Підприємництво, господарство і право №7 2018

Підприємництво, господарство і право №7 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євгенія Бєльтюкова
Особливості спадкування майнових прав інтелектуальної власності

Ірина Бондар
Охорона нотаріусом особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб у нотаріальних провадженнях, що стосуються спадкових відносин: актуальні питання

Наталія Ключковська
Підстави та порядок надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі

Богдан Колесников
Зловживання цивільними процесуальними правами: новела цивільного процесу

Василь Лютий
Реалізація договору нетінгу: проблеми та перешкоди

Ярослав Мельник
Судова практика щодо масових (групових) та похідних позовів у контексті дії режиму цивільної процесуальної безпеки

Людмила Панова
Деякі питання правової природи договору еквайрингу

Артем Самусь
Проблеми правової охорони доменних імен за законодавством України

Анатолій Сліпченко
Відчуження у цивільному праві

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євгенія Авер’янова
Ліцензування господарської діяльності у спеціальному порядку: характерні риси та напрями удосконалення

Тетяна Швидка
Визначення складу антиконкурентних узгоджених дій у формі спотворення результатів тендерів як виду конкурентних правопорушень

Ольга Ясиновська
Деякі аспекти відповідальності державних господарських об'єднань та підприємств-учасників за спільними зобов'язаннями

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ірина Василько
До проблеми визначення принципів забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб

Світлана Вишновецька, Тетяна Іваницька
Судова практика та її роль у розвитку трудового законодавства України

Олена Гостюк
Право на працю як суб’єктивне право людини: теоретико-правовий погляд на проблему

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Курман
Правові засади використання біотехнологій в умовах сталого розвитку сільськогосподарського виробництва

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Марина Дейнега
Природокористування як правова категорія: проблеми визначення і співвідношення із суміжними поняттями

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Запотоцька
Генезис виникнення та розвитку публічного адміністрування безпечності та якості харчової продукції

Владислав Карелін
Адміністративно-режимне провадження у сфері організації виконання покарань

Дар’я Катрич
Принцип пропорційності правоти поліцейського та відповідальності за прийняті рішення

Валентина Натарова
Зміст та структура речового забезпечення працівників Національної поліції України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Андрій Деркач
Коаліція депутатський фракцій як особливий суб'єкт конституційно-правових відносин

Володимир Мельник
Соціальний захист осіб з інвалідністю: засади правового регулювання окремих держав-членів єС

Руслан Панчишин
Удосконалення законодавства у сфері призначення та проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах

Катерина Чижмарь
Реалізація міжнародно-правових стандартів рівноправ’я та охорони жінок у правовій системі України

В’ячеслав Шамрай
Транснаціональний (глобальний) конституціоналізм як об’єктивне явище сучасної правової дійсності

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Оксана Топчій
Інформаційна безпека неповнолітніх крізь призму компаративного правознавства

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Наталія Попович
Види конституційних законів

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталя Максименко
Поняття та правова природа підозри

Валерія Смірнова
Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до проведення негласних слідчих (розшукових) дій

КРИМIНАЛIСТИКА

Анна Боровик
Криміналістична характеристика особи потерпілого у злочинах, вчинених неповнолітніми та молоддю на грунті расової, національної та релігійної ворожнечі

Галина Вальчишин
Фіксація результатів слідчого експерименту під час розслідування дорожньо-транспортних пригод

АДВОКАТУРА

Людмила Слива
Консультування адвокатом як стадійний процес

Лариса Чекмарьова
Актуальні питання виплати страхового відшкодування за договором страхування професійної відповідальності адвоката

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Олена Калашнікова
Міжнародні договори України в системі нормативно-правового регулювання використання інформаційних технологій та інформаційних ресурсів у митній справі

Ігор Троцько
Особливості договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року

Уляна Шупка
Особливості співвідношення дефініцій понять тероризму та біологічного тероризму в міжнародному кримінальному праві

РЕЦЕНЗIЇ

Борис Розовський
Рецензія на монографію А. В. Кулька «Міжнародно-правове регулювання використання й охорони транскордонних прісних вод»