Підприємництво, господарство і право №3 2016

Підприємництво, господарство і право №3 2016

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Братель
Функції процесуальних юридичних фактів у цивільному судочинстві України

Оксана Грабовська
Специфіка формування предмета доказування в цивільному процесі

Наталія Грущинська
Договір про надання ріелторських послуг

Максим Майка
Доктринальна характеристика правовідносин на стадії виконання ухвал суду в цивільному процесі

Ігор Маркевич
Майнова відокремленість (самостійність) як ознака комунальних юридичних осіб публічного права

Марина Мікуліна
Щодо передачі персональних даних за запитами правоохоронних органів

Віктор Попов
Правова природа та особливості договору буксирування

Галина Прусенко
Проблеми та перспективи забезпечення позову в міжнародному комерційному арбітражі за законодавством України

Юлія Прут
Інститут правової допомоги в цивільному судочинстві: цивільно-процесуальні особливості реалізації

Ігор Якубівський
Межі здійснення майнових прав інтелектуальної власності в контексті конкурентного законодавства

Антон Янчук
Учасники захисту цивільних прав

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олексій Святогор
Зарубіжний досвід організації виконання рішень у господарських справах

Еміль Феделеш
Антидемпінгове мито як засіб тарифного регулювання

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ніна Гетьманцева
Соціальне партнерство як спосіб інтеграції інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин

АГРАРНЕ ПРАВО

Христина Марич
Договір контрактації сільськогосподарської продукції

Яна Шевченко
Правове регулювання оцінки земель при впровадженні ринку сільськогосподарських земель на сучасному етапі

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО

Ольга Барладян
Деякі теоретико-правові засади забезпечення адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності правоохоронними органами України

Ольга Стукаленко
Теоретичні аспекти визначення дефініцій «будівництво» та «капітальне будівництво»

Ольга Яворська
Щодо визначення поняття особистої безпеки засуджених у виховних колоніях України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Анна Славко
Особливості регулювання банківських відносин за умов дії режиму окупованої території та режиму проведення антитерористичної операції

Діана Цвіра
Питання процесуального врегулювання податкових спорів в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Інна Балабкіна
Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства

Наталя Опольська
Розвиток права на свободу творчості в Англії (XIV – XVIІ ст.)

Іванна Полонка
Конструктивно-теоретичний аналіз розуміння поняття та ознак правомірної поведінки

Вікторія Томко
Особливості діалектичного поєднання категорій «право» і «норма права»

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Григорій Крайник
Штраф як вид покарання за злочини проти безпеки виробництва: зміст та практика застосування

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Анна Калиниченко
Теоретичні аспекти судового компромісу в кримінальному судочинстві України

Тимур Лоскутов
Перспективні напрями розвитку предмета регулювання кримінального процесуального права

Марина Лоскутова
Щодо підвищення ефективності обвинувачення, здійснюваного прокурором

Тетяна Пазинич
Про актуальність комплексного дослідження злочинів, що вчиняються з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості

Оксана Пчеліна
Етапізація процесу розслідування злочинів у сфері службової діяльності

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Яна Бенедик
Міжнародне енергетичне агентство в організаційному механізмі співробітництва держав у сфері відновлюваної енергетики

Юлія Дроздова
Історико-правові передумови виникнення та періодизація становлення й розвитку права міжнародної безпеки