Підприємництво, господарство і право №11 2018

Підприємництво, господарство і право №11 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олексій Артикуленко
Теоретичні аспекти правоздатності юридичної особи

Ірина Верес, Ганна Ярега
Електронні гроші та криптовалюта як засоби розрахунків у сфері електронної комерції

Уляна Гришко
Особливості відповідальності перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю пасажира

Ірина Дзера
Поняття та правова природа недійсних правочинів

Лариса Красицька
Розмежування спадкового договору та інших правочинів у цивільному праві

Ілля Наставний
Особливості альтернативно-договірних форм захисту суб’єктивних цивільних прав учасниками професійних спортивних відносин

Viktoriia Shulika
Protecting intersex human right of self-determination

Олена Шурин, Соломія Петрик
Особливості розгляду і вирішення індивідуальних трудових спорів в порядку цивільного судочинства

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Ірина Шміло
Особливості відповідальності сторін за договором концесії

ТРУДОВЕ ПРАВО

Василь Бонтлаб
Нормаивно-правове забезпечення вирішення колективних трудових спорі (конфліктів): науково-теоретичний аспект

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Аліна Левенець
Підстави виникнення обов’язку орендної плати за землю

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Роман Смолярчук
Особливості набуття права приватної власності на ліси за українським законодавством

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Бондаренко
До характеристики обов’язків сторін податкового спору під час його вирішення в судовому порядку

Юрій Буглак
Проблеми розмежування повноважень між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування в Україні

Олег Дубинський
Об’єкт та предмет контролю за додержанням законодавства на транспорті в Україні

Людмила Жуковська
Повноваження спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції в Україні

Ганна Іванова
Щодо адміністративно-правової характеристики суб’єктів агропромислового комплексу України

Валерій Коваль
Елементи адміністративно-правового статусу військовослужбовців

Тетяна Коломоєць
Щорічне оцінювання результатів службової діяльності державних службовців в Україні: чи досконалою є обрана нормативна модель?

Лада Котяж
Поняття публічного адміністрування у сфері державної реєстрації в Україні

Вікторія Крижановська, Анатолій Крижановський
Тенденції розвитку державної правоохоронної служби в Європейському Союзі

Олександр Логінов, Валерій Барчук
Правові засоби забезпечення зайнятості осіб, звільнених з військової служби

Анатолій Матвійчук
Визначення адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регуляторної політики

Володимир Нікітін
Поняття адміністративно-правового забезпечення державної реєстрації в Україні

Віктор Тімашов, Олена Севастьяненко
Правове регулювання банківської таємниці

Сергій Циганок
Поняття і зміст адміністративно-правового забезпечення діяльності прокуратури України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Волкова
Юридичні факти-стани у динаміці конституційних правовідносин

Вікторія Породько
Право на недоторканність особистого життя людини: проблема термінології

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Дар’я Коробцова
Визначення та ознаки принципів бюджетного права України

Тетяна Чорна
Податково-правовий зміст права власності на нерухоме майно

Наталія Якимчук
Податкова адреса фізичної особи як критерій визначення місцевого бюджету, до якого належить перераховувати податок на доходи фізичних осіб

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Дарія Маріц
Поняття «суспільний інтерес» в інформаційних правовідносинах

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Юлія Боброва
Ґендерний вимір організаційно-правового забезпечення роботи судді

Світлана Іскра
Визначення правової доктрини у її співвідношенні з юридичною наукою

Ярослав Мельник
Конфліктне право як комплексний елемент правової безпеки та його місце в системі цивільного процесу

Яна Тицька
«Академічна доброчесність» та «академічна відповідальність» у забезпеченні якості освіти

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Сергій Колос
Об'єкт злочину у науці кримінального права

Віктор Павленко
Вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з тероризмом

Марина Хоменко
Злочин проти статевої свободи і статевої недоторканності особи: особливості законодавчого регулювання сьогодення

КРИМIНОЛОГIЯ

Сергій Митич
Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу лікарських засобів

Сергій Павленко
Тактика запобігання доведенню неповнолітніх до самогубств через соцальні мережі (Інтернет-спільноти): сучасні вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

РЕЦЕНЗIЇ

Віталій Яроцький
Рецензія на монографію П. Д. Гуйвана «Теоретичні питання строків у приватному праві»