Підприємництво, господарство і право №4 2016

Підприємництво, господарство і право №4 2016

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Братель
Новий погляд на проблемні питання визначення завдань та мети цивільного судочинства

Ірина Голубенко
Застосування принципу добросовісності при визначенні прийнятності позовних вимог і юрисдикції в інвестиційних спорах

Алла Зеліско
Підприємницькі юридичні особи приватного права: термінологічний аналіз

Микола Марченко
Становлення приватного виконавця в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО

Олена Почанська
Електронний документообіг при укладенні трудового договору з надомними працівниками: правовий аспект

Артур Соцький
Управління працівниками як об’єкт правового регулювання норм трудового права

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО

Тетяна Колєснік
Шляхи удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює механізм реалізації гарантій незалежності прокуратури в Україні

Юрій Кривицький
Погляди П. П. Михайленка щодо питання реформування міліції (поліції) України

Іван Литвин
Відмежування адміністративних відносин від інших правовідносин, що виникають у сфері надання освітніх послуг

Олег Предместніков
Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної правової політики: нормотворчість і правова експертиза

Вікторія Тищенко
Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні

Інна Шаповалова
Юридико-психологічна характеристика професійної діяльності працівників органів державної виконавчої служби

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Анфіса Нашинець-Наумова
Поняття та ознаки інсайдерської інформації як особливого виду інформації з обмеженим доступом

Вадим Негодченко
Основні напрями державної інформаційної політики в Україні

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Орест Гринишин
Правомірність вимоги винного в аспекті «примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань» (ст. 355 КК України)

Ірина Мезенцева, Андрій Боровик
Шляхи удосконалення інституту звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини

Олександра Скок
Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх за вчинення злочинів невеликої тяжкості

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМIНАЛIСТИКА

Алла Голоколосова
Реалії законодавчого регулювання проведення судової експертизи холодної зброї та шляхи його вдосконалення

Іван Охріменко, Ганна Лузанова
Проблематика призначення судово-психологічних експертиз щодо потерпілих під час розслідування статевих злочинів

Максим Смирнов
Правова природа та особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням

Наталя Турман
Процесуальний статус та роль медіаторів при укладенні угод у кримінальному провадженні