особливості їх виконання

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Олександр Береза
Конституційна безпека Української держави: історико-правовий аспект

Ольга Лізунова
Роль та значення принципів інформаційного забезпечення виборів у механізмі реалізації виборчих прав

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Марина Дзевелюк
Номенклатура функції сучасної держави

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Альона Агаркова
Організатор як суб’єкт масових заворушень

Юрій Новосад
Про деякі проблемні питання, що пов’язані з визначенням критеріїв оцінки діяльності прокуратури із запобігання злочинам

Олена Федорчук
Предмет злочину, передбаченого ст. 376-1 КК України (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду)

КРИМIНОЛОГIЯ

Анжела Корягіна
Запобігання злочинності як різновид соціально-профілактичної діяльності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Євген Лялюк
Загальні правила здійснення виклику слідчим, прокурором та судовоговиклику як заходів забезпечення кримінального провадження

КРИМIНАЛIСТИКА

Олена Козицька
Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики злочинів, вчинених відносно дітей

ПРОКУРАТУРА

Олександр Шандула
Деякі проблеми якості та ефективності функціонування військових прокуратур на сучасному етапі

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Олександр Єлєазаров
Особливість правового режиму морських просторів Арктики

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Роман Шевчук
Ще раз про діалектичний метод у правознавстві