Підприємництво, господарство і право №9 2017

Підприємництво, господарство і право №9 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анатолій Бабаскін
Шляхи вдосконалення правового регулювання дострокового повернення споживчого кредиту за законодавством України

Ганна Буяджи
Теоретичні та практичні проблеми визнання та кваліфікації інституту трасту

Петро Гуйван
Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Принцип правової визначеності як регулятор стабільності судочинства та незмінності остаточних рішень (частина 4)

Катерина Дюкарєва
Особисті немайнові права інтелектуальної власності співавторів творів науки

Світлана Лепех
Умови договору споживчого кредиту

Вікторія Орзіх
Прогалини в цивільному праві України та причини їх виникнення

Лілія Радченко
Шлюбний договір в іноземних правопорядках: окремі засади правового регулювання

Надія Сампара
Особливості елементів субсидіарних цивільно-правових зобов’язань

Олена Скорич
Особливості процесуального статусу перекладача в цивільному процесі України

Володимир Цікало
Здійснення та захист права акціонерів на обов’язковий викуп акцій у разі придбання домінуючого контрольного пакета

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Антоніна Бобкова, Юлія Павлюченко
Учасники відносин у сфері екологічного підприємництва

Олена Гончаренко
Саморегулювання та співрегулювання господарської діяльності

Ольга Квасніцька
Теоретичні та практичні аспекти забудови територій: господарсько-правовий аспект

Руслан Колосов
Корпоративне підприємство: поняття, ознаки та місце серед інших юридичних осіб

Ярослав Петруненко
Цільове признчення застосування господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів

ТРУДОВЕ ПРАВО

Аліна Головачова
Зарубіжний досвід правового регулювання оплати праці державних службовців

Iryna Lagutina
Part-time work

Орест Раневич
Про використання термінів «соціальний захист» і «соціальне забезпечення» в нормативно-правових актах України

АГРАРНЕ ПРАВО

Артем Брінцов
Принципи кодифікації аграрного законодавства України

Елліна Юрченко
Правова доля земельних ділянок, наданих особам на праві постійного користування для створення та ведення фермерського господарства

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Наталія Басанська
Нерезиденти як суб’єкти права власності на землю: проблеми та перспективи

Олена Літошенко
Особливості земельної правосуб’єктності іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та іноземних держав

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Безпалова
Правове забезпечення управління органами поліції України

Наталія Боженко
Удосконалення адміністративно-правового забезпечення медіації в адміністративному судочинстві

Олена Глазун
Право на належне управління: сутність та перспективи впровадження в контексті реформування інституту державної служби

Наталія Задирака
Місце та призначення інституту публічного майна в системі загального адміністративного права

Сергій Кушнір
Державний контроль у сфері вищої освіти: зарубіжний досвід правового регулювання та шляхи його запозичення для України

Олексій Навроцький
Основні форми публічного адміністрування прав дитини

Олена Яра, Євген Шульга
Теоретико-правові підходи до визначення ролі й особливостей адміністративної відповідальності у виборчих відносинах

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Марія Бондаренко
Місце податкового планування в системі категорій «право» та «законний інтерес»

Руслан Браславський
Система принципів податкового законодавства

Сергій Лук’янцев
Ознаки податку: теоретичний та прикладний аспект

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ольга-Марія Бачинська
Співвідношення принципів недискримінації та рівності у праві

Надія Левицька
Юридичні конструкції та система права: співвідношення понять

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олена Євдокімова
Щодо визначення базової одиниці обчислення розміру штрафу у Кримінальному кодексі України

Максим Желік
Співвідношення понять «прийняття пропозиції» та «прийняття обіцянки» за кримінальним правом України

Юрій Новосад
Про деякі змістовні елементи дослідження діяльності прокуратури як суб’єкта боротьби зі злочинністю в Україні

Олександр Ободовський
Про караність злочинів, учинених неповнолітніми: від особливостей до самостійності

КРИМIНОЛОГIЯ

Наталія Магас
Причини латентності корупційної злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олександр Винокуров
Запровадження інституту пенітенціарного судді як гарантії захисту прав ув’язнених у кримінальному судочинстві України

Юліана Найдьон
Теоретико-правові засади визначення оперативної діяльності Служби безпеки України

Михайло Панасюк
Проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження до вагітних жінок і жінок, які мають дітей дошкільного віку

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Микола Камчатний
Заборонені засоби ведення кібервійни

Марія Михайлів
Правові наслідки недотримання форми арбітражної угоди

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Юлія Івченко
Громадянський патріотизм як основа національної єдності (філософсько-правові аспекти)

РЕЦЕНЗIЇ

Я. В. Лазур
Рецензія на монографію Н. В. Коваленко «Теорія адміністративно-правових режимів»