Підприємництво, господарство і право №8 2017

Підприємництво, господарство і право №8 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ганна Буяджи
Специфіка трастів у Японії та Китаї

Марина Великанова
Співвідношення ризику з інтересом та правовідношенням

Ірина Верес
Поняття та ознаки електронних грошей

Петро Гуйван
Значення темпоральних чинників у практиці Європейського Суду з прав людини. Окремі практичні питання щодо чинників, які зумовлюють недотримання розумних строків розгляду справи (частина 3)

Вадим Карнаух
Деякі аспекти динаміки переддоговірних правовідносин

Вікторія Кожевникова
Обмеження права чоловіка та жінки на укладення шлюбу без наміру створити сім’ю

Руслан Колосов
Поняття та зміст корпоративних правовідносин: теоретико-правовий аспект

Марія Мельник
Умови та підстави визнання недійсним договору про припинення аліментних зобов’язань у зв’язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно

Ірина Пасайлюк
Особливості участі іноземців та осіб без громадянства як сторін у цивільному процесі України

Марія Ткаченко
Мирова угода як складова частина переговорного процесу: матеріальні та процесуальні основи

Ольга Тур
Особливості охоронного правовідношення, яке виникає внаслідок делікту у сфері надання консультаційних послуг органами державної фіскальної служби

Артем Цибань
Поняття та окремі види меж виконання суб’єктивного цивільного обов’язку

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Поліна Бітюк
До питання про співвідношення добросовісності та свободи договору

Олена Гончаренко
Співвідносний аналіз дерегулювання та саморегулювання господарської діяльності в Україні

Роман Колесник
Щодо порядку перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами

Олександра Кологойда, Олександра Горяєва
Дисциплінарна відповідальність аудиторів та аудиторських фірм (за матеріалами судової практики)

ТРУДОВЕ ПРАВО

Лариса Величко
Світові тенденції експансії трудового права

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Наталя Березіна
Правове регулювання відносин у сфері користування мисливськими угіддями: окремі аспекти й особливості суб’єктного складу

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Софія Данилів
Порушення провадження в адміністративних справах щодо порушення присяги публічним службовцем

Ілона Денисюк
Суб’єкти екологічних адміністративних правопорушень: поняття та види

Ірина Діденко
Неопотизм, фаворитизм та кронізм як причини виникнення конфлікту інтересів

Олександр Капля
Забезпечення права на правову допомогу як принцип адміністративного судочинства України

Ганна Панова
Адміністративно-правові відносини як критерій втручання адміністративного суду в розсуд субʼєкта публічної адміністрації

Вячеслав Пузирний, Станіслав Зливко
Принципи контролю в адміністративній діяльності органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України

Олена Сокуренко
Встановлення адміністративної відповідальності за порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності

Олена Ткаля
Проблеми та перспективи адміністративного впливу, що застосовується до неповнолітніх

Олег Циганов
Адміністративно-правовий статус суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері правоохорони

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Юрій Швець
Зміст конституційного права особи на охорону здоров’я

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Олексій Кравчук
Проблеми фінансово-правового регулювання відносин у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олександр Петровський
Проблемні питання формування єдиного інформаційного простору правоохоронних органів

Юлія Безсусідня
Соціальна зумовленість криміналізації кібернетичних атак як суспільно небезпечного діяння проти національної безпеки України

Ярослав Кушнір, Анелія Смирнова
Порівняльний кримінально-правовий аналіз системи призначення покарання за сукупністю злочинів та вироків України та Франції в умовах сучасності

Михайло Пузирьов
Фундаментальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у Канаді: порівняльно-правовий аналіз

Олександр Хуторянський
Деякі особливості кримінального законодавства зарубіжних країн про відповідальність за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані: порівняльний аналіз

КРИМIНОЛОГIЯ

Эльшан Велиев
Противодействие даче взятки в Азербайджанской Республике на специально-криминологическом уровне: анализ проблемы и пути усовершенствования

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Юлія Задорожко
Речові докази та документи у кримінальному провадженні про кримінальні правопорушення, пов’язані з наданням медичної допомоги

Марина Лоскутова
Основні критерії визначення законності відповідно до практики Європейського суду з прав людини

КРИМIНАЛIСТИКА

Катерина Бєляєва
Відтворюваність психологічного експерименту в досудовому розслідуванні як критерій об’єктивності його результату

Анатолій Поляруш
Можливості деяких судових експертиз, що призначаються у процесі розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом підакцизних товарів

АДВОКАТУРА

Людмила Шевелюк
Вплив конституційно-правової реформи в Україні на адвокатуру

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Катерина Важна
Сутність геноциду відповідно до чинного міжнародного права та міжнародно-правової практики

РЕЦЕНЗIЇ

Р. А. Майданик
Рецензія на інавгуральну монографію