Підприємництво, господарство і право №5 2016

Підприємництво, господарство і право №5 2016

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Едуард Волков
Істотне порушення договору оренди успадкованої земельної ділянки

Леонід Колобов, Ірина Колеснікова
Комерційна таємниця та питання захисту комерційної таємниці

Наталія Поліщук
Провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі України: порівняння із зарубіжним досвідом

Олег Ткачук
Сучасні проблеми і напрямки спрощення судових процедур у цивільному судочинстві України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Вікторія Голенко
Суб’єктний склад генерування електричної енергії з енергії вітру

Віталій Стрільчук, Наталія Іванюк
Удосконалення законодавства у сфері припинення діяльності суб’єкта господарювання, яке не пов’язане з його банкрутством

Сергій Солодченко
Змістово-функціональна сутність самоконтролю у сфері господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ольга Ткач
Наслідки невідповідності професійних характеристик працівника встановленим вимогам

АГРАРНЕ ТА ЕКОЛОГIЧНЕПРАВО

Христина Григор’єва
Правовий аналіз форвардних закупівель зерна як засобу державної підтримки сільськогосподарських підприємств

Тетяна Кондратюк
Окремі проблеми формування національної екологічної мережі

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО

Максим Лиськов
Специфіка здійснення лотерейної діяльності в країнах ЄС: порівняльно-правовий аспект

Іван Литвин
Сутність системи суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Володимир Безногих
Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України

Юрій Бельський
Призначення покарання за несанкціоноване втручання в роботу електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку

Олена Старостенко
Особливості вчинення злочинів працівниками кредитних установ у разі переуступки боргу колекторській компанії

Олег Шкута
Концептуальні принципи пенітенціарної політики України

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМIНАЛIСТИКА

Лілія Нижник
Система кримінального процесу та диференціація кримінального провадження

Мирослава Чорноусько
Феномен спеціалізованого процесуального керівництва у кримінальному процесі України

ТЕОРIЯ ТА IСТОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Христина Думич
Загальний порядок судочинства у Галичині за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р.

Людмила Міхневич
Кафедра «проблеми сучасного права»: досвід організації юридичної науки ранньої радянської доби

Наталія Слотвінська
Судова практика як джерело єврейського та ізраїльського права

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Анастасія Прядко
Генезис становлення системи безпеки харчових продуктів у Європейському Союзі

Наталія Севостьянова
До питання про сутність територіальних спорів та їх видів

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Соломія Моісеєнкова
Філософсько-правовий аналіз механізму правоутворення

РЕЦЕНЗIЇ

Олександр Миколенко
Рецензія на монографію Сурілової О.О. «Державне управління використанням і охороною надр України»