Підприємництво, господарство і право №10 2018

Підприємництво, господарство і право №10 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ірина Бондар
Проблемні питання сімейних особистих немайнових прав у нотаріальних провадженнях

Наталія Вінтоняк
Корпоративні відносини в аспекті відносин між подружжям

Катерина Гичка
Особливості судового розгляду справ про встановлення факту батьківства та материнства (на матеріалах судової практики)

Тетяна Красвітна
Поняття та правова природа зобов’язання подружжя по утриманню

Ірина Лукасевич-Крутник
Система договорів, що опосередковують зобов’язання з надання транспортних послуг

Любов Майданик
Поняття оригінальності твору в авторському праві: досвід ЄС, України та інших зарубіжних країн

Ольга Мостовенко
Поняття, ознаки та класифікація лікарських помилок

Олексій Недошовенко
Корпоративний договір та договір між акціонерами товариства: порівняльний аналіз

Валерія Прущак
Роль судді під час здійснення процедури врегулювання спору за участю судді: проблемні аспекти та шляхи їх подолання

Ліліана Сіщук
Новели законодавства щодо корпоративного договору

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Беляневич
Про предмет значного правочину

Анна Костюкова
Деякі аспекти державного регулятивного впливу на економіку театрально-концертної діяльності

Анна Пастух
Правове регулювання формування та функціонування системи електронної торгівлі твердим біопаливом в Україні

Наталія Петренко
Врегулювання спору за участю судді в господарському судочинстві

Георгій Смірнов
Арбітрабельність корпоративних спорів: особливості правового регулювання в Україні та іноземних державах

Віталій Чернега
Договір комерційної концесії за цивільним та господарським законодавством України (порівняльно-правове дослідження)

ТРУДОВЕ ПРАВО

Наталія Максименко
Зловживання правом сторонами трудових правовідносин

Олена Назимко
Заробітна плата за нормами сучасного міжнародного трудового права

Віталій Соболенко, Ірина Сокольська
Імплементація європейського досвіду мотивації праці в український ринок кадрів

АГРАРНЕ ПРАВО

Сергій Лушпаєв
Новели правового становища сімейного фермерського господарства

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Максим Балаценко
Застосування принципу numerus clausus при визначенні переліку речових прав на землю за законодавством України

Олена Літошенко
Право постійного користування земельною ділянкою: особливості об’єктного та суб’єктного складу

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Христина Марич
Мета та завдання адміністративно-правового механізму забезпечення екологічної безпеки в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Вячеслав Білецький
Взаємодія оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України з оперативними підрозділами інших органів на території проведення операції об’єднаних сил

Юрій Буглак
Форми, методи й критерії розмежування повноважень органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування

Олег Дубинський
Суб’єкти здійснення державного контролю за додержанням законодавства на транспорті в Україні

Сергій Москаленко
Проблеми нормативно-правового регулювання наукових досліджень у галузі цивільної авіації України

Ігор Пастух
Межі службових та представницьких повноважень у конфлікті інтересів

Ольга Спектор
Застосування підходів обережності й перестороги в управлінні та захисті живих природних ресурсів

Володимир Столбовий
Актуальні питання службових правовідносин у сфері національної безпеки України

С. Уварова
Поняття й види учасників виконавчого провадження

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Берестова
Форми взаємозв'язку конституційного провадження і цивільного судочинства

Олександр Кузьменко, Яна Григоренко
Імплементація міжнародних стандартів у сфері реалізації права громадян на мирні зібрання в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Світлана Грищенко
Попередній податковий контроль: теоретичний аспект

Сергій Іванов
Принципи державної митної політики в Україні: поняття, зміст і критерії класифікації

Олена Черненко
До питання захисту інтересів вкладників банків

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Марина Андріяшевська
Сучасний зарубіжний досвід у сфері соціальної реабілітації дітей – жертв кримінальних злочинів

Микола Карпенко
Особливості суб’єктів військових злочинів за кримінальним законодавством окремих держав світу

Роман Ніколенко
Кримінальна відповідальність за ст. 365-2 Кримінального кодексу України: питання диференціації

КРИМIНАЛIСТИКА

Анна Мировська, Леся Патик
Роль деяких учасників слідчо-оперативної групи в діяльності щодо збору криміналістично значущої інформації під час огляду місця події

СУДОУСТРIЙ

Наталія Бондарчук, Анастасія Бугайчук
Проблеми правового регулювання медіації в Україні

Валерія Рядінська, Олена Карпушова
Кваліфікаційна атестація суддів в Україні як необхідна умова забезпечення принципу незалежності судової влади

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Наталія Блажівська
Тлумачення поняття майна у практиці Європейського суду з прав людини

Арсен Кулієв, Вікторія Кульбаба
Правовий зміст та особливості поняття «юрисдикція» в міжнародному морському праві

Марія Михайлів
Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах як джерело правового регулювання спадкування за заповітом у міжнародному приватному праві

РЕЦЕНЗIЇ

Михайло Бурдін
Рецензія на монографію І.О. Грицай «Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика»

Михайло Лошицький
Рецензія на монографію Чорної Вікторії Григорівни «Адміністративно-правові обмеження в парадигмі права»