Підприємництво, господарство і право №10 2016

Підприємництво, господарство і право №10 2016

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анна Кондратова
Особливості спадкування прав на нерухоме майно

Сергій Кравцов
Дослідження та оцінка письмових доказів як невід’ємна частина права на справедливий судовий розгляд

Ірина Сенюта
Право на згоду та право на відмову від медичної допомоги: особливості та межі здійснення

Євгенія Ханович
Порядок стягнення аліментів на дитину за чинним законодавством

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ярослав Буряк
Участь місцевих державних адміністрацій у господарському процесі: судова практика та проблемні питання

Артур Замрига
Актуальні проблеми правового регулювання антимонопольних конкурентних відносин в умовах сьогодення

Валерія Мельник
Поняття та ознаки депозитарної та клірингової діяльності

Андрій Апаров, Олег Онищенко
Юридична природа поняття господарського договору: огляд наукових і нормативних підходів

Ганна Шовкопляс
Щодо визначення ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ольга Бурлака
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Тамара Губанова
Роль та значення кадрового забезпечення в організації діяльності вищих навчальних закладів в Україні та Сполучених Штатах Америки: порівняльно-правове дослідження

Галина Трунова
Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності у разі анулювання трудового договору

АГРАРНЕ ПРАВО

Василь Поліщук
Суб’єкти правовідносин у промисловому садівництві

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Михайло Бурдін
Столипінська реформа земельних відносин та її зв’язок із цивілізаційно-правовим розвитком України

Наталія Кузьменко
Рішення органів місцевого самоврядування у сфері розпорядження землями комунальної власності, їх правова природа

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Іванна Олещенко
Проблеми правового регулювання екологічного страхування в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Вікторія Васильківська
Теоретико-правова характеристика новітніх принципів державної служби з урахуванням законодавчих перетворень

Сергій Войнолович
Деякі питання кадрового комплектування суддів системи адміністративного судочинства

Олег Губанов
Процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні та Федеративній Республіці Німеччина: порівняльний аналіз

Олексій Дрозд
Проходження державної служби в Україні як складова предмета адміністративно-правового регулювання

Сергій Педак
Правові засади оскарження рішень, дій і бездіяльності державного виконавця на рівні законів України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ольга Лізунова
Аналіз конституційних основ інформаційного забезпечення виборів

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Олександр Риженко
Сучасні зміни податкового законодавства як фактор ризиковості для сільськогосподарського виробництва

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Юлія Корольова
Формування методологічної основи наукового пізнання джерел права

Оксана Легка
Динамічне юридичне тлумачення: практика Європейського суду з прав людини

Людмила Міхневич
Досвід діяльності Одеської науково-дослідної кафедри «Сучасних правових проблем» (1923-1930 рр.)

Наталія Ортинська
Обов’язки неповнолітнього як вагомий елемент його правового статусу

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олена Володавська
Потерпілий як кваліфікуюча ознака зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги

Ольга Коваль
Альтернативні способи врегулювання кримінально-правових відносин

КРИМIНОЛОГIЯ

Арсен Поліщук
Кримінологічна характеристика особи корупціонера у системі правосуддя: соціально-демографічні ознаки

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Руслан Білокінь
Відшкодування процесуальних витрат як захід кримінальної процесуальної відповідальності

Олег Вітрук
Способи усунення негативних майнових наслідків кримінального правопорушення

Антон Сердюк
Місце аудіо-, відеоконтролю особи та аудіо-, відеоконтролю місця у системі негласних слідчих (розшукових) дій

МШЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ольга Розгон
Тлумачення права власності з позиції конвенції про захист прав людини та основоположних свобод

Андрій Смолій
Розвиток азійських митних союзів на сучасному етапі

Анна Яновицька
Колізійне регулювання міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом