Підприємництво, господарство і право №10 2017

Підприємництво, господарство і право №10 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Беляневич
Про особливості застосування норм про позовну давність у справах про банкрутство

Ганна Буяджи
Підстави та правові наслідки зміни умов і припинення трасту

Наталія Василина
Зміст цивільно-процесуального регулювання

Анастасія Вербицька
Окремі питання правового статусу суб’єктів авторського права в галузі архітектури

Петро Гуйван
Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Своєчасність виконання судового рішення – обов’язковий елемент правової ідеї щодо розумного строку розгляду справи (частина 5)

Олександра Кармаза, Дарина Кушерець
Експерт із питань права в судовому процесі: новели законодавства України

Владислав Ільєнко, Дмитро Ільєнко, Роман Карпенко
Принципи житлового права

Віктор Кісель
Вплив класичних теорій договору на сучасне розуміння сутності цивільно-правового договору

Олеся Харченко
Пародії на торговельні марки: порівняльно-правовий аспект

Володимир Цікало
Умови здійснення та захисту права акціонера на обов’язковий викуп акцій товариством

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Володимира Добровольська
Методологія контролю у сфері господарювання

Надія Загрішева
Вищий навчальний заклад як суб’єкт трансферу технологій

Олена Зельдіна, Віктор Гришко
Податкові стимули як складник справедливого оподаткування

Наталя Іванюта
Класифікація й типологія функцій господарського процесуального права

Микола Пипяк
Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україні

Владислав Рєзніков
Про консолідацію майна боржника в конкурсному процесі

Ірина Степаненко
Застосування поняття «цілісний майновий комплекс» у ліквідаційній процедурі у справах про банкрутство

ТРУДОВЕ ПРАВО

Людмила Вакарюк
Щодо режиму робочого часу на підприємствах, установах, організаціях

Марина Мицай
Право на пенсійне забезпечення в умовах соціальної держави: поняття, ознаки, тенденції розвитку

Роман Тимофіїв
Щодо проблеми професійного навчання працівників коштом роботодавця

Галина Трунова
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: завдання та принципи

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євгенія Дуліба
Теоретико-правовий аналіз впливу податкової політики на формування доходів та витрат бюджетної системи України

Оксана Коровайко
Історія становлення та розвитку державного реєстру нерухомості

Дмитро Молчанов
Удосконалення адміністративно-правового регулювання фінансового контролю та моніторингу як засобів протидії тінізації економіки України з урахуванням міжнародного досвіду

Євгеній Шульга
Сучасний погляд на принципи регулювання адміністративно-деліктних відносин в Україні

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Михайло Михайлов
Класифікація типових та нетипових форм безпосередньої демократії

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Руслан Браславський
Принципи податкового законодавства та їх вплив на визначення податкової політики держави

Людмила Дешко, Юрій Баранюк
Метаморфоза організаційно-правових засад та практики митного контролю імпорту як об’єкта державного аудиту

Дмитро Дорошенко
Державна зумовленість примусу у сфері оподаткування

Маріанна Казацька
Щодо питання теоретичного та законодавчого визначень об’єкта оподаткування

Валентина Назаренко
До питання визначення поняття «платіжна система» в Україні

Ельвіра Сидорова
Податки і податковий суверенітет як невід’ємні атрибути держави та публічної влади

Сергій Федоров
Принцип соціальної справедливості податкової системи України як оцінне поняття

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Олександр Берназюк
Роль та місце цифрових технологій у сфері публічного управління

Олег Мандзюк
Поняття та зміст аналітичної діяльності

Андрій Новицький, Олександр Дяковський
Правове регулювання інформаційних баз даних, що містять персональні дані

Тарас Ткачук
Сучасні загрози інформаційній безпеці держави: теоретико-правовий аналіз

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ольга Капічон
Проблематика місцевого самоврядування в поглядах та ідеях академіка В.В. Копєйчикова

Тетяна Міхайліна
Правосвідомість у площині структуралізації системи права

Олеся Ременяк
Методологічні аспекти дослідження проблематики децентралізації публічної влади

Лариса Удовика, Олександр Ганзенко
Правові засоби правотворчості в контексті інтеграції України в ЄС

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Ігор Діордіца
Класифікація кіберзагроз та їх легітимація у нормативно-правових актах України

Ірина Літвінова
Підстави обмеження права особи на недоторканність житла у ході обшуку

КРИМIНОЛОГIЯ

Юрій Курилюк
Морально-психологічні ознаки особи злочинця, який посягає на прикордонну безпеку держави

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Соломія Кахновець
Реалізація дискреційних повноважень прокурора при здійсненні процесуального керівництва досудовим розслідуванням

Ганна Устінова-Бойченко, Юрій Малиця, Людмила Бойченко
Особливості інституту цивільного позову в кримінальному провадженні

Станіслав Чернобаєв
Нормативне закріплення повноважень слідчого в період із ХІ століття по другу половину ХІХ століття на території сучасної України

КРИМIНАЛIСТИКА

Євгенія Ковалевська
Взаємодія між учасниками кримінального провадження в процесі застосування спеціальних медичних знань: поняття і принципи

СУДОУСТРIЙ

Василь Головатий
Уніфікація судової практики в Україні: теоретико-прикладні питання

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Юлія Локшина
Міжнародно-правове регулювання засобів захисту торгівлі в контексті норм і правил ГАТТ/СОТ: науковий аналіз