Підприємництво, господарство і право №9 2018

Підприємництво, господарство і право №9 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Інна Апопій
Нові аспекти визначення розміру аліментів на дитину та їх стягнення

Надія Вороніна
Щодо питання надзвичайних ситуацій та суміжних понять: правове регулювання

Маргарита Коханська
Принципи цивільного судочинства, які забезпечують своєчасність судового захисту

Юлія Кривенко
Цивільно-правовий договір як форма організації волонтерської діяльності

Ілля Наставний
Правовий статус спортсмена-професіонала як основного учасника професійних спортивних відносин

Георгій Самойленко
Особливості цивільно-правового регулювання перевезень пасажирів, здійснюваних з використанням мобільних додатків Uber та BlaBlaCar

Ірина Сядриста
Про проблему визначення поняття відповідальності учасників акціонерних правовідносин та її місця у системі цивільно-правової відповідальності

Владислав Ткаченко
Співвідношення будівельних та правових норм у будівництві в контексті настання відповідальності за їх порушення

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Лещенко
Питання класифікації господарсько-правових санкцій за порушення зобов’язань у сфері капітального будівництва

Олександра Савчук
Надання факторингових послуг небанківськими установами

Віталій Чернега
Господарсько-правові дослідження у посткодифікаційний період в Україні: стан та перспективи

Анастасія Шапошник
До питання про визначення послуг в інноваційній сфері

ТРУДОВЕ ПРАВО

Василь Бонтлаб
Право на судовий захист трудових прав: науково-теоретичний аспект

Сергій Вавженчук, Андрій Мидель
Трудовий договір з умовою про початок роботи в майбутньому

Лариса Величко
Проблеми правового регулювання праці адвокатів та їхніх помічників

Людмила Корольчук
Право на соціальні відпустки: науково-теоретичний аспект

Роман Тимофіїв
Особливості правового регулювання відносин соціального захисту працівників за участю роботодавця

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Тетяна Воробйова
Правові форми використання земельних ділянок для вирощування кормів для худоби

Марія Говорун
Правова природа принципу платності землекористування

Антон Чепак
Правова природа використання земельних ділянок під водними об’єктами для риборозведення

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Максим Гребенюк
Інституційне забезпечення продовольчої безпеки як складник правоохоронної діяльності в законодавстві Узбекистану

Роман Цалин
Права і обов’язки власника відходів як основні елементи його правового статусу

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ярослава Авраменко
Формування інфраструктури іпотечного ринку як функція державного управління у сфері іпотечного кредитування

Марина Новицька
Основні зміни до законодавства України у сфері трансплантації анатомічних матеріалів людині

Оксана Пархоменко-Куцевіл
Теоретико-методологічні підходи до класифікації корупційних відносин в Україні

Артем Педан
Зміст адміністративно-правових відносин у сфері виконавчого провадження в Україні

Вікторія Чорна
Компаративістський аналіз застосування адміністративно-правових обмежень на прикладі: Федеративної Республіки Німеччина, Італії, Латвії

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Берестова
Конституційний Суд України в системі юрисдикційних органів: загальні положення

Андрій Деркач
Стандарти ОБСЄ у сфері правозахисту та їх застосування конституційною юстицією України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Марія Бліхар
Особливості податково-інвестиційних правовідносин

Дмитро Григор’єв
Загальна характеристика системи принципів бюджетного контролю в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Віктор Кушик
Конфлікт між приватним і публічним інтересом та шляхи його розв’язання

Лариса Макаренко
Методологічні засади пізнання сутності правової культури

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Оксана Бідна
Окремі аспекти регламентації застосування спеціальної конфіскації майна

Олена Євдокімова
Визначення граничних меж штрафу у світлі практики Європейського суду з прав людини

Микола Карпенко
Окремі аспекти звільнення суб’єктів військових злочинів від кримінальної відповідальності

Роман Мовчан
Підстави криміналізації злочинів у сфері земельних відносин

Лідія Палюх
Проблеми визначення суспільно небезпечних наслідків у складах злочинів, що виявляються в умисному знищенні, пошкодженні майна судді, присяжного, захисника, представника особи

Ірина Русакова
Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 121 КК України): вади законодавчого формулювання та проблеми правозастосування

Ірина Сень
Спеціальні норми в постановах пленуму Верховного Суду України

Ігор Чугуніков
Підстава кримінальної відповідальності та тенденції розвитку кримінального законодавства України

КРИМIНОЛОГIЯ

Марина Андріяшевська
Неповнолітні як жертви злочину та їхня роль у механізмі злочинної поведінки

Наталія Болібрух
Поняття та види кримінологічного моделювання студента ВНЗ як суб’єкта корисливо-насильницького злочину проти власності: методологічний аспект дослідження

Олена Бугера
Генезис та сучасний стан використання мережі Інтернет для запобігання злочинності

Олексій Гумін, Світлана Якимова
Зміст поняття насильницької злочинності

Олександр Краснокутський
Класифікація міжнародно-правових механізмів забезпечення прав засуджених до позбавлення волі

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталя Турман
Основні елементи змісту угоди про примирення

КРИМIНАЛIСТИКА

Віталій Дрозд
Використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок з автотранспортних засобів

Юліана Нагорняк
Загальна характеристика водія транспортного засобу, який допустив порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

СУДОУСТРIЙ

Роман Грицаєнко
Правовий статус присяжних в умовах вдосконалення інституту суду присяжних в Україні

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ольга Спектор
Міжнародне управління поводження з живими природними ресурсами

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Ярослав Мельник
Онтологічний дискурс цивільного судочинства в аспекті граней конфліктного права