Підприємництво, господарство і право №9 2016

Підприємництво, господарство і право №9 2016

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Дроздова
Цивільно-правова відповідальність за шкоду, спричинену наданням медичної допомоги лікарем нетрадиційної та народної медицини

Леонід Колобов
Порівняльний аналіз складників комерційної таємниці та її захисту у вітчизняному законодавстві та законодавстві країн Євросоюзу

Ганна Марунич
«Затягування цивільного процесу» та «зловживання цивільними процесуальними правами»: співвідношення понять

Ярослав Мельник
Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії

Людмила Панова
Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту

Валентина Свердліченко
Право на звернення особи до суду у разі порушення її права на честь, гідність та ділову репутацію – суб’єктивне право чи юридична гарантія?

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Гончаренко
Засоби саморегулювання господарської діяльності за директивами Європейського Союзу

Руслан Скриньковський, Юлія Дмитрієва, Антон Чубенко
Діагностика можливостей підприємства щодо утримання клієнтури та відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

Олександр Хрімлі
Медіація як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук
Право на превентивну охорону трудових прав як суб’єктивне право

АГРАРНЕ ПРАВО

Христина Григор’єва
Правовий механізм державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Василь Поліщук
Правові питання промислового садівництва в Україні

Елліна Юрченко
Реалізація переважного права орендарів на пролонгацію договорів оренди земель сільськогосподарського призначення

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Юлія Ковальова
Вплив підвищення ставок судового збору на процедуру досудового вирішення податкових спорів

Євген Легеза
Основні теоретичні положення концепції публічних послуг в Україні

Олена Радченко
Деякі правові проблеми судового захисту прав споживачів фінансових послуг

Костянтин Смолов
Співвідношення понять «правочин» та «господарська операція» в контексті здійснення адміністративного судочинства

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Вікторія Ромащенко
Правове регулювання інформаційного суспільства в Україні

Юлія Янчук
Авторсько-правова охорона програмного забезпечення в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Мар’яна Гартман
Проблеми розуміння єврейської правової системи та основні її ознаки

Андрій Кучук
Аксіологічний підхід до дослідження правових явищ

Ігор Левчук
Позбавлення волі як вид кримінального покарання в Російській імперії в дореформений період (початок ХVIIІ ст. – 70-ті роки ХІХ ст.)

Юлія Левчук
Діяльність Київської судової палати з розгляду цивільних справ (1880–1917 рр.)

Вікторія Сельська
Суб’єкти субсидіарної юридичної відповідальності

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Віталій Бровко
Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України

Руслана Кархут
Суб’єкт злочину, передбачений статтею 232 Кримінального кодексу Республіки Польща: кримінально-правовий аналіз

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Роман Карпенко
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики заподіяння тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми

Тетяна Погарченко
Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з порушенням державних соціальних стандартів

Ольга Тищенко, Дар’я Говорун
Окремі питання процесуального порядку повідомлення про підозру в контексті реалізації засади публічності