Підприємництво, господарство і право №6 2018

Підприємництво, господарство і право №6 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Бігняк
Правова природа та класифікація форм захисту корпоративних прав

Марина Великанова
Загальна характеристика цивільно-правових способів впливу на ризик

Наталія Грущинська
Відповідальність сторін за договором про надання ріелторських послуг

Наталія Давидова
Академічна свобода та автономія закладу освіти: межі здійснення

Сергій Дронов
Методологія дослідження темпоральних принципів цивільного судочинства

Юрій Жорнокуй
Викуп акцій мажоритарним акціонером: за та проти

Альона Мамушкіна
Визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення терористичного акту

Анна Мисишин
Джерела правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних юрисдикційних органів в Україні

Ілля Наставний
Нормативно-правове регулювання відносин у сфері професійного спорту в Україні

Андрій Недошовенко
Судовий порядок укладання договору будівельного підряду

Артем Самусь
Класифікація торговельних марок у праві США та України: порівняльно-правовий аналіз

Ірина Сенюта
Правочин як підстава виникнення цивільних правовідносин у сфері надання медичної допомоги

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Бакалінська, Сергій Чаплян
Суспільний договір як основа для виникнення та розвитку криптовалют

Анна Бучинська, Діана Машевська
Оперативно-господарські санкції у сфері електропостачання

Олена Гончаренко
Види обмежень саморегулювання господарської діяльності

Юлія Кабенок
Загальна характеристика відносин арбітражного управління у процедурі банкрутства

Наталія Лещенко
Господарсько-правові санкції за порушення договору підряду на проведення проектних і дослідних робіт: проблеми теорії та правозастосування

Костянтин Оверковський
Правові аспекти внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства

Ярослав Петруненко
Поняття державної підтримки суб’єктів господарювання як засобу забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

ТРУДОВЕ ПРАВО

Людмила Вакарюк
Фактори, що зумовлюють соціальну сутність правового режиму в трудовому праві України

Іванна Волошин
Щодо проблеми соціального захисту малозабезпечених громадян соціальними гуртожитками в Україні

Олена Коваленко, Роман Шабанов
Дискримінація чи єдність та диференціація правового регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення гендерної рівності в Україні

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Оверковська
Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Вікторія Сидор
Оцінка впливу на довкілля: закон працює, проблеми залишаються

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Андрій Благодарний
Методологія дослідження правової регламентації адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів

Ярослав Буряк
Процедура громадської експертизи діяльності органів публічного управління: на прикладі Львівської обласної державної адміністрації

Євгенія Гусєва
Про розвиток нових форм участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху: до питання становлення та розвитку

Владислав Карелін
Щодо координації діяльності суб’єктів застосування адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань

Олена Карнаух
Промислові відходи як предмет адміністративно-правового регулювання: вітчизняний та зарубіжний досвід

Наталія Коломоєць
Повноваження освітнього омбудсмена у сфері захисту прав дитини

Віталій Кондратенко
Сучасна модель системи адміністративно-правових засобів соціального забезпечення осіб з інвалідністю

Богдан Остропільський
Організаційно-правове забезпечення реєстрації прав власності на нерухомість у державах-членах ЄС континентальної (наполеонівської) групи

Олександр Падалка
Становлення та розвиток діяльності органів поліції Польської Республіки

Євгеній Паніотов
Правовий статус Національного центрального бюро Інтерполу в структурі Національної поліції України

Ярослав Сідей
Розмежування адміністративної юрисдикції з іншими видами юрисдикції у сфері судової компетенції

Олександр Сливка
Постаудит як форма митного контролю в Україні та його перспективи

В’ячеслав Турчин
Закордонний досвід створення єдиного реєстру нерухомості

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Яна Троян
Інститут забезпечення конституційних прав і свобод: поняття, основні ознаки

Олена Чернеженко
Розвиток процесу децентралізації в Румунії

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Микола Караман
Співвідношення ритуалу та судового ритуалу в соціальному регулюванні

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Олена Калашнікова
Сутність і зміст поняття інформаційних технологій у державній митній справі

Дарія Маріц
Правове регулювання порядку фіксації юридичних фактів в інформаційній сфері

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олексій Артикуленко
Правосуб’єктність юридичної особи: сучасні виклики та невирішені питання

Іванна Полонка
Механізм неправомірної поведінки в теорії права : авторський підхід

Олександр Пучков
Поняття та ознаки сучасного правопорядку у сфері національної безпеки

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Андрій Боровик
Про деякі змістові елементи комплексного та індивідуального планування заходів із запобігання злочинам в установах виконання покарань

Наталія Грищенко
Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації

Михайло Кондра
Вплив принципу рівності на форми реалізації кримінальної відповідальності

Ірина Медведєва
Відповідальність за ухилення від військової служби

Антон Монаєнко
Законне затримання та арешт особи за порушення митних правил і контрабанду з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Володимир Тертишник, Олександр Кошовий
Доктринальні проблеми відповідальності за зловживання на фондовому ринку

Віталій Топольник
Психологічна характеристика особливостей проведення слідчих дій під час розслідування крадіжки

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Інтернет речей та запобігання злочинності

Марина Гричанюк
Історичні передумови протидії злочинності неповнолітніх

Віталій Топольник
Соціально-психологічна характеристика особистості крадія

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Asif oglu Gadirov Khanoglan
Evolution way and development history of criminal procedure law in Azerbaijan

Сергій Лисаченко
Окремі примусові засоби отримання відомостей від особи у кримінальному досудовому провадженні у контексті свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї

КРИМIНАЛIСТИКА

Володимир Гірук
Тактичні ризики під час допиту малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів

Олександр Павлюк
Тактичні особливості отримання показань у кримінальних провадженнях про вбивства осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном

СУДОУСТРIЙ

Максим Гетманцев
Правова природа висновку експерта в галузі права

ПРОКУРАТУРА

Катерина Сляднєва
Зміна обвинувачення прокурором як форма реалізації диспозитивності

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Фидан Худиева
Содержание самообороны государств в современном международном праве