Підприємництво, господарство і право №7 2016

Підприємництво, господарство і право №7 2016

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Братель
Процесуальні юридичні факти в контексті неправомірних дій (бездіяльності) учасників цивільних процесуальних правовідносин

Віталій Микитин
Захист порушених прав на об’єкти інтелектуальної власності: деякі теоретичні аспекти

Ганна Огнев’юк
Особливості використання об’єктів інтелектуальної власності в соціальних мережах

Олександра Яворська
Управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав

Ігор Якубівський
Договірні відносини зі створення за замовленням об’єктів права інтелектуальної власності

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Борис Орленко
Особливості здійснення дилерської діяльності на фінансовому ринку

Юлія Сагайдак
Підприємницька діяльність як основна форма реалізації економічних прав людини. Теоретико-правовий аспект

Руслан Скриньковський, Антон Чубенко
Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук
Правовий статус працівника як суб’єкта охоронних трудових правовідносин

Ніна Гетьманцева
Поняття і сутність праці як правової категорії

АГРАРНЕ ПРАВО

Христина Григор’єва
Правові питання надання державної підтримки суб’єктам господарювання у галузі тваринництва

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Марія Бахуринська
Конституційні аспекти правового режиму земельної ділянки державно-приватного партнерства

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Доценко
Адміністративно-правове забезпечення розвитку автомобільних перевезень в Україні

Олександра Кологойда
Адміністративний позов як засіб захисту прав і законних інтересів учасників фондового ринку

Олег Предместніков
Міністр юстиції України як державний політичний діяч: статус, порядок призначення на посаду та припинення повноважень

Ірина Фещенко
Історико-правові аспекти становлення та розвитку інспектування освітніх установ в Україні

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Людмила Дешко
Право звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ чи організацій у контексті генезису національної системи конституційного права

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Євген Маринчак
Фінансово-правовий погляд на державну політику щодо тимчасово окупованих територій України

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Ігор Діордіца
Класифікація інформаційних прав і свобод людини та громадянина

Олег Мандзюк
Правова природа аналітичної діяльності

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олена Мисак
Теоретичні проблеми визначення змісту юридичної відповідальності

Марія Павлова
Класифікація видів преюдиції як інструмент визначення її суті

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Зінаїда Кукіна
Особливості суб’єктів корпоративного злочину

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ірина Вегера
Проблемні питання участі адвоката при проведенні обшуку

Дмитро Кавун
Повноваження слідчого у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи)

Аліна Мурзановська
Проблеми кримінально-процесуальної відповідальності в контексті підвищення ефективності досудового провадження

Альона Побережник
Суб’єкти реалізації процесуальних гарантій захисту права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні

Ніна Рогатинська, Владислав Вакіряк
Діяльність органів прокуратури у забезпеченні процесуального порядку екстрадиції

КРИМIНАЛIСТИКА

Владислав Негребецький
Моделювання як основа процесу пізнання під час перевірки показань на місці

ПРОКУРАТУРА

Ірина Кісліцина
Прокурор – гарант дотримання прав людини та основних засад судочинства при укладанні угод про визнання винуватості

АДВОКАТУРА

Олександр Аліменко
Консультативна робота адвоката у справах щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Віталій Новіков
Розвиток свободи совісті в демократичному суспільстві