Підприємництво, господарство і право №8 2018

Підприємництво, господарство і право №8 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Бобошко
Особливості розірвання договорів за законодавством України

Сергій Вавженчук
Істотні умови договору будівельного підряду

Сергій Галкевич
Деякі аспекти застосування комутативної справедливості у цивільних деліктних зобов’язаннях

Олексій Гусєв
Класифікація електронних доказів у цивільному процесі України

Павло Захаров
Підстави звільнення від доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

Тетяна Красвітна
Генезис зобов’язання подружжя з утримання

Оксана Макаревич
Історичний розвиток законодавства України у сфері ліквідації юридичних осіб

Володимир Скрипник
Місце криптовалюти в системі об’єктів цивільних прав

Олена Стаценко
Підстави набуття прав на нерухоме майно за набувальною давністю

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Крістіна Возняковська
До питання про правову модель режиму неспроможності банківських установ

Олена Гончаренко
Спеціальні обмеження саморегулювання господарської діяльності

Антон Гушилик
Матеріально-правовий і процесуально-правовий статус неплатоспроможного боржника

Катерина Лапта
Поняття корпоративних прав територіальної громади як об’єктів господарських правовідносин

ТРУДОВЕ ПРАВО

Тетяна Жовнір
Особливості вирішення трудових спорів про поновлення працівника на роботі

Тетяна Колєснік
Адаптація європейського законодавства у сфері забезпечення дисципліни праці до законодавства України

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Іванов
Інституційне забезпечення реалізації державної митної політики в Україні

Сергій Москаленко
Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації

Павло Покатаєв
Адміністративно-правове регулювання розміщення зовнішньої реклами як елемента благоустрою населених пунктів

Юрій Поптанич
Адміністративно-правові аспекти регулювання діяльності підрозділів Національної поліції України, що здійснюють запобігання правопорушень у фінансовій сфері та галузях економіки

Володимир Столбовий
Поняття громадського контролю службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Дмитро Сущенко
Проблематика правового регулювання здійснення адміністративних процедур

Марина Титаренко
Стимули для публічних службовців у зарубіжних країнах: правове закріплення видів, застосування

Вікторія Чорна
Форми реалізації обмежувальних норм адміністративного права

Богдан Яринко
Адміністративна відповідальність арбітражного керуючого

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Володимир Мельник
Принципи соціального страхування осіб з інвалідністю: теоретико-правовий аспект

Ольга Моткова
До питання реалізації прав людини на основі норм Конституції України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Юлія Коваль
Правове регулювання плати за проїзд платною автомобільною дорогою, побудованою на умовах концесії як обов’язкового платежу

Яна Крупко
Деякі питання вдосконалення валютного законодавства України

Анастасія Литвиненко
Суб’єкти державної реєстрації як учасники процесу державної реєстрації суб’єктів господарювання в Україні: фінансово-правовий аспект

Євген Маринчак
Співвідношення податкового суверенітету та податкової юрисдикції держави

Соломія Салій
Визначення і аналіз перспективних напрямів взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями в основних сферах публічних фінансів

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Євген Борисов
Розвиток міжнародних механізмів відступу держав від власних договірних гуманітарних зобов’язань (ХVІІІ-ХХ ст.)

Ярослав Мельник
Догма права цивільного процесу: антрополого-правовий аспект

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Ольга Попович
Терористичний акт у законодавстві України та зарубіжних країн (порівняльно-правовий підхід)

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності з використанням мережі Інтернет

Дарія Васильєва
Кримінологічно значущі ознаки незаконного грального бізнесу

КРИМIНАЛIСТИКА

Олена Самойленко
Типизація особи, що вчиняє злочин, пов’язаний із використанням обстановки кіберпростору (з позицій криміналістичної науки)

СУДОУСТРIЙ

Аліна Бірюкова
Реклама адвокатської діяльності як прояв впливу процесу глобалізації

АДВОКАТУРА

Лариса Чекмарьова
Правовий статус сторін за договором страхування професійної відповідальності адвоката

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дар'я Богатчук
Щодо правової природи принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань

Максим Гребенюк, Андрій Черняк
Деякі аспекти обігу криптовалют: сучасний зарубіжний досвід правової регламентації