Підприємництво, господарство і право №2 2016

Підприємництво, господарство і право №2 2016

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Братель
Категорії «позов» і «позовна заява» як складові цивільних процесуальних юридичних фактів

Євгенія Глущенко
Співвідношення понять «цілісний майновий комплекс» та «майновий комплекс» у доктрині цивільного права

Олександра Кармаза
Договір найму житла та договір оренди житла: їх співвідношення

Світлана Пилипенко
Поняття та особливості договору добровільного медичного страхування

Тетяна Пономарьова
Деякі аспекти укладання договору з порушенням письмової форми

Юлія Прут
Процесуальний інститут відводу секретаря судового засідання в цивільному судочинстві

Віктор Тімашов
Юридична відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності

Анжеліка Ткачук
Внутрішнє переконання судді як метод і результат оцінки доказів у цивільному процесі

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Андрій Апаров, Олег Онищенко
Вільна економічна зона «Крим» як особливий для правового господарського порядку тип спеціального режиму господарювання: компаративний аналіз

Сергій Солодченко
Самоконтроль за якістю продукції та недержавний нагляд за повноваженнями виробника

Олександр Хрімлі
Державні гарантії як спосіб захисту прав інвесторів

ТРУДОВЕ ПРАВО

Алевтина Бірюкова
Окремі питання становлення та розвитку трудового законодавства в Україні

Мальвіна Данилова
Правова природа охоронних відносин у трудовому праві

Валентина Журавель
Принципи та види колективних форм захисту трудових прав працівників

Александр Кацуба
Напрями вдосконалення структури галузі трудового права

Зоя Малишевська
Класифікація режиму робочого часу

Леонід Могілевський
Співвідношення системи трудового права та системи трудового законодавства України

Наталія Обушенко
Підвищення ефективності застосування норм трудового права як обов’язкова умова розбудови соціально-правової держави

Володимир Павліченко
Оптимізація законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із міжнародним законодавством

Євгеній Подорожній
Особливості правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО

Анатолій Денисенко
Особливості адміністративних правовідносин з організації громадського контролю у сфері державного управління

Анфіса Нашинець-Наумова
Організація системи захисту інформації суб’єктів господарювання

Олександр Нижник
Адміністративно-правові інструменти реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти

Євгеній Шкребець
Шляхи вдосконалення адміністративного законодавства щодо забезпечення діяльності адвокатури в Україні

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Костянтин Бриль
Класифікація суб’єктів забезпечення децентралізації державної влади в Україні

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Іван Богатирьов, Андрій Савченко
Кримінальна відповідальність як сучасна проблема кримінального права України

Юлия Коломиец
Метафизика и уголовное право

Наталія Коломієць
Класифікація заходів заохочення за кримінально-виконавчим законодавством України

Сергій Олійник
Особливості використання поліграфа для запобігання та протидії отриманню неправомірної вигоди службовою особою

Олег Шкута
Генезис становлення та розвиток кримінально-виконавчої системи незалежної України

ПРОКУРАТУРА

Андрій Манькут
Поняття юридичної відповідальності працівників прокуратури

Катерина Хромова
Поняття та види завдань органів прокуратури України щодо протидії корупції