Підприємництво, господарство і право №6 2016

Підприємництво, господарство і право №6 2016

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Уляна Гришко
Особливості цивільно-правової відповідальності перевізника за порушення прав споживачів транспортних послуг

Дмитро Гуйван
Сторони договору постачання гарячої води населенню: особливості їх визначення та місце у системі правовідносин з побутового гарячого водопостачання

Ірина Ільченко
Звернення до Європейського Суду з прав людини як спосіб захисту права власності

Олександра Кочина
Поняття та види інтелектуального піратства в Україні

Марія Мільман
Проблеми оборотоздатності інформаційних об’єктів особистих немайнових прав

Андрій Москаленко
Інститут службового житла для військовослужбовців: загальна характеристика

Альона Найдьон
Професійний зберігач та його відповідальність за неналежне виконання договору зберігання цінностей у банку

Наталія Найман
Сімейно-правовий статус дитини

Mykhailo Khomenko
Right to an effective remedy and non-defined remedies under the civil law of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анастасія Бабій
Одностороння відмова від правочинів (договорів) боржника у судовій процедурі санації

Олександр Ваколюк
Антидемпінгове мито як засіб митно-тарифного регулювання зовнішньо- економічної діяльності в Україні

Артур Замрига
Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Олександр Савченко
Досудове врегулювання господарських спорів

Михайло Шевченко
Електронні торги в Збройних Силах України: проблемні питання, шляхи їх подолання, перспективи застосування

ТРУДОВЕ ПРАВО

Алевтина Бірюкова
Поняття і сутність локальних нормативно-правових актів у системі джерел трудового права

Сергій Вавженчук
Трудова правосуб’єктність: антиномії праворозуміння

Ніна Гетьманцева
Забезпечення реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття

Олена Гостюк
Концепція гідної праці як елемент правової політики держави

Ілля Колосов
Докази та доказування у трудовому процесі: проблемні питання сьогодення

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Наталія Кузьменко
Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб: проблеми та перспективи вдосконалення

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євген Алябов
Деякі питання правового регулювання проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період

Сергій Єсімов, Анатолій Крижановський, Вікторія Крижановська
Електронний протокол у справі про адміністративні правопорушення: теоретичні та практичні аспекти

Іван Литвин
Об’єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг

Володимир Марченко
Місце адміністративного законодавства у системі нормативно-правового регулювання електронного урядування в органах виконавчої влади України

Руслан Пилипів
Новий формат діяльності правоохоронного органу – поліції в Україні

Руслан Скриньковський, Руслана Крамар
Діагностика формування і використання прибутку підприємства та відповідальність керівника за порушення податкового законодавства

Владислав Трофімцов
Роль органів спеціального призначення в системі суб’єктів протидії тероризму в Україні

Сергій Шешко
Деякі особливості списання військового майна

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Богдан Деревянко, Дмитро Острий
Особливості бюджетної відповідальності як різновиду фінансово-правової відповідальності

Анастасія Літвінцева
Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Лусине Варданян
Возможные пути развития уголовного права

Дмитро Михайленко
Ресурси теорії «раціонального злочину» в контексті протидії корупції в Україні

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Тетяна Бабчинська
Деякі аспекти реалізації права на захист у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування

Микола Веселов, Владислава Гайденко, Крістіна Приходько
Правосуб’єктність учасників кримінального провадження: проблеми законодавчого врегулювання

Владислав Негребецький
Перевірка показань на місці як процес пізнання

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Карім Ємельяненко
Формування самоврядування українського села в ХІ-ХХ століттях

Олексій Скибенко
Проблеми реформування функцій прокуратури України в механізмах судочинства та забезпечення законності

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Олександр Береза
Щодо правового регулювання (sui generis) пенсійного забезпечення у морській галузі України

Лідія Дужич
Гуманітарна дипломатія Мальтійського ордену та її роль у сучасному міжнародному праві

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Віталіна Озель
Звичай у системі права України

Юлія Цуркан-Сайфуліна
Владність як властивість права: філософсько-правовий вимір

АДВОКАТУРА

Людмила Волошина
Розголошення адвокатської таємниці як підстава юридичної відповідальності адвоката