Підприємництво, господарство і право №12 2016

Підприємництво, господарство і право №12 2016

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Володимир Бобрик
Спрощення судового розгляду справ з невеликою ціною позову: європейський досвід і перспективи в Україні

Олександр Братель
Вплив норм матеріального права на реалізацію процесуальних юридичних фактів у процесі здійснення цивільного судочинства

Сергій Бурденюк
Гарантії захисту права власності відповідно до ст. 1 Першого Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод

Катерина Головко
Спірні питання порядку розгляду заяв про забезпечення позову в цивільному судочинстві

Сергій Здоровець
Деякі особливості правового регулювання вини як умови цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання роздрібної купівлі-продажу

Ярослав Романюк
Невизначеність умов договору як підстава для його тлумачення

Юрій Румянцев
Поняття та види юридичних засобів захисту у сфері інтелектуальної власності

Руслан Сербин
Детермінація форм благодійної діяльності

Анастасія Сєрая
Поняття і правова природа довіреності

Ольга Спектор
Розірвання шлюбу у порядку позовного провадження

Наталія Федорченко
Особливості укладення договору про сурогатне материнство

Фатіма Ханієва
Порядок внесення вкладу до господарського товариства

Юрій Чмихов
Умова про ціну в договорах про надання ріелторських послуг

Юрій Юркевич
Правові засади функціонування адвокатських об’єднань в Україні

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євген Білоусов
Актуальні проблеми функціонування механізму господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави

Ірина Бутирська
Правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство

Наталя Іванюта
Функції та методи господарського процесуального права: діалектичний підхід

Олександр Хрімлі
Примирні процедури як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО

Микола Іншин
Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства

Олена Танасевич
Окремі аспекти співвідношення підстави та умов притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну працівнику

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Михайло Бурдін
Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Леся Данилюк
Правовий режим мисливських природних ресурсів за законодавством України

Юлія Коваленко
Правове регулювання компенсації екологічної шкоди у сфері теплової енергетики

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Агапова
Міжнародне співробітництво як чинник вдосконалення діяльності Національної гвардії України

Валерія Бєлінгіо
Адміністративна відповідальність суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців

Владислав Карелін
Проблеми нормативно-правового забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань

Олег Предместніков
Особливості організаційних і матеріально-технічних форм діяльності органів юстиції України

Роман Саунін
Адміністративно-правовий статус військових частин національної гвардії України

Олена Ткаля
Загальнотеоретичне розуміння адміністративно-правового впливу

Тетяна Цибульник
Деякі проблемні питання взаємодії органів публічної влади щодо протидії рейдерству

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Сергій Морозюк
Загальна характеристика гарантій реалізації Конституції України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ірина Бухтіярова
Правові проблеми оподаткування об’єктів нерухомості, відмінної від земельної ділянки, що перебувають на тимчасово окупованій території України та території проведення антитерористичної операції

Вадим Давидюк
Проблемні аспекти діяльності благодійних організацій в Україні та перспективи їх вирішення

Валерій Князьков
Шляхи вдосконалення правового регулювання надання державної фінансової підтримки суб’єктам підприємництва в Україні

Валерія Рядінська
Проблеми правового регулювання обігу електронних грошей в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Людмила Вакарюк
Основні підходи до розуміння поняття «правовий режим»

Наталія Заяць
Сутнісна характеристика правових засобів у механізмі правового регулювання

Віта Ковальська
Місце і роль професійної правосвідомості у різних видах юридичної діяльності

Олег Проскурняк
Державні юридичні екзамени в Німеччині

Фелікс Цесарський
Розвиток юридичної доктрини Середньовіччя стосовно угод із найму праці ремісників (на прикладі Франції)

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Костянтин Оробець
Аксіологічний підхід у кримінальному праві: зміст та значення

Андрій Ященко
Обставини, що виключають можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Володимир Гринюк
Розвиток функції обвинувачення у вітчизняному кримінальному судочинстві ХХ-ХХІ століть

Олександр Коровайко
Проблеми регламентації засади рівності перед законом і судом у кримінальному процесі України

Костянтин Муравйов
Удосконалення системи управління органами й установами виконання покарань

КРИМIНАЛIСТИКА

Каріна Калюга
Історія походження криміналістичного поняття особи злочинця

Михайло Ларкін
Передумови створення методики розслідування злочинів, вчинюваних членами молодіжних неформальних груп (об’єднань)

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Антон Лівак
Стан проблем і виклики щодо офшоризації економіки України. Шляхи вирішення в контексті впровадження Плану BEPS